Որոնել

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ - Հինգերորդ շաբաթ Խաչին

Այս շաբթուայ ընթացքին կը տօնենք գլխաւորաբար Պօղոս Առաքեալի աշակերտներուն տօները, անոնք որ հետեւեցան արկածախնդիր առաքեալին իր ճամբորդու-թիւններու ընթացքին, սորվելու համար իրմէ առաքելութեան կերպերն ու միջոցները հոգիները դէպի Քրիստոս առաջնորդելու։

Կիրակի 11 Հոկտեմբերին, Սուրբ Խաչի 5-րդ շաբաթը կը սկսինք. Կը շարունակուի  ընթերցումը Մարկոսի աւետարանին 12-րդ եւ 13-րդ գլուխներուն յաջորդաբար` կիրակի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը. Այս կիրակի` Այրի կնոջ լումային մասին է որ կը խորհրդածէ Քրիստոս եւ կ՛ուզէ բացատրել իր աշակերտներուն թէ տաճարին նուէր տրուած դրամին քանակը չէ կարեւորը, այլ նուիրատուութիւնը սրտանց կատարելը որ հաճելի է Աստուծոյ առջեւ։

Այս շաբթուայ ընթացքին կը տօնենք գլխաւորաբար Պօղոս Առաքեալի աշակերտ-ներուն տօները, անոնք որ հետեւեցան արկածախնդիր առաքեալին իր ճամբորդու-թիւններու ընթացքին, սորվելու համար իրմէ առաքելութեան կերպերն ու միջոցները հոգիները դէպի Քրիստոս առաջնորդելու։

Երկուշաբթի 12 Հոկտեմբերին կը տօնենք Աղուաններու կաթողիկոս` Գրիգորիս հայրապետի նշխարներուն գիւտը. Ան որդին էր Վրթանէսի, ուստի եւ թոռը Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի. Ղրկուեցաւ որպէս աւետարանիչ աղուան ազգին եւ լուսաւորիչ անոնց. Սակայն կարգ մը հեթանոս իշխաններ հակառակեցան իրեն եւ զինք բռնելով չարաչար մահուան ենթարկեցին. Թաղուեցաւ Ամարաս Աւանին մէջ, Սիւնիքի մօտ եւ միայն 5-րդ դարուն է որ իր աճիւնները մէջտեղ եկան, Աղուաններու Վաչագան քրիստոնեայ թագաւորի օրով. 489 թուին, իր աճիւններուն վրայ շինուեցաւ Ս. Գրիգորիս անունով հոյակապ եկեղեցին։

Կը տօնենք նաեւ շարք մը հայ ճգնաւորներ` Թաթուլ, Վարոս, Թովմաս, որոնք աշակերտած էին Սահակի եւ Մեսրոպի եւ, Վարդանանց պատերազմէն ետք, քաշուեցան ճգնարաններու մէջ եւ սրբակեաց վարքով մեծ համբաւ հանեցին եւ վանքեր ալ կառուցին։ Իսկ Լուսաւորիչի ժամանակ` նաեւ ունեցանք ճգնաւորներ, Անտոն եւ Կրոնիդէս, որոնց յանձնեց Սուրբ Գրիգոր հայ կղերին կազմութեան գործը։ Ասոնց հետ կը տօնուին նաեւ եօթը Խոտաճարակներ կոչուած հայ ճգնաւորներու խումբը, որոնք կ՛ապրէին Գլակ վանքի մօտերը, Աւետեաց բլուրի քարայրներուն մէջ։ Երբ Պարսիկներու կողմէ գունդ մը հասաւ այն կողմերը եւ ուզեց կողոպտել վանքը, անոնք պաշտպանեցին հայոց սրբութիւնները եւ այդ պատճառաւ` 7-ն ալ նահատակուեցան, գլխատուելով։

Երեքշաբթի 13 Հոկտեմբերին` կը տօնենք Սուրբ Պօղոսի աշակերտներէն եւ գործա-կիցներէն` Անանիա դամասկացին, որ զինք ընդունեցաւ իր տան մէջ, դարձի գալէն ետք. Նաեւ Մատաթիա առաքեալը, որ փոխարինեց Յուդա Իսկարիովտացին. Ինչպէս նաեւ Բառնաբասը, Շիղան եւ Սիղուանոսը, որոնք իր անմիջական գործակիցներն էին ու ճամբու ընկերները։ Կը յիշուին նաեւ Փիլիպպոսը եւ Յովհաննէսը եւ 12 վարդապետները։

Հինգշաբթի օր` 15 Հոկտեմբեր, կը տօնենք Պօղոս առաքեալի միւս աշակերտները. Տիմոթէոս եւ Տիտոս, որոնք հեթանոսութենէն եկան դէպի քրիստոնէութիւն եւ որոնց առաքեալը ուղղած է նամակներ. Կը յիշուի նաեւ Դիոնիսիոս Արիսպագացի յոյն աշա-կերտը, որ Աթէնքի մէջ մեծապէս օգտակար հանդիսացաւ Պօղոս առաքեալին։

Շաբաթ օր, ի վերջոյ, տօնն է 4 աւետարանիչներուն, Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասի եւ Յովհաննէսի։ Նոյն օրը կը տօնուին նաեւ այս տարուայ տօնացոյցին համաձայն, 3 վկաներ 3-րդ դարու, Տարագոս, Պրոբոս եւ Անդրոնիկոս, որոնք նահատակուեցան Կիլիկիոյ Տարսոն քաղաքին մէջ, ինչպէս նաեւ, դարձեալ Տարսոնացի կոյս մը, Պեղաքիա անունով որ նահատակուեցաւ Դիոկղետիանոս կայսեր հրամանով։

12/10/2020, 07:52