Որոնել

Vatican News
Մեծ Պահք Մեծ Պահք 

Մոխրոց Օր՝ Մեծ Պահք։

Մեծ Պահոց առաջին օրը կը կոչուի «Օր Մոխրոց», ուր եկեղեցական հայրը մոխիրը խաչաձեւ կը սրսկէ հաւատացեալին գլխուն վրայ, հետեւեալ խօսքը արտասանելով. «Յիշէ՜ ո՛վ մարդ, որ հող էիր և հող պիտի դառնաս»:

Բարեկենդան, բառացի՝ կը նշանակէ կենդանութիւն, ուրախութիւն։ Եկեղեցին այդ օրը քահանայական դասին և հաւատացեալներուն կ'արտօնէ ճոխ սեղան և զուարդութիւն՝ յաջորդող պահքէն ներս ուրախ սրտով մտնելու և երկարատեւ ծոմապահութեան օրերուն դիմակալելու համար:

Ունկնդրէ լուրը

Հայ Եկեղեցւոյ Տօնացոյցի համաձայն՝ Քառասնորդաց Պահքը կը սկսի Բուն Բարեկենդանի Կիրակին, այս տարի՝ 23 Փետրուար 2020 թուին:

Մեծ Պահոց առաջին օրը կը կոչուի «Օր Մոխրոց», ուր եկեղեցական հայրը մոխիրը խաչաձեւ կը սրսկէ հաւատացեալին գլխուն վրայ, հետեւեալ խօսքը արտասանելով. «Յիշէ՜ ո՛վ մարդ, որ հող էիր և հող պիտի դառնաս»: Քառասնորդաց շրջանը Քրիստոսի քառասնօրեայ փորձութեան յիշատակն է, անապատին մէջ (Մտթ 4, 1-11): 
Քառասնորդաց շրջանին Արեւագալի և Խաղաղական Ժամերը կը կատարուին, որոնք Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կարգաւորած է:

Պահքի ընթացքին կը հրաժարին ոչ միայն որոշ կերակուրներէ, այլեւ մոլի սովորութիւններէ, շատախօսութենէ, ստախօսութենէ, հայհոյանքէ եւ այլ մեղքերէ:

Կերակուրէն հրաժարիլը առանց մեղքէն ետ կանգնելու` անօգուտ է: «Սատանան միշտ պահքի մէջ է, ոչինչ կ՛ուտէ, բայց մեղք գործելէ չի դադրիր եւ չի յոգնիր», – կ՛ըսէ Ս. Գրիգոր Տաթեւացին: «Լերան քարոզ»-ին մէջ Քրիստոս պահքի մասին կ՛ըսէ. «Երբ ծոմ պահէք, տրտմերես մի ըլլաք կեղծաւորներու նման, որոնք իրենց երեսները կ՛այլանդակեն, որպէսզի մարդոց այնպէս երեւան, թէ ծոմ կը պահեն, ճշմարիտ կ՛ըսեմ ձեզի, այդ է անոնց վարձքը, այսինքն` մարդոց երեւալը եւ անոնցմէ գովուիլը: Այլ երբ դուն ծոմ կը պահես, օծէ քու գլուխդ եւ լուայ քու երեսդ, որպէսզի չերեւաս մարդոց ծոմ պահող, այլ քու Հօրդ, գաղտնաբար, եւ քու հայրդ, որ տեսնէ, ինչ որ ծածուկ է, կը հատուցանէ քեզ» (Մատթ. 6:16-18): Զղջումը, աղօթքը, ապաշխարանքը հիմնական պայմաններն են Աստուծոյ զօրութիւնը ստանալու:

Մեծ պահքի օրերը կը խորհրդանշեն անապատի մէջ Քրիստոսի քառասնօրեայ աղօթքի, ծոմապահութեան եւ ապաշխարութեան շրջանը: Իր մկրտութենէն ետք Յիսուս «հոգիով անապատ առաջնորդուեցաւ ու քառասուն օր փորձուեցաւ սատանայէն: Չկերաւ ու չխմեց այն օրերունէ (Ղուկ. 4:1-3): Յիսուս Զինք ծոմապահութեան ենթարկեց մարդկային ցեղի փրկութեան համար, մարդկութեան փոխարէն Ինք ապաշխարեց, որպէսզի բոլոր պահեցողութիւն ընողներուն ապաշխարանքը իմաստ եւ իրականութիւն ստանան շնորհիւ Իր ծոմապահութեան: Քառասնօրեայ պահքին կը յաջորդէ պահոց եւս մէկշաբաթեայ շրջան` Աւագ շաբաթը: Այդ  է պատճառը, որ քառասնօրեայ կոչուող պահքը 48 օր կը տեւէ:

Մեծ պահքը ունի եօթ Կիրակի, եօթ յիշարժան օրեր. Բուն բարեկենդան, Արտաքսում, Անառակի, Տնտեսի, Դատաւորի, Գալստեան եւ Ծաղկազարդ:

24/02/2020, 08:59