Որոնել

Vatican News

Միւռոնօրհնէք Զմմառու Վանքին մէջ

Կիրակի 8 Սեպտեմբեր 2019-ին՝ առաւօտուն, Զմմառու դարաւոր վանքին մէջ յընթացս Սուրբ և Անմահ պատարագի, մեծ շուքով տեղի ունեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ համար կարեւոր նշանակութիւն ունեցող Միւռոնօրհնէքը:  Պատմական այս հանդիսութեան առթիւ՝ Սուրբ և Անմահ պատարագ մատուցանեց և օրուան արարողութեան նախագահեց ՝ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տ.Տ Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքը:

Ունկնդրէ լուրը

Պատարագին ներկայ էին Հ. Կ. Եկեղեցւոյ Սիւնհոդոսական Հայրերը, Կղերական դասը, Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Պատրիարքական Փոխանորդ և Պէյրութի Թեմի Պատրիաքական Ընդհանուր Փոխանորդ՝ Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան և վարչական խորհուրդը, քահանայ Հայրեր, պետական երեսփոխաններ, պաշտօնական անձնաւորութիւններ, Անարատ Յղութեան հայ քոյրերու միաբանութեան անդամները և դպրեվանքերու սաները, ինչպէս նաեւ Մայր հայրենիքէն ժամանած ուխտաւորներ և հաւատացեալ ժողովուրդը:  

Հայ Եկեղեցւոյ համար դարաւոր խորհուրդ մը ունի միւռոնօրհնէքը, որ կը սրբագործուի յատուկ աղօթքներով և շարականներու երգեցողութեամբ: Արդարեւ սրբալոյս միւռոնի օրհնութեան իրաւունքը Հայոց Եկեղեցին վերապահած է իր գերագոյն հոգեւոր պետին՝ Կաթողիկոսին:

Արեւելեան Եկեղեցիներու մէջ և մանաւանդ Հայոց մօտ, Սուրբ Միւռոնի պատրաստութիւնը երկար ժամանակ կը պահանջէ: Անոր բաղադրութիւնը կազմուած է ձիթենիի ձէթէ, 46 տեսակ բոյսերէ, անուշաբոյր խոտերէ, զանազան ծաղիկներէ և հօտաւէտ արմատներէ, որոնք լուսապայծառ կերպով կը խորհրդանշեն Սուրբ Հոգւոյն եօթնարփեան շնորհքները: Սրբալոյս միւռոնի պատրաստութիւնը տեղի ունեցաւ դպրեվանքի սաներուն կողմէ, Կաթողիկոսի յանձնառութեամբ, որու ընթացքին կատարուեցան աղօթքներ և սաղմոսներ:

Այս առթիւ մասնաւոր սեղան մը պատրաստուած էր, որուն վրան զետեղուած էին Միւռոնի կաթսաները:

Ամենապատիւ և Գերերջանիկ Հոգեւոր Տէրը, Ս. Պատարագի սկիզբը՝  «Հրաշափառ Աստուած» շարականի երգեցողութեամբ՝ հանդիսաւոր թափօրով բարձրացաւ խորան, շրջապատուած Հայ Կաթողիկէ Եպիսկոպոսներով և Կղերական դասով:

«Սուրբ Աստուած»էն ետք սկսաւ սրբալոյս միւռոնի արարողութիւնը. եպիսկոպոսներ, վարդապետներ և նորընծաներ հերթաբար Աստուածաշնչական ընթերցումներ կատարեցին, որմէ ետք Հոգեր Տէրը յատուկ աղօթքով Ս. Հոգւոյն էջքը խնդրեց, որպէսզի սրբագործէ իւղը և այնուհետեւ անով օծուողները ստանան երկնային շնորհքներ: Այս առթիւ երգուեցան նաեւ յատուկ շարականներ և աղօթքներ կարդացուեցան, Աւետարանական ընթերցումներով հանդերձ:

Հոգեւոր Տէրը երեք անգամ կնքելէ ետք միւռոնը, յատուկ աղօթք մը արտասանեց, որմէ ետք եպիսկոպոսներուն հետ միաբերան՝ Խաչը ձեռին երեք անգամ օրհնեց Միւռոնը երգելով. «Օրհնեցի և սրբեցի միւռոնս այս՝ նշանաւ Սուրբ Խաչիւս և Սուրբ Աւետարանաւս և Սուրբ Աղաւնիաւս»: Այնուհետեւ Հայրապետը կաթսային մէջ լեցուց հին միւռոնը:

Աւետարանի ընթերցումէն ետքը՝ Հոգեւոր Տէրը իր հայրական խօսքը ուղղելով ներկաներուն ողջունեց զանոնք ըսելով. «Սիրելի՛ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Սիւնհոդոսական Հայրեր և Զմմառու վանքի Միաբան հայրեր,  առաքինազարդ Քոյրեր և սիրելի՛ հաւատացեալներ. Օրհնեալ ըլլայ սուրբ միւռնով օծուած այս սուրբ օրը: Այս օրը սիրելինե՛ր, մեր Եկեղեցւոյ և ազգին համար մեծ իմաստ եւ խորհուրդ ունի: Մեզի համար սրտի անհուն ուրախութիւն է ձեզ բոլորդ միատեղ հաւաքուած տեսնել Զմմառու Տիրամօր հովանիին ներքեւ, ուր այսօր կը կատարենք սրբալոյս միւռոնօրհնէքը: Սիրելինե՛ր, Սուրբ Միւռոնին իւղը խորհրդանիշն է Սուրբ Հոգւոյն և անոր աստուածային պարգեւներուն: Զայն կը գործածենք Մկրտութեան, Դրոշմի և Քահանայութեան Սուրբ Խորհուրդներուն տուչութեան ժամանակ: Մեր Եկեղեցւոյ տասնեակ հազարաւոր մանուկներ պիտի օծուին այս Սուրբ Միւռոնով, նորանոր քահանաներ և եպիսկոպոսներ նաեւ: Ս. Միւռոնը որպէս գերագոյն սրբութիւն կը ներգործէ իւրաքանչիւր քրիստոնեայի հոգիին մէջ: Օծումը՝ զոր ի Քրիստոս հաւատացեալք կը ստանան, մասնաւոր կերպով կը փոխանցէ հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնը, առաջնորդելու համար զանոնք դէպի ճշմարտութիւն և սրբութիւն: Ան միանգամայն եկեղեցին և եկեղեցւոյ հիմնական սպասները նուիրագործող իւղն է: Աւելի՛ն, Միւռոնը կը սպառազինէ քահանայական ձեռնադրութեամբ եկեղեցւոյ սպասարկութեան կոչուող նուիրեալները: Արդարեւ, Միւռոնի օծում կը ստանան եկեղեցիները, եկեղեցւոյ սիւները, սեմը, Ս. Սեղանը, մկրտութեան աւազանը, եկեղեցական սպասքը, սրբոց պատկերները, խաչը և խաչքարերը: Այսօր մենք մեր հայրերուն հաւատքով և ջերմեռանդութեամբ մասնակից կը դառնանք այս սրբալոյս միւռոնօրհնէքի արարողութեան: Սիրելինե՛ր, մեր մաղթանքն է որ, Սուրբ Միւռոնի զօրութեամբ ամէն հայ դառնայ հարազատ քրիստոնեայ և Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի հարազատ զաւակ»:

Հոգեւոր Տէրը իր խօսքի աւարտին յատուկ բարեմաղթութիւն կատարեց ներկաներուն ըսելով. «Պատմական այս օրուայ աւարտին՝ աղօթք կը բարձրացնեմ առ Աստուած, որ առատաձեռն շնորհներ պարգեւէ ձեզ բոլորիդ, ձեր հեռաւոր թէ մօտակայ հարազատներուն և հոգեկան և մարմնական բժշկութիւն շնորհէ անոնց, որոնք կը ստանան զայն»:

Միւռոնի օծումէն ետք, Հոգեւոր Տէրը, Սիւնհոդոսական Հայրերու և Հայ Կաթողիկէ կղերական դասուն ընկերակցութեամբ՝ խորանի սպասաւորներու միջոցաւ՝ օրհնուած Միւռոնը և իւղերը թափօրով փոխադրեցին վանքիս Նահատակաց դահլիճը «Կեցո զՈրդի» շարականի երգեցողութեամբ, որմէ ետք, եղբայրական ագապ տեղի ունեցաւ դպրեվանքի սեղանատան մէջ: Պատմական այս օրուան աւարտին, ուխտաւոր հաւատացեալները մեկնեցան, իրենց հետ տանելով սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւնը:

11/09/2019, 08:25