Որոնել

Vatican News
Աղթամարի եկեղեցին Աղթամարի եկեղեցին 

Հայ եկեղեցին եւ հայ երիտասարդը դէմ առ դէմ

Յանցաւոր գտնելու հնարք մը

Յանցանքի մը պատճառը գտնելու կամ յանցաւորը բռնելու համար մարդիկ որքա՜ն կը տքնին: Անոնք անձնական ջանքեր գործադրելէ յոգնած եւ երբեմն ապարդիւն վազվզուքէ ետք, փորձառու մարդոց կը դիմեն, դատարաններու դռները ափ կ՛առնեն, արդարութեան հասնելու համար: Վերջապէս դիւրին գործ չէ՛ բուն յանցաւորը գտնել, երբ անոնց մէջէն ճարպիկ եղողները կրնան երկար ժամանակ պահուըտիլ եւ խուսանաւել, ազատուելով ատեան կանչուելու անախորժութենէն:
Հաստատում մը կատարելու համար, ըսենք, որ մեր նկատմամբ սխալ գործողները կամ մեր դէմ յանցանք գործողները մեզմէ հեռու մարդիկ չեն ըլլար ընդհանրապէս: Գողութեան պարագային ալ այդպէս է: Շատեր իրենց տան մէջ կատարուած կողոպուտէ մը ետք զարմանքով կ՛անդրադառնան, որ այնքա՜ն ծածուկ տեղէն գողը ինչպէ՞ս կրցած էր գտնել իրենց պահած գումարը կամ թանկագին գոհարեղէնը: Անոնք չեն անդրադառնար, որ այդ գողը իրենց շատ մօտիկ, նոյնիսկ հարազատ մէկը կրնայ ըլլալ: Ան երկա՜ր ատեն կրնայ հետեւած ըլլալ ձեր քայլերուն եւ շարժումներուն, ուսումնասիրելով ձեր անցուդարձը, մինչեւ որ ստոյգ իմանայ այն ապահով անկիւնը, ուր կը պահէք ձեր թանկագին իրերը: Յետոյ, յարմար ժամանակին, ան կրնայ գալ, եւ ճիշդ այնպէս, ինչպէս դուք կը դնէք ձեր կարեւոր իրերը, զգուշութեամբ վերցնել զանոնք եւ գաղտնաբար իւրացնել:
Ոստիկանութիւնը երբ հասնի գողութեան վայրը, տանտիրոջ հետ կարճ հարցազրոյցով մը կ՛ուզէ ստուգել, թէ տանտէրը որո՞ւ վրայ կը կասկածի: Վերջինս շատ ցնցուած տեղի ունեցած դէպքէն, ու մանաւանդ շուարած վիճակի մատնուած, անորոշ պատասխաններ կու տայ, միշտ հեռուներէն փնտռելով իրեն հասցուած վնասին պատճառ եղող անձը: Թերեւս իր եւ ոստիկանութեան կողմէ փնտռուած անձը ըլլայ իրենց կողքին կանգնած մէկը, որ միաժամանակ ցաւակից կ՛ըլլայ տուժողին, փորձելով մխիթարել զայն իր ցաւին մէջ:
Դատաւորները, որոնք բնականաբար տեսանողներ կամ մարգարէներ չեն, իրենց փորձառութեան հիման վրայ, որոշ հարցուփորձերով կ՛առաջնորդուին, փորձելով գտնել մեղաւորը կամ յանցաւորը, որ պէտք է իր կատարած գործին պատիժը կրէ: Անոնք, պատահած դէպքին մանրամասնութիւնները պեղելով՝ կը հարցնեն շատ յատուկ հարցումներ, որոնց պատասխանը միայն դէպքին վայրը գտնուած անձ մը, կամ ականատես մը կրնայ տալ: Այսպիսով անոնք կը թափանցեն հարցաքննուող անձին հոգիին խորքը, անոր միտքին ծալքերը եւս բանալով: Դատաւորին իսկական դերը արդարութիւնը յայտնաբերելն է, ճիշդ է, սակայն միաժամանակ հոգեբանօրէն մօտենալով, յանցաւորին հոգիին խորքը թափանցելն է, ուր կրնան թաքնուած ըլլալ ուրիշ շատ գաղտնիքներ՝ դէպքին կապուած: Որովհետեւ յանցանքին բնոյթը կրնայ նուազեցնել յանցաւորին կրելիք պատիժը: Նոյնիսկ ենթական կրնայ անպարտ արձակուիլ եթէ քննուին կատարուած ոճիրին դրդապատճառները:
Դատարաններէ դուրս, ընկերութեան կեանքին մէջ, երբեմն նոյնիսկ կարելի կ՛ըլլայ անմեղ մը գտնել, եւ զայն հռչակել յանցաւոր: Վերջապէս մէկուն վրայ պէտք է բարդուի յանցանքը:
Եւ ո՞վ կրնայ ըլլալ այդ թեկնածուն, եթէ ոչ՝ տկար մը, անպաշպան մը, կամ՝ հովանաւոր չունեցող անձ մը:
Նոյնը կը պատահի կենդանական աշխարհի մէջ ալ։
Քաջութիւն չէ՛ յանցաւոր նկատել տկարը եւ զայն պախարակել հրապարակաւ: Յանցանքի մը բուն պատճառը գտնելու արդարախոյզ աշխատանքին մէջ պէտք է փնտռել քաջութիւնը եւ այն գտնելու պարագային՝ տեսնել արդարութեան ունեցած զուլալ մաքրութեան ճառագայթարձակ փայլքը:
Կեանքի ընթացքին շատ կը հանդիպինք յանցաւոր գտնելու այս սխալ հնարքը օգտագործողներու, որոնցմէ շատեր իրենց գործած յանցանքը ուրիշներու վրայ բարդելու միջոց դարձուցած են զանիկա: Ամէնէն վախկոտ մարդը այն է, որ չի՛ կրնար հրապարակաւ խոստովանիլ իր գործած յանցանքը եւ իր անմիջական շրջապատին մէջէն կ՛ընտրէ ամէնէն տկարը, զայն ներկայացնելու իր փոխարէն՝ իբրեւ յանցաւոր կամ մեղաւոր: «Իւրաքանչիւր ոչխար, իր ոտքէն պիտի կախուի», վստահ եղէք, եթէ կը հաւատաք այս խօսքին ճշմարտացիութեան:
 

31/10/2018, 07:55