Keresés

Új kápolnát szentelnek Rómában, a fiumicinói repülőtéren

Az 1-es terminálon várja a kápolna az imádkozni, elcsendesülni vágyó, induló utasokat a Leonardo da Vinci nemzetközi repülőtéren, amelynek falfülkéjében elhelyezték a repülőgépen utazók védőszentje, a Loretói Szűzanya kegyszobrának másolatát.

Gedő Ágnes / Tiziana Campisi – Vatikán

Január 25-én délután 6 órakor szentelik fel az új kápolnát, amely a Rómából induló utasoknak nyújt lehetőséget az imára. A helyiséget a római repülőtér terveztette és készíttette. A szentély Massimiliano Ferragina, fiatal calabriai művész elképzelése alapján épült, akinek filozófiai és teológiai tanulmányai visszaköszönnek a bibliai ihletésű képi megjelenítésben. Számos kiállításon bemutatták már műveit Olaszországban és külföldön egyaránt. Falfestményének címe: „Új fény”, ami egy alapos, lassan és megfontoltan tervezett figuratív folyamat eredménye. Ferragina az alapszínek kromatikus, fenséges ábrázolását választotta: cinkfehér, kadmiumsárga, világos vörös, ami a bronz oltáriszentségtartó arany sugaraiból bontakozik ki, egy vakítóan fényes pajzzsá szélesedik, majd ragyogó, hosszú foltokká bomlik szét.

Az ábrázolás színei és alakjai

Közleményében így magyarázza az alkotó a szentély elképzelését: „a színek és a fény egymásba fonódó zuhataga ez, mely erős kifejező erejű és mély misztikus értelmet hordoz. A fény az eucharisztikus kegyelem, a kék a keresztség vizére utal, a vörös pedig az áldozatra. A szent elemek pedig emberi erővel telnek meg, amikor a vizet és a vért jelenítik meg az emberi életben.” A művész szándéka szerint az ábrázolás mögött az ölelés, a befogadás, az üdvözlet, a másik felé való érzelmi nyitás is jelen van, a rászoruló ember örömteli megsegítése. Az ambót egy későókori csavart oszlopra helyezték, ami a történelmi örökségre emlékezteti az utazót, mely Itáliában bárhol jár az ember, a kereszténységgel van kapcsolatban. A kápolna egyik falfülkéjében elhelyezték a repülőgépen utazók védőszentje, a Loretói Szűzanya kegyképének másolatát.

A Loretói Szűzanya emléknapja

Mint ismeretes, Ferenc pápa 2019. október 7-én kelt dekrétumában elrendelte a Loretói Boldogságos Szűz Mária választható emléknapjának felvételét az általános római naptárba (és ezáltal az egyház minden naptárába). Az emléknap dátumát december 10-vel jelölte meg. A pápa továbbá jubileumi évet is hirdetett, amivel arra emlékeztünk, hogy száz éve nyilvánították a Loretói Szűzanyát a repülőgépen utazók védőszentjévé. A Szentatya loretói búcsút engedélyezett mindazoknak, akik katonaként vagy civilként repülőn utaznak, és akik a világ minden részéről elzarándokolnak a Szent Ház kegyhelyre. A jubileumi év tavaly december 10-én zárult le.

A Mária-kegyhely története

A loretói szent házat a középkortól fogva nagy tisztelet övezi, a különlegesen látogatott kegyhelyet ma is számos zarándok keresi fel, hogy táplálja a hitét Istennek értünk emberré lett Igéjében. A kegyhely a megtestesülés titkára emlékeztet, mely minden oda zarándokló hívet arra indít, hogy vegye fontolóra az idők teljességét, amikor az Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, és hogy elmélkedje át mind az evangéliumot hirdető angyal szavait, mind pedig a Boldogságos Szűz szavait, aki válaszol az isteni meghívásra. A Szentlélektől beárnyékolva, az Úr alázatos szolgálóleánya az istenség háza lett, az Egyház legtisztább képe.

Lorétói litánia

A loretói kegyhely, amelyet a pápák dicsértek és elismertek, az idők folyamán kiváltságos módon tudta bemutatni a Szent Család evangéliumi erényeit, nem kevésbé, mint a Szentföldön Názáret. A Szent Házban a Megváltó és az Egyház képe előtt szentek és boldogok válaszoltak az isteni hívásra, a betegek megvigasztalódásért esedeztek szenvedésük közepette, Istent dicsérték és Szűz Máriához fohászkodtak a loretói litániákkal, melyek az egész világon ismertek. Különleges módon mennyei patrónát találtak benne a repülőn utazók.

Kövessük a Szűzanya erényeit

E tiszteletet látva Ferenc pápa elrendelte, hogy a Loretói Boldogságos Szűz Mária nem kötelező emléknapjaként írják be a Római kalendáriumba december 10-ét, azt a napot, amelyet Loretóban minden évben megünnepelnek. A nem kötelező emléknap segít mindenkit, főként a családokat, a fiatalokat, a szerzeteseket, hogy kövessék az evangélium tökételes tanítványának, a Szűzanyának erényeit, aki az Egyház Főjét foganván, bennünket is magába fogad.

24 január 2022, 13:31