Keresés

A Santa Maria in Trastevere-bazilikában a hívek imádkoznak Ukrajna békéjéért A Santa Maria in Trastevere-bazilikában a hívek imádkoznak Ukrajna békéjéért  (ANSA)

Ima Ukrajnért Paul Gallagher érsekkel Rómában

Ferenc pápa hívására Paul Gallagher érsek, a Szentszék államközi kapcsolatainak titkára január 26-án, szerdán este imádságot vezetett a római Santa Maria in Trastevere-bazilikában Ukrajna békéjéért. Felhívással fordult a felelős politikusokhoz: szívünk megújításával törődjünk!

Gabriella Ceraso / Horváth Hajnalka – Vatikán

„Imába mélyülve kérjük Ukrajna békéjét” – a római Trastevere negyed hívei válaszoltak Ferenc pápa meghívására, aki arra kérte a világ keresztényeit, hogy fohászkodjanak a békéért Európa szívében. Legyen vége a gyűlölködésnek és a testvériség kerekedjen a fenyegetés fölé, múljon el a háborúk szele, és a gyermekek, asszonyok és férfiak legyenek megkímélve a konfliktusok szörnyűségeitől. „A pápával szeretetközösségben vagyunk, hogy minden kezdeményezéssel az emberi testvériességet szolgáljuk” – mondta az közös imádság alkalmával Paul Gallagher érsek a trasteverei templomban. Szavaival a háborúk szörnyűségeire és az egyenlőtlenségre utalt azok között, akik döntenek és akik elszenvedik a háborús helyzetet.

Ferenc pápa felhívása: Ukrajna sokat szenvedett népe megérdemli a békét

Ferenc pápa január 26-án, a szerdai általános kihallgatás alkalmával kérte a világ hívinek imáit Ukrajna békéjéért, nép, amely megérdemli a békét a sok szenvedés után – mondta a pápa, visszaemlékezve a második világháború pusztításaira. Azért fohászkodott, hogy győzzön a párbeszéd és a közjó, a Mindenható Atyától pedig a kiengesztelődést és az egyetértés ajándékát kérte.

A konfliktusok elszenvedői az ártatlan áldozatok

A szerda esti római imádság alkalmával Paul Gallagher érsek beszédében a háború szörnyűségeire és borzasztó következményeire hívta fel a hívek figyelmét. „Fájdalmas helyzetek, amelyek a legalapvetőbb jogoktól is megfosztják az embert. Az viszont még szörnyűbb, hogy a konfliktusokat és azok hatását nem a döntéshozók, hanem az ártatlan áldozatok szenvedik el” – hangoztatta Gallagher érsek. Szomorú, hogy a népek szenvedése az ember kezének munkája, olyan cselekedeteké, amelyek előre megterveznek, és szisztematikus módon végrehajtanak.  

Paul Gallagher érsek
Paul Gallagher érsek

Fohászkodjunk azért, hogy a béke megteremtőivé váljunk!

A szentszéki államközi kapcsolatok titkára arra világított rá, hogy fel kellene végre ismerni azt, hogy az emberiség történetében mennyi bukást okoztak a konfliktusok, és együtt, mindannyian, eltökélten a béke elősegítéséért kell tevékenykedni. „Isten testvéreknek teremtett minket, imádkozzunk az Úrhoz azért, hogy megadja a békét nekünk, és kérjük, hogy a Szentlélek minden embert, de különösen a felelősöket a béke megteremtőivé tegye” – hangzott Paul Gallagher érsek fohásza a szerda esti imádság alkalmával Ukrajna békéjéért.

 

27 január 2022, 21:23