Keresés

Molnár Tamás atya átveszi a kitüntetést a pozsonyi magyar nagykövetségen    Molnár Tamás atya átveszi a kitüntetést a pozsonyi magyar nagykövetségen  

Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkész kitüntetése a Magyar Arany Érdemkereszttel

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést adományozta Vörös Máriának, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnökének és Molnár Tamás atyának, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorának, aki kérésünkre személyes hangon számol be az elismerés üzenetéről.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán 

Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén adták át az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést két felvidéki személyiségnek, tevékenységük elismeréseként. A rangos kitüntetést ezúttal Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke és Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora és a Pozsonyi Főegyházmegye helyettes bírósági helynöke vehette át Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén. Gratulálunk a kitüntetetteknek és Isten áldását kérjük további szolgálatukhoz.

Molnár Tamás atya, aki a Vatikáni Rádió magyar adásának pozsonyi tudósítója, kérésünkre személyes hangon számol be az elismerés üzenetéről, szolgálata és a rádiónkkal való kapcsolatának a jelentőségéről:

Jelenlegi pozsonyi szolgálati helyem szorosan fűződik nemzetünk történelméhez

Meglepetésként ért a hír, mikor tudomást szereztem arról, hogy Magyarország köztársasági elnöke állami kitüntetést adományoz nekem. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést augusztus 20-án, Szent István király ünnepén vehettem át Pozsonyban, Magyarország Nagykövetségén. A nap és a város is fontos jelentőségű számomra, hiszen évről-évre ünnepként élem meg az egész közösséggel együtt augusztus 20-át, annak ellenére is, hogy ez Szlovákiában nem munkaszüneti nap. Pozsony pedig, jelenlegi szolgálati helyem, szorosan fűződik nemzetünk történelméhez. Gondoljunk csak például a koronázásokra, de sok egyéb esemény kapcsán is. Pozsonyi lelkipásztori szolgálatom alatt, folytatva egy már megkezdett szép hagyományt, évről-évre a koronázódómban, vagyis a Szent Márton székesegyházban mutatom be a Szent István-napi ünnepi magyar szentmisét. Így volt ez idén is, immár nyolcadszor. Sokan ünnepeltünk együtt. Vendégek és helyiek, családok, idősek és fiatalok, cserkészegyenruhában és népviseletbe öltözve érkezők egyaránt.

Pedagógus és pap kitüntetése az ismert Reményik vers jegyében  

Ezen a szép ünnepen délelőtt tíz órára kaptam tehát a meghívást a kitüntetés átvételére, mondhatnám, már a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus küszöbén. Mert nem csak az István-napi ünnep alkalmával kapcsolódunk a budapesti központi ünnepségekhez, de a közelgő kongresszus által is, melyet várunk, melyre Pozsonyban is négy éve készülünk, melynek itt élő magyarként is valamilyen módon házigazdáinak érezve magunkat örülünk, mint a világegyház tanúságtevő eseményének, Jézus Krisztus közös ünneplésének. Múlt pénteken ketten kaptunk Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Szlovákiában. Vörös Mária pedagógus, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke és jómagam. Egy pedagógus és egy pap. Mintha csak a jól ismert Reményik vers felhívását üzenné nekünk, szlovákiai magyaroknak a kitüntetés adományozója, Áder János elnök úr, s mindazok, akik az adományozás folyamatában érintettek: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!”

Hálát adok Istennek, hogy a papi hivatással megajándékozott

Köszönetemet fejezem ki e kitüntetésért! Hálát adok Istennek, hogy a papi hivatással megajándékozott, s úgy engedte, hogy egy magyar közegből indulva anyanyelvemen végezhettem általános- és középiskolai tanulmányaimat, s felszentelt papként is főpásztorom megbízása értelmében az itt élő magyar hívek lelkipásztori gondozásával vagyok megbízva. Így elsősorban anyanyelvemen hirdethetem Isten Igéjét, s imádkozhatok együtt a hívekkel.

De a köszönet illeti mindazokat, akik más helyen, más egyházközségben végzik lelkiismeretes munkájukat, szolgálják Isten népét. Becsüljük meg szolgálatukat; kérem, imádkozzanak értünk, lelkipásztorokért! S köszönetemet szeretném kifejezni minden helyi munkatársamnak, segítőmnek is, templomi közösségünkön belül és azon kívül is. Istennek hála, vannak, akikre lehet számítani, akik szavában meg lehet bízni. Szeretném, ha ők is magukénak éreznék ezt a kitüntetést, s mint a csapatmunka eddigi részeseitől azt szeretném kérni, továbbra is munkálkodjunk együtt Isten dicsőségére, az Egyház, helyi közösségünk, családjaink, saját népünk és a velünk együtt élő nemzetek javára. De minden további segítő kezet, ötletet, háttérimát szívesen fogadunk és egyben szívből köszönünk.

A Magyar Arany Érdemkereszt az Isten akarata szerinti életre is elkötelez

A köszönetnyilvánítások sorában hadd ragadjam még meg az alkalmat arra is, hogy a média munkáját méltassam: így a hozzám közelálló Vatikáni Rádió Magyar Adásának naprakész szolgálatát, hiszen évtizedek óta nagy érték az, hogy a mindenkori pápák szava, a Vatikán és a világegyház hírei magyarul jutnak el hozzánk, úgymond elsőkézből. Dicséretet érdemel az a hosszútávú együttműködés is, hogy a Szlovák Rádió nemzetiség adója, a Pátria Rádió hétről-hétre sugározza a Vatikáni Rádió heti magyar hírösszefoglalóját. Az elmúlt másfél évben, amikor a kijárási tilalom és más korlátozások miatt három időszakban – ezek közül leghosszabban ez év január elejétől június végéig, tehát fél éven át minden vasárnap a Pátria Rádióban miséztem – a szentmisesugárzással szomszédos programként mindig a vatikáni magyar hírösszefoglaló volt adásban. Bevallom, nagy örömmel hallgattam az ismerős hangokat. A kitüntetés, a Magyar Arany Érdemkereszt egyben kötelez is, mégpedig az Isten akarata szerinti életre, melyben a keresztény értékrend és a saját önazonosságom megbecsülése szerint szeretnék a rám bízott közösséggel együtt tovább szolgálni. Örömmel vallom, valljuk: kereszténynek és magyarnak lenni jó!

26 augusztus 2021, 10:35