Keresés

A pannonhalmi bencés apátság A pannonhalmi bencés apátság 

Pannonhalmától Dallasig: Lelóczky Gyula Donát atya gyémántmiséje

A 60 évvel ezelőtt felszentelt Lelóczky Gyula Donát ciszterci szerzetes, aki papi hivatásának gyökereit a pannonhalmi bencéseknél eltöltött diákéveire vezeti vissza, vasárnap, július 11-én, Európa fővédőszentje, Szent Benedek ünnepén tartotta gyémántmiséjét a Dallasi Miasszonyunk Apátság templomában.

Vertse Márta - Vatikán

Kérésünkre Donát atya felidézte a magyar ciszterci atyák dallasi jelenlétének történetét, valamint szerzetesi hivatásának főbb állomásait, magyarországi, római és dallasi éveit és beszámolt a gyémántmise ünnepi szertartásáról. A szentmisén jelen volt Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet is, aki a szertartás végén átnyújtotta Donát atyának a magyar állam legmagasabb kitüntetését, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.

A dallasi ciszterci iskolát magyar atyák alapították

Lelóczky Gyula Donát atya beszámolójában felidézi, hogy a második világháború után, az 1950-es évek elején menekült magyar ciszterci atyák új otthont kerestek Amerikában. Első próbálkozásuk Wisconsin államban sikertelen volt, ott nem volt rá lehetőségük, hogy iskolát alapítsanak. Egy véletlen, vagy inkább gondviselésszerű találkozás révén a kereslet és a kínálat azonban Texasban hamarosan egymásra talált. Dallas város püspöke ugyanis egyetemet szervezett és tanárokat keresett az új intézménybe; ez kapóra jött az állást kereső magyar ciszterci atyák számára, így 1956 szeptemberében a Dallasi Egyetem - University of Dallas tanári karában kilenc magyar származású ciszterci atya kezdte meg az oktatói munkát. 1962 őszén a ciszterci nyolcosztályos gimnázium, a Ciszterci Előkészítő Iskola - Cistercian Preparatory School - is megnyitotta kapuit. Időközben számos új magyar atya érkezett Európából, úgyhogy a hatvanas évek második felében már 34 ciszterci atya élt a Dallasi Egyetem szomszédságában felépült Apátságban.

Az ’56-os forradalom leverése után tíz év az Örök Városban

Donát atya 1964-ben érkezett Amerikába. Magyarországon 1953-ban nyert felvételt az akkor már feloszlatott ciszterci rendbe, attól kezdve kettős egzisztenciát folytatott: hivatalosan, a „felszínen” népkönyvtárosként, titokban zug-ciszterci szerzetesként élt. Az 1956-os forradalom leverése után elöljárói több szerzetestársával együtt nyugatra küldték. Ekkor került Rómába, ahol tíz évet töltött. Texas államba érkezve, a dallasi ciszterek gimnáziumában, a Ciszterci Előkészítő Iskolában (Prep School) kezdett dolgozni könyvtárosként, osztályfőnökként, tanárként.

Három otthon: Magyarország – Róma – Dallas

Visszaemlékezésében Donát atya leírja, hogy a hosszú évtizedek során mind a Dallasi Apátság, mind az iskola is növekedett. 1992-ben szentelték fel a ciszterci szerzetesi közösség új és végleges templomát és az iskola is folyamatosan új épületekkel gyarapodott. Donát atya felidézi, hogy életében a 2011-es év több szempontból is fordulópontot jelentett, mivel abban az évben ünnepelte aranymiséjét, és akkor ment nyugdíjba az iskolából, azonban továbbra is folytatta számos pasztorális szolgálatát. Összegzésül megállapítja, hogy élete 89 éve során három helyet nevezhet otthonának: Magyarország volt otthona élete első 24 évében, az Örök Város nyolc évi tanulmány és két évi irodai, elöljárói munka során jelentett számára otthont, mostani otthona pedig Dallas immár évtizedek óta.

Donát atyát kitüntették a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével

A Donát atya pappászentelésének 60. évfordulója alkalmából bemutatott gyémántmisére vasárnap, július 11-én került sor. Az ünnepi szertartás 10 óra 30-kor kezdődött a zsúfolásig megtelt dallasi apátsági templomban, közel 400 jóbarát részvételével. A szentmisén megjelent Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete, Széles Tamás főkonzul Los Angelesből, és Markocsány Gábor konzul a texasi Houstonból. A szertartáson Peter Verhalen apát volt a „manuductor”, a „kézvezető”, Donát atya volt a főcelebráns, körülvéve az Apátság szerzeteseitől. A szentmise végén Takács Szabolcs nagykövet lépett az oltárhoz és átadta Donát atyának a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, az Áder János köztársasági elnök által aláírt dokumentummal együtt.  A szentmise Donát atya hálás szavaival és gyémántmisés papi áldásával zárult.

Lelóczky Gyula Donát ciszterci atya gyémántmiséjét itt lehet megkinteni.

15 július 2021, 18:23