Keresés

A mohácsi csata emlékműve A mohácsi csata emlékműve 

Mohács 500 - egyháztörténeti vonatkozások: interjú Fedeles Tamás történésszel

Magyar identitásunk egyik meghatározó eseménye a mohácsi csata, melynek 500. évfordulójára 2026-ban emlékezünk. Fedeles Tamás történészt, a PTE oktatási rektorhelyettesét, az Egyháztörténeti Kutatócsoport vezetőjét a csata érdekességeiről, a magyar lélekre tett hatásáról és szentszéki vonatkozásairól kérdeztük.

Gedő Ágnes - Pécs

Fedeles Tamás történész, rektorhelyettes a PTE tanévnyitóján
Fedeles Tamás történész, rektorhelyettes a PTE tanévnyitóján

Az 1526-os mohácsi kataklizma közismerten a magyar történelem egyik sorsfordító eseménye, amely mind a mai napig élénken foglalkoztatja a korszakot kutató szakembereket, másrészről pedig a széles nyilvánosságot. A Mohácsnál bekövetkezett csatavesztés körülményeit, az ahhoz vezető utat és az esemény következményeit az elmúlt időszakban számos, így – egyebek mellett – politika- , had-, irodalom- és diplomáciatörténeti, régészeti, valamint geográfiai nézőpontból vizsgálták, amely kutatások a közelmúltban számos új eredménnyel gazdagították ismereteinket.

A mohácsi csata 1526 augusztus 29-én
A mohácsi csata 1526 augusztus 29-én

Mindazonáltal az utóbbi évek a magyar történelem e nagy horderejű eseményének teljességre törekvő feltárását célzó kutatási programjaiban egyáltalán nem kapott szerepet az egyháztörténeti megközelítés. Mindez pedig megkerülhetetlen, hiszen köztudott, hogy 1526. augusztus 29-én a magyar egyházi csapatok mellett a szentszéki segélypénzekből fizetett zsoldosok is harcoltak, továbbá az országért a magyar főpapi kar közel fele, köztük a keresztény sereg egyik fővezére, Tomori Pál kalocsai érsek, Szalkai László esztergomi érsek, Palinai György boszniai, Csaholyi Ferenc csanádi, Paksi Balázs győri, Csulai Móré Fülöp pécsi és Perényi Ferenc váradi püspök életét áldozta.

A mohácsi csata egy XVI. századi török miniatúrán
A mohácsi csata egy XVI. századi török miniatúrán

A Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténeti Kutatóközpontjának és a Magyar Tudományos Akadémia– Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportjának munkatársai éppen e sajnálatosan elhanyagolt területet kívánják beemelni a tudományos diskurzusba, és egyúttal az érdeklődő nagyközönség figyelmét is fel szeretnék hívni az Apostoli Szentszék és a magyar egyház erőfeszítéseire a törökök elleni küzdelemben. Meggyőződésük szerint ugyanis e nélkül nem lehet teljességre törekvő sem a Mohácsról alkotott képünk, sem pedig az 1526 köré épülő nemzeti emlékezetpolitika. Az MTA–PPKE kutatócsoportja a Vatikáni Apostoli Levéltárban és Könyvtárban, valamint a római és más olaszországi gyűjteményekben a magyar történelemre vonatkozó források feltárását és feldolgozását végzi évek óta.

I. Szulejmán oszmán szultán lóháton
I. Szulejmán oszmán szultán lóháton

A két kutatóhely tagjai közül számosan a nemzetközi vatikáni kutatások elismert szakemberei. Az MTA–PPKE kutatócsoportja által gondozott, a Gondolat Kiadónál publikált Collectanea Vaticana Hungariae, valamint a PTE Egyháztörténeti kutatóközpontjának kiadásában megjelenő Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi sorozatok nemzetközileg magasan jegyzettek. A teljességet szem előtt tartó vállalkozásuk sikere érdekében a két kutatói közösség tagjai mellett több más intézményben tevékenykedő országos, sőt nemzetközi elismertséggel rendelkező szakember is részt vesz annak megvalósításában. A tervezett kutatási projekt koordinálását a PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont vezetője, Fedeles Tamás, valamint Tusor Péter az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetői végzik.

II. Lajos és menyasszonya, Ausztriai Mária
II. Lajos és menyasszonya, Ausztriai Mária

A program szakmai irányítását Fedeles Tamás látja el, aki a Mohács 500 vállalkozásban központi szerepet játszó Pécsi Tudományegyetem elismert szakembereként az operatív feladatok ellátása és a folyamatos kapcsolattartás terén egyaránt kulcsszerepet tölthet be. A Mohács 500 projekten belül Az Apostoli Szentszék, a magyar egyház és a török veszély címmel megvalósítani kívánt kutatási programjuk fókuszpontjában a Jagelló-kori Magyar Királyság és a pápaság közötti kapcsolatok vatikáni forrásainak feltárása és feldolgozása áll. E mellett a korszakban szintén meghatározó jelentőségű velencei–magyar diplomáciai kapcsolatok korábban ismeretlen forrásainak, valamint a mohácsi csata közvetlen előzményeire és következményeire vonatkozó magyar, eleddig ismeretlen okleveles anyag közreadása is vállalkozásuk fontos részét alkotja. Fedeles Tamás szakmai kutató tevékenységét néhány nappal ezelőtt Bolyai-plakettel ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia.

Székely Bertalan: A mohácsi csata
Székely Bertalan: A mohácsi csata

Tudományos kutatásaik hazai és nemzetközi bemutatása mellett eredményein széleskörű népszerűsítését is fontos küldetésüknek tartják. Éppen ezért az egyik legolvasottabb hazai online 2 történelmi portállal fennálló együttműködésnek köszönhetően a történelem iránt érdeklődők számára, közérthető formában, különböző médiafelületeken is bemutatják eredményeiket.

Székely Bertalan: II. Lajos tetemének feltalálása
Székely Bertalan: II. Lajos tetemének feltalálása

A Mohács 500 keretében kidolgozott kutatási program keretében 2020 és 2026 között összesen négy magyar és egy angol nyelvű monográfiát, három tanulmánykötetet, öt forráskiadványt, két hosszabb tudományos közleményt, egy magyar és egy angol nyelvű reprezentatív kiadványt, egy magyar és egy angol nyelvű életrajzi lexikont, valamint nyolc tudománynépszerűsítő írást terveznek megjelentetni, valamint három tudományos konferenciát kívánnak szervezni,. Az ismeretterjesztő tevékenységük egyúttal a program széleskörű társadalmi hasznosulását is biztosíthatja.

Fedeles Tamás történész
Fedeles Tamás történész

A tudományos kötetek többsége a Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi és a Collectanea Vaticana Hungariae nemzetközileg is számon tartott sorozatokban jelenne meg Budapest–Róma impresszummal, a két angol nyelvű tudományos kötet pedig az Università della Tusciaval (Viterbo) való együttműködésnek köszönhetően az olaszországi Sette Città-ban.

Hallgassák meg Fedeles Tamással készült beszélgetésünket!
22 október 2020, 18:27