Keresés

USA-COURT/RELIGION USA-COURT/RELIGION 

Az amerikai püspökök üdvözlik a Legfelsőbb Bíróság döntését a vallásszabadságról

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága igazat adott a Szegények Kis Nővérei Kongregációnak és két katolikus iskolának. Az amerikai püspökök szerint fontos győzelmet jelentenek az ítéletek a vallás- és a lelkiismereti szabadság terén.

Lisa Zengarini / Somogyi Viktória – Vatikán

Kettős győzelem a vallásszabadságot illetően az Egyesült Államokban. A Legfelsőbb Bíróság két különböző jogi ügyben is igazat adott három katolikus intézménynek, amelyek a foglalkoztatás lelkiismereti alapon történő megtagadásához való jogért fellebbeztek az Obama-kormány által bevezetett egészségügyi reform (Affordable Care Act, megfizethető ellátási törvény) alkalmazása terén, illetve a felekezeti iskolákban a tanítás szabadságának tiszteletben tartása kapcsán.

A rend fellebbezett az abortusz és a fogamzásgátlás fedezésének kötelezettsége ellen

A Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében igazat adott a Szegények Kis Nővérei Kongregációnak, amely a szegény idős emberek ellátásával foglalkozik. A rend az Obamacare előírásai ellen fellebbezett, amely a nem istentiszteleti, de vallási intézményeket is kötelezi, hogy az alkalmazottaik számára nyújtott egészségügyi biztosításuk fedezze az abortuszt és a fogamzásgátlást is. Ennek megtagadása esetén súlyos büntetéseket helyezett kilátásba az Obama-kormány.

A kongregáció 2014-ben már fontos győzelmet aratott

A kongregáció 2014-ben már fontos győzelmet aratott, amikor a Legfelsőbb Bíróság elismerte jogát e kötelezettség alóli mentességre. A rend mégis fellebbezést nyújtott be a kormánnyal elért kompromisszum ellen, amely lehetőséget nyújtott a felekezeti szervezeteknek, hogy elutasítsák a fogamzásgátlás fedezését. A kompromisszum részeként ugyanis az alkalmazottaik kérhették az államtól a fogamzásgátlásra vonatkozó költségeik visszatérítését. A Szegények Kis Nővérei Kongregáció szerint azonban ez a kompromisszum cinkossá tette a rendet a fogamzásgátlás biztosításában, ami szemben áll vallási alapelveikkel.

Az alkalmazottak szabad kiválasztásának joga az állam beleszólása nélkül

A Legfelsőbb Bíróság másik ítélete a felekezeti nevelő intézetek szabadságát érinti, vagyis, hogy alkalmazottaik kiválasztásában vallási alapelveik szerint dönthetnek anélkül, hogy az állami hatóságok ebbe beavatkozhatnának. Ezen a téren a szövetségi igazságszolgáltatási rendszer legfelsőbb fokú bírósága a Guadalupei Miasszonyunkról és a Szent Jakabról elnevezett iskola javára döntött.  

Az amerikai püspökök üdvözölték az ítéleteket

Az amerikai püspökök az ítéletek kapcsán elégedettségüknek adtak hangot. Hatalmas előrelépésnek nevezték a döntéseket a vallás- és a lelkiismereti szabadságot illetően az országban. Két nyilatkoztatot is közzé tettek a Legfelsőbb Bíróság e két ítéletéről. Az egyiket Thomas Wenski érsek, a püspöki kar vallásszabadság bizottságának elnöke és Joseph Naumann érsek, a püspöki kar életvédő tevékenységének elnöke írta alá, a másikat Wenski érsek és Michael Barber jezsuita, Oakland püspöke, a püspöki konferencia katolikus nevelésügyi bizottságának elnöke jegyezte.

A fogamzásgátlás nem egészségügyi ellátás

Az amerikai főpásztorok szerint a Szegények Kis Nővérei hosszú pereskedése elkerülhető lett volna, mint más hasonló esetekben is, ha felmentést kapnak a lelkiismereti alapon tiltakozók a fogamzásgátlás biztosításának fedezése alól. „A fogamzásgátlás nem egészségügyi ellátás és a kormánynak nincs joga a szerzetesrendeket arra kényszeríteni, hogy együttműködjenek a gonosszal” – nyomatékosítja az amerikai püspöki kar nyilatkozata. Annak a reményüknek adnak hangot, hogy ez az ítélet véglegesen lezárja ezt a kormány részéről a vallásos emberek elleni diszkriminációs ügyet. Ugyanakkor éberségre hívnak a jövőt illetően.

Az államnak nincs joga beleszólni a katolikus iskolák alkalmazottainak kiválasztásába

A püspökök hasonló álláspontot fogalmaznak meg a két katolikus iskolát érintő ítélet kapcsán is: „A nevelés az egyház küldetésének központi aspektusa, az irgalmasság lelki cselekedeteinek egyike. A Guadalupei Szűz Mária és a Szent Jakab nevét viselő iskolának az Alkotmány által elismert joga, hogy kiválassza alkalmazottait, akik ezt az egyházi küldetést végzik. A kormánynak nincs felhatalmazása arra, hogy beleavatkozzon ezekbe a döntésekbe, amelyek e misszióra vonatkoznak”. „A Legfelsőbb Bíróság ítélete helyesen ismerte el az állami hatóságok e korlátját” – állapítja meg az amerikai püspöki konferencia.

 

 

 

10 július 2020, 14:50