Keresés

Vatican News
US-SUPREME-COURT-ISSUES-ORDERS-AND-RELEASES-OPINIONS US-SUPREME-COURT-ISSUES-ORDERS-AND-RELEASES-OPINIONS  (2020 Getty Images)

Az USA püspökei elítélték a Legfelsőbb Bíróság döntését a „nem” polgárjogi meghatározásáról

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság bírái június 15-én úgy döntöttek, hogy az 1964. évi polgári jogokról szóló törvény VII. cikkelyében szereplő tilalom a „nemi” hátrányos megkülönböztetésre a munkahelyen ezentúl tiltja a „szexuális irányultságon” és a „transznemű” státuson alapuló megkülönböztetést. José Gomez Los Angeles-i érsek, az USA püspöki karának elnöke a döntés kapcsán leszögezte: „Embertársaink védelme az igazságtalan megkülönböztetéstől nem teszi szükségessé az emberi természet újradefiniálását”.

Somogyi Viktória – Vatikán

WASHINGTON – Gomez érsek a bírói döntés kapcsán aggodalmának adott hangot, miszerint „az USA Legfelsőbb Bírósága gyakorlatilag újradefiniálta a „nem” jogi jelentését nemzetünk polgárjogi törvényében. Ez egy olyan igazságtalanság, amely az élet sok területére kihatással lesz”.

Fogadjuk hálával testi és szexuális identitásunkat Teremtőnktől

„A férfi és a nő közötti gyönyörű különbségek és az egymást kiegészítő kapcsolatuk eltörlésével figyelmen kívül hagyjuk Isten teremtésének dicsőségét, és ártunk az emberi családnak, ami a társadalom alapköve. Nemünk, függetlenül attól, hogy férfiak vagy nők vagyunk - része Isten teremtő és életünkre vonatkozó tervének” – mutatott rá Gomez érsek. „Amint Ferenc pápa nagy érzékenységgel tanította: ahhoz, hogy életünkben az Isten által nekünk szánt ajándékok igazságában éljünk arra van szükség, hogy testi és szexuális identitásunkat hálával fogadjuk Teremtőnktől. Senki sem találhat valódi boldogságot azáltal, hogy Isten terveivel ellentétes úton halad” – figyelmeztetett az USA püspökkari elnöke.

Embertársaink védelme az igazságtalan megkülönböztetéstől nem követeli meg az emberi természet újradefiniálását

„Minden ember Isten képmására és hasonlatosságára lett teremtve, és kivétel nélkül mindenkivel méltósággal, együttérzéssel és tisztelettel kell bánni. Embertársaink védelme az igazságtalan megkülönböztetéstől azonban nem követeli meg az emberi természet újradefiniálását” – nyomatékosította Gomez érsek. „Imádkozunk, hogy az egyház Mária, Isten Anyja segítségével képes legyen folytatni küldetését, hogy elvigye Jézus Krisztust minden férfinak és nőnek” – zárul az amerikai püspöki konferencia elnökének nyilatkozata a Legfelsőbb Bíróság döntése kapcsán.

Ha egy munkaadó elbocsát egy munkavállalót pusztán azért, mert homoszexuális vagy transznemű, megszegi a törvényt

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése szerint, ha egy munkaadó elbocsát egy munkavállalót pusztán azért, mert homoszexuális vagy transznemű, megszegi az 1964-es polgárjogi törvény VII. cikkelyét. Ez a cikkely megtiltja a munkahelyi hátrányos megkülönböztetést faji, bőrszín, vallás, nem és nemzetiségi alapon. A mostani ítélet három esetet érintett: kettő “nemi irányultságra” vonatkozott, egy pedig “nemi identitásra”. Neil Gorsuch bíró fogalmazta meg a bíróság véleményét, miszerint az a munkaadó, aki a munkavállalót azért bocsátja el, mert homoszexuális vagy transznemű, hátrányosan megkülönbözteti azt, részben a jelentkező neme miatt és ez nemi diszkriminációt jelent.

A nemi diszkrimináció jelentése

Számos vallási szervezet, beleértve az USA püspöki konferenciáját is korábban amellett érvelt, hogy a VII. cikkelyben használt „nem” kifejezés nem foglalja magában a „szexuális irányultságot” és nem jelent „nemi identitást”. Az amerikai püspöki konferencia a „bíróság barátja” (amicus curiae) formában a Legfelsőbb Bíróságnak benyújtott levelében kifejtette véleményét, miszerint az érintett esetek különleges jelentőségű értékekre is kiterjednek, mint pl. a vallásszabadság védelme, a vallási szervezetek és tagjaiknak az egyéb jogai, valamint ezekben a kérdésekben a nemzeti jogalkotás megfelelő fejlődése.

 

 

16 június 2020, 14:07