Keresés

2010.01.15 Giovani europei a Brussels 2010.01.15 Giovani europei a Brussels 

Kárpát-medencei fiatal betlehemezők az Európai Parlamentben

Ferenc pápától vitte kárpát-medencei ifjúságunk a civilizációs áldást: a békére és teremtésvédelemre sürgető egyetemes felhívást. Az EP elnökségi fogadás után idén is a magyarországi és erdélyi betlehemezők írták fel 20*C+M+B+20 áldását a plenáris ülésterem protokolláris főbejáratára. A "Christus Mansionem Benedicat" / "Krisztus áldja meg ezt a házat"... csillag és három kereszt a négy égtájas pozitív összefogást jelképezi, minden jóakaratú ember és közösség részéről. A 2020-as esztendő felvállalt történelmi felelősségével, minden áldozatával és ajándékával...

Varga-B.József, az Európai Magyar Fiatalságért (EMF) Alapítvány elnökének beszámolója

„2008 óta az EP-elnökök jönnek-mennek, az évszázadok fiatal betlehemezői azonban minden évben jönnek... :)" Köszönettel tartozunk ezért az elnökségnek is. Úgy tapasztaljuk, minden évben nagy léptekkel haladunk afelé, hogy a betlehemezők civilizációs csillaga újra felragyogjon Európában, egymás és az egész teremtett világ nagyobb megbecsülésére, örömére... Betlehemező diákjaink ennek a történelmi megújulási folyamatnak részesei. 

Az elnökségi fogadás után sorra jártuk a Háromkirályokat meghívó EP-képviselők irodáit, nemzeteken és pártokon felül számos ország képviselőihez eljutottunk… A gyergyótekerőpataki, marosvidéki és kisteleki betlehemezők először Winkler Gyula képviselő úr ajtajára írták az áldást, aki évek óta segíti a magyar csapatot! Az erdélyi magyar képviselőkre, képviselői csoportra és erdélyi magyar közösségekre nagyon büszkének kell lennünk! Az Európai Parlamentben minden évben egyre nagyobb, egyre ismertebb és egyre elterjedtebb a fiatalok által szorgalmazott megújulásnak ez az ősi felhívása... Winkler Gyula képviselő úr szívélyes fogadása feledhetetlen élmény marad a diákoknak...

Ezt követően az évezredes magyar kulturális, történelmi és közösségi örökség kincseit megbecsülő, magyar képviselőinkhez mentünk, akik meghívásukkal is jelezték civilizációs elkötelezettségüket. Győri Enikő EP-képviselőnk nagyon kedves, elegáns, szíves fogadása és Hölvényi György képviselő úr humoros közvetlensége meghatotta diákjainkat. Az ő irodájuk ajtaján is egy évig lesz látható a most felírt karácsonyi áldás mindig fiatalos, pozitív és konstruktív szemléletre biztató jele: 20*C+M+B+20. Az Égiek segítsék munkájukat mindazoknak, akik átlépnek ajtóikon!

Egy váratlan találkozás is történt, Traian Basescu romániai exelnökkel... A folyosón jött oda hozzánk és barátságosan kezet rázott diákjainkkal… Arra gondoltunk, mivel sok ortodox román diákcsapattal együtt jártuk Erdélyt, hogy milyen jó lenne így együttműködni a román társnemzet vezetőivel is... Megbecsülés révén mennyivel erősebbek lehetnénk, mindnyájan, együtt... Miután Winkler képviselő úr elmondta neki, hogy Ferenc pápától hozzuk az áldást az EP-be, ő is kért egy fotót, amin ő is rajta van. A Szentatya és köztársasági elnökök buzdítása mellett saját meggyőződésünk is, hogy pártok és nemzetek feletti kérdésekben szorgalmazni kell a szorosabb összefogást. Ezért örültünk különösen ennek az eseménynek… Minden elvetett mag kicsírázik és termést hozhat…

A plenáris ülésterem protokolláris bejáratának feliratozását idén is magyar fiatalokra bízták. „Szép Jel…” c. magyarul énekelt sok száz éves imádság keretében írtuk fel a „Christus Mansionem Benedicat” jelét! Legyen áldott esztendő az emberiség számára a 2020! Tegyünk eleget becsülettel történelmi feladatainknak, áldozattal és megbecsüléssel…

150 kárpát-medencei iskolában működő betlehemező csapataink Karácsony után vándorkiállítások és diákakciók révén környezetvédelemre, a megsebzett környezet gyógyítására és az igazi zöld családi ill. közösségi életvitelre hívják fel a figyelmet. Tizezer fát ültetünk. Távol minden viszályt szító, türelmetlen és pánikkeltő politikai érdektől. Minden felelős világvezető és minden értelmes magyar ember tudja, hogy a béke és a pártok feletti összefogáson alapuló, józanul átgondolt közös cselekedet sokkal-sokkal zöldebb, mint a türelmetlenség vagy a pánikot, megosztottságot, viszályt szülő politikai önzés. Ezt hívjuk ősi alapokon teremtésvédelemnek.

15 január 2020, 17:10