Keresés

Pázmány Péter bíboros Pázmány Péter bíboros 

Új kutatás Pázmány Péter 1632. évi római követjárásáról

Stúdióbeszélgetés Tusor Péter történésszel, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetőjével a magyar történelem, az egyház- és diplomáciatörténet fontos fejezetét bemutató könyvről.

A nemzetközi kooperációban folytatott kutatás eredményeit tartalmazó kötet az egyetemes és magyar historiográfia régi adósságának tesz eleget. Pázmány Péter 1632. évi viharos római követjárása nemcsak a magyar történelem, különösen az egyház- és diplomáciatörténet fontos fejezete. Egyúttal a pápaságtörténet és a 400 éve zajló harmincéves háború kiemelt eseménye, melynek modern és alapos feldolgozását a korszak neves ismerője, Georg Lutz már évtizedekkel ezelőtt sürgette.

A kutatás forrásbázisát Pázmány követségének 19. és 20. századi eleji kiadott iratai (főként Pázmány által írt, részben neki címzett dokumentumok), a pápai Államtitkárság és a bécsi nunciatúra Rotraud Becker által 2013-ban a német Nuntiaturberichte sorozatban  publikált levelezése (Nuntiatur des Ciriaco Rocci. Ausserordentliche Nuntiatur des Girolamo Grimaldi, 1631–1633), illetve a jelen kötetben közreadásra kerülő államtitkársági jegyzőkönyvek (a pápai audienciákról, Pázmány tárgyalásairól Azzolini államtitkárral) és discorsók, továbbá az esztergomi prímási levéltárból feltárt kiegészítő anyag képezi.

A kötet adatai: Negozio del S.r Card. Pasman”. Pázmány Péter 1632-es császári követsége Rómában (Kiadatlan vatikáni forrásokkal)  (CVH II/7), írta és közreadja: Rotraud Becker, Tusor Péter, Budapest–Róma 2019. További részletek, letöltés a Fraknói Intézet honlapjáról.

Interjú Tusor Péter történésszel
17 június 2019, 16:45