Keresés

Vatican News
Apor Gábor sírja a római Verano temetőben Apor Gábor sírja a római Verano temetőben 

Megemlékezés Rómában Apor Gábor szentszéki követ halálának 50. évfordulóján

Magyarország Szentszéki Nagykövetsége, a római magyar közösség és a Szent István Alapítvány február 21-én szentmisével és koszorúzással emlékezett meg az 1889-1969 között élt magyar követ, a Máltai Lovagrend nagykancellárja, valamint a Szent István Alapítvány alapító tagja, Apor Gábor halálának 50. évfordulójáról.

Gedő Ágnes – Vatikán

A szentmisét Angelo Acerbi érsek, volt magyarországi apostoli nuncius mutatta be a vatikáni Magyarok Nagyasszonya Kápolnában csütörtökön reggel 8 órakor, majd a római Verano temetőben Habsburg-Lotharingiai Eduárd nagykövet, a Szent István Alapítvány nevében Rabi József és Szokoly György, valamint a Máltai Lovagrend képviseletében Okolicsányi Lajos és Czigler Ágoston koszorúzták meg a diplomata sírját. Németh László prelátus, olaszországi magyar főlelkész a sírnál Apor Gábor életét méltatta, kiemelve önzetlen segítségét, melyet az 56-os magyaroknak nyújtott. Ehhez fűződően Lantos Erzsébet és Okolicsányi Lajos is fölidézte személyes emlékeit.

Szentmise a vatikáni magyar kápolnában

Az olasz és magyar nyelvű szentmisén koncelebrált Németh László prelátus, a Szent István Alapítvány elnöke, Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora, valamint P. Vértesaljai László SJ, a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének koordinátora. Jelen voltak a római magyar közösség képviselői, a Szuverén Máltai Lovagrend részéről Eszterházy János gróf és Fra’ John Cretien; a rend magyar ágának képviseletében Okolicsányi Lajos professzor és Czigler Ágoston.

Angelo Acerbi érsek 1990-1997 között volt nuncius Magyarországon

Habsburg-Lotharinigiai Eduárd a szentmise elején köszönetet mondott Acerbi érseknek, amiért elvállalta a szentmise bemutatását. Mint mondta, részvétele különösen szimbolikus értékű, hiszen fontos szerepet töltött be a Szentszék és Magyarország közötti kapcsolatok fejlődésében, és a Máltai Lovagrenden belül egyaránt.

Itt emlékeztetünk rá, hogy Angelo Acerbi érsek személyében negyvenöt évnyi kényszerű megszakítás után a Szentszék ismét elküldhette diplomáciai képviselőjét Magyarországra. Az érsek 1990-től 1997-ig szolgált Budapesten apostoli nunciusként. Ez idő alatt történt Mindszenty József bíboros esztergomi újratemetése (1991. május 4.), II. János Pál pápa első magyarországi látogatása (1991. augusztus 16-20.), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megnyitása (1992. október 4.), a magyarországi egyházmegyék átrendezése (1993), és II. János Pál második magyarországi látogatása (1996. szeptember 6-7.).

Apor Gábor diplomáciai tevékenysége és kapcsolata a Máltai Lovagrenddel

Habsburg-Lotharingiai Eduárd utalt rá, hogy mintegy napi kapcsolat fűzi Apor Gáborhoz, hiszen a nagykövetség homlokzatán található bronz mellszobra, amit a megemlékezés végén meg is koszorúztak. Hálával emlékezett elődére, aki nehéz időkben, a második világháború évei alatt képviselte Magyarországot a Szentszéknél. A Szuverén Máltai Lovagrend tagja, 1952-58 között a rend nagykancellárja; a Szent István Alapítvány alapító tagja és a Külföldi Magyar Actio Catholica elnöke volt. Halála után a rend akkori nagymestere, Fra’ Angelo de Mojana di Cologna munkásságát méltatva megállapította: „Kétségtelen, hogy Apor báró valóban úgy szerette a rendet, mint második hazáját”. Ma pedig hazája és második hazája leróják előtte kegyeletüket – zárta köszöntő beszédét a szentszéki magyar nagykövet.

Az alábbiakban Angelo Acerbi érsek olasz nyelvű homíliájának magyar fordítását közöljük:

„Nagyövet Úr, Mons. Németh, Kedves Testvérek!

Báró Apor Gábor halálának 50. évfordulója alkalmából gyűltünk össze a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában. Ezekben a napokban alkalmam volt olvasni, és megcsodálni azt a lelkes dicsőítő beszédét, amelyet Fra’ Angelo de Mojana Nagykancellár tartott a Rend Szuverén Tanácsa előtt báró Apor Gábor halálát követően. Tükrözi személyének nemességét, határozott jellemét és lelki erejét. Szorosan kötődött hazájához, amely hosszantartó sötét politikai és társadalmi korszakot élt át. Apor Gábor kiemelkedő szolgálatot végzett a Máltai Rendben, amely szintén nehéz éveket vészelt át. A Rend Nagykancellárjaként elérte a Máltai Rend hivatalos elismertetését Olaszország részéről. A Rendnek ő lett az első nagykövete az olasz kormánynál, amely szolgálatot élete végéig ellátott.

Ezekben az években és hosszú és fájdalmas betegségében báró Apornak őszinte és mély vallásossága adott támaszt, amely egész családját jellemezte.

Boldog Apor Vilmos

Gondolataimban itt áttérek testvérére, Boldog Apor Vilmosra, akinek domborműve van ebben a kápolnában. Ünnepe benne van a Máltai Rend liturgikus naptárában. Az őt ábrázoló festmény pedig a Rend központjában, a palota kápolnája mellett van kifüggesztve. A képen a Rend káplánjának jelvényeit viseli, ami jelzi a közösséget és együttérzést a testvérével.

Emlékezem arra az eseményre is, amikor néhány évvel ezelőtt megáldottam báró Apor Gábor szobrát a Szentszéki Nagykövetség külső homlokzatán, és eszembe jut a győri püspökség kertjében 1990 nyarán felavatott emléktábla, annak közelében, ahol püspök testvére a halásos sebet kapta. Ennek az emléktáblának a felavatására korábban nem kerülhetett sor.

A vértanú püspök az égből kíséri imádságunkat bátyja halála évfordulója alkalmából.

Péter hitvallása az evangéliumban

A mai evangéliumban van egy szép részlet, amely azonban nyugtalanító Péterre nézve. Éppen most olvastuk fel ezen a helyen, amely oly közel van Péter apostol sírjához. Jézus apostolait kérdezi, hogy mit gondolnak őróla: “Kinek tartanak engem az emberek?” “És ti kinek tartotok engemet?” Péter válaszol: “Te vagy a Krisztus”. Mátétól tudjuk, hogy Jézus ezért a válaszért mondta Pétert boldognak: “Boldog vagy, Jóna fia, mert nem a test és a vár nyilatkoztatta ki ezt neked,, hanem az én mennyei Atyám” (Mt 16,17). Péter hitvallása tökéletes, de rögtön utána, amikor Jézus tanítványainak az Ember Fia szenvedéséről és haláláról beszél, Péter következetlen és kiérdemli Jézus rendreutasítását. Hosszú az út, amit Péternek be kell járnia, hogy Jézus iránti szeretete megtisztuljon. Ezen az úton van a tagadás, a megbánás keserű könnyei, míg megérik benne a Mester iránti igazi szeretet, amelyre a feltámadás utáni háromszori kérdés adott válaszában jut el: “Uram, Te mindent tudsz, Te azt is tudod, hogy szeretlek”. Szeretete teljesen szívből és Mestere ismeretéből fakad, és így kaphatja meg a megbízatást, hogy az Egyház legfőbb pásztora legyen.

Mindszenty József bíboros boldoggá avatása

Ebben a kápolnában a mai szentmisén, közel Péter apostol sírjához, amelyet a hitnek és a szeretetnek oly sok hős tanúja vesz körül, miközben imádkozunk Apor Gáborért, kérjük az Urat, hogy növelje hitünket, és az iránta való őszinte szeretet kapcsoljon minket halálának és feltámadásának titkához.

Végül szeretnék emlékeztetni arra, hogy néhány napja, Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek boldoggá avatási ügyében hivatalosan is elismerésre került, hogy az erényeket hősiesen gyakorolta. Nagy lépés ez előre. Imádkozzunk azért, hogy minél előbb megtörténjen az oltárra emelése.”

Photogallery

Szentmise és koszorúzás Apor Gábor halálának 50. évfordulóján Rómában
21 február 2019, 14:47