Keresés

A Hittani Dikasztérium épülete A Hittani Dikasztérium épülete 

Viganò érseket egyházszakadás miatt kiközösítették

A Hittani Dikasztérium sajtóközleménye arról tájékoztat, hogy a vatikáni hivatal kiközösítette „latae sententiae” a volt egyesült államokbeli nunciust, aki nem ismeri el sem Ferenc pápa, sem a II. Vatikáni Zsinat legitimitását.

Somogyi Viktória – Vatikán

Carlo Maria Viganò érseket, az Amerikai Egyesült Államok egykori apostoli nunciusát kiközösítéssel büntették, mert elhagyta a Róma püspökével és a katolikus egyházzal való közösséget. A Hittani Dikasztérium által kiadott sajtóközlemény kijelenti: „2024. július 4-én a Hittani Dikasztérium kongresszusa összeült, hogy lezárja az Egyházi Törvénykönyv 1720. kánonjában említett, a Főtisztelendő Carlo Maria Viganò, Ulpiana címzetes érseke ellen folytatott bírósági eljáráson kívüli büntetőeljárást, akit a szakadás bűnével vádolnak (Egyházi Törvénykönyv 751. és 1364. kánon; Sacramentorum sanctitatis tutela 2. cikkely)”. A sajtóközlemény továbbá hangsúlyozza: „Jól ismertek nyilvános kijelentései, amelyekben megtagadta a pápa elismerését és a neki való alárendeltséget, elutasította a neki alárendelt egyháztagokkal való szeretetközösséget és a II. Vatikáni Zsinat legitimitását és tanítóhivatali tekintélyét. „A büntetőeljárás végén Carlo Maria Viganò érseket bűnösnek találták az egyházszakadás bűncselekményében.” A sajtóközlemény továbbá megjegyzi: „A Hittani Dikasztérium kihirdette a „latae sententiae” (önmagától beálló) kiközösítést az Egyházi Törvénykönyv 1364. kánon 1. §-nek megfelelően. A cenzúra feloldása ezekben az esetekben az Apostoli Szentszéknek van fenntartva.” Végül a sajtóközlemény megállapítja: „Ezt a döntést 2024. július 5-én közölték az érsekkel.”

A Viganò érsek elleni eljárás

Maga Viganò érsek volt az, aki június 20-án felfedte az ellene indított eljárást. Az főpásztor az „X” közösségi média platformon közzétette a dekrétum teljes szövegét, amely Rómába idézi, hogy válaszoljon az ellene felhozott vádakra. Az idézés lehetőséget kínált Viganò érseknek arra, hogy védekezzen, vagy erre ügyvédet jelöljön ki, valamint személyesen megjelenjen vagy írásbeli védekezést nyújtson be. Mivel a megadott határidőn belül nem élt ezen eszközökkel, hivatalból egy védőt rendeltek ki, aki a törvényi előírásoknak megfelelően vállalta Viganò érsek védelmét. Az elmúlt években a volt egyesült államokbeli nuncius több alkalommal kijelentette, hogy nem ismeri el sem Ferenc pápa, sem a II. Vatikáni Zsinat legitimitását. A kánonjogban bizonyos bűncselekmények automatikus („latae sententiae”) büntetést vonnak maguk után a bűncselekmény elkövetésének tényéből fakadóan; az egyházszakadás bűntettéért a büntetés a kiközösítés.

Az Egyházi Törvénykönyv (1331. kánon, 1. bekezdés) értelmében a kiközösített személynek tilos az Eucharisztia áldozatát és a többi szentségeket celebrálni; a szentségeket felvenni, a szentelményeket kiszolgáltatni és más istentiszteleti szertartásokat végezni; valamint a felsorolt ​​szertartásokban bármilyen cselekvő részt vállalni, továbbá tilos bármilyen egyházi hivatalokat, szolgálatokat vagy funkciókat gyakorolni; és kormányzati intézkedéseket végezni.

Az 1331-es kánon második bekezdése felsorolja azokat a következményeket, amelyek a „latae sententiae”, az önmagától beálló kiközösítés formális kihirdetéséből következnek. A kiközösítés „gyógyító” büntetésnek (poena medicinalis) minősül, amelynek célja, hogy az elkövetőt megtérésre hívja fel. Mint ilyen, mindig megvan a remény, hogy a kiközösítés alanya visszatér a szeretetközösséghez.

08 július 2024, 15:07