Keresés

Tengeri dolgozók Indonéziában Tengeri dolgozók Indonéziában  (ANSA)

Július 9-e a Tenger vasárnapja – az egyház közel áll a tengeri dolgozókhoz

Az egyház 1975 óta minden évben július második vasárnapján emlékezik meg a Tenger vasárnapjáról. Az idei világnapra Michael Czerny SJ bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának prefektusa fordult üzenettel a tengeren dolgozókhoz, biztosítva őket az egyház közelségéről.

Vertse Márta – Vatikán

A Tenger vasárnapja nemcsak a tengeren dolgozókat érinti, hanem minden keresztény közösség figyelmét felhívja arra a több mint egymillió emberre, akik a világ minden táján árukat szállító hajókon dolgozva töltik életüket, szeretteiktől távol.

Az evangéliumi Jó Hír a tengereken jutott el a világba

Az evangélium az első órától kezdve a nagy hajók révén jutott el a világ minden részébe – állapítja meg üzenetében Czerny bíboros, utalva az Apostolok Cselekedeteire és más újszövetségi írásokra. Ezek sokféleképpen beszámolnak nekünk arról, hogy az evangéliumi jó hír hírnökei hogyan töltötték életüket a tenger munkásaival, néha hónapokon át, megosztva a mindennapi életet, megnyitva a hitre az elméket és a szíveket.

A Tenger vasárnapja több mint egymillió embert érint

A Tenger vasárnapja minden évben felkínálja a világ katolikus közösségei számára azt a lehetőséget, hogy ne feledkezzenek meg eredetükről, és imádkozzanak azokért, akik ma a világ minden táján árukat szállító hajókon dolgoznak. Több mint egymillió emberről van szó, akiknek köszönhetően lehetővé válik mindennapi életünk és a fenntartható gazdaság. Róluk, az ő hitükről, arról, hogy hogyan tudnak szeretni és remélni, szinte semmi sem tudunk – írja üzenetében Czerny bíboros.

Az egyház mindenhová eljuttatja az üdvösséget

Az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának prefektusa ezután arra mutat rá, hogy sokan vannak azok, akiknek nincs lehetőségük, hogy kapcsolódjanak a vasárnaphoz, ami az Eucharisztia napja, a heti Húsvét, mert kénytelenek távol lenni szeretteiktől és közösségüktől. Az egész Egyház számára a Feltámadt Krisztus ünneplése egyben azt is jelenti, hogy senkiről sem feledkezik meg, hogy mindenhová eljuttatja az üdvösséget, hogy felteszi a kérdést, hogy akik távol vannak és láthatatlanok, hogyan érezhetik magukat üdvözültnek és értékesnek, egy olyan méltóság hordozóinak, amelyben Isten minden gyermeke részesül.

A tengeren dolgozók közel állnak az egyház szívéhez

Az apostolok hajókon beszéltek Jézusról, minden kikötővárosban közösségeket gyűjtöttek egybe: jelen voltak tehát egy olyan világ számára, amelyet ma egyre kevesebben ismernek. Társadalmaink összetett szerveződése és egy bizonyos hajlam az egyenlőtlenségek elrejtésére, gyakran a félhomályban hagyja az alázatos emberek lelki kincseit és anyagi szükségleteit. A Tenger vasárnapja tehát nemcsak a szakmabeliek számára van fenntartva, hanem minden keresztény közösség figyelmét felhívja azokra, akiknek köszönhetjük, hogy a javak nagyrésze, amelyekkel táplálkozunk, vagy amelyeket nap mint nap használunk, eljut hozzánk.

Czerny bíboros prefektus ezért azt kívánja, hogy jusson el ez az egyhangon zengő üzenet mindazokhoz, akik ma a tengeren vannak: az egyház közel van hozzátok. Közel áll szívünkhöz minden, ami örömmel tölt el és minden, ami nyomaszt benneteket. Nem csak adni akarunk valamit számotokra, hanem be kívánjuk fogadni történeteiteket, tanúságtételeiteket: a ti nézőpontotokat a munkáról, a gazdaságról, a különböző vallások és kultúrák közötti kapcsolatokról, a tengeri és szárazföldi viszonyokról, a hitről, ami csak a ti tapasztalataitok alapján juthat el az egyház minden tagjához és rajtuk keresztül társadalmainkhoz.

Együtt kell haladnunk előre, együtt kell hajóznunk, senkit sem hagyva magunk mögött

Czerny bíboros a Tenger vasárnapjára írt üzenetében leszögezi: „Mi egy szinodális egyház vagyunk, vagyis együtt járunk. Együtt kell haladnunk előre, együtt kell hajóznunk, senkit sem hagyva magunk mögött, és egymást gazdagítva. Senki ne gondolja, hogy nincs mit felkínálnia. Ha tehát van olyan törekvés, amelyet ebben az évben szeretnénk javasolni, az éppen az, hogy kikutassuk, hogyan juthatunk közelebb egymáshoz egy folyamatos kölcsönös cserében, amely kevésbé távolítja el a munkátokat mindannyiunk útjától és hitétől”.

Végül Michael Czerny jezsuita bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának prefektusa a Szűzanyához fohászkodva zárja a Tenger vasárnapjára írt üzenetét:

„Mária, Stella Maris, a Tenger Csillaga járjon közben értünk, és legyen a vigasztalás és a kitartás forrása!”

 

08 július 2023, 13:40