Keresés

Ferenc pápa Tomko bíboros gyászszertartásán a vatikáni bazilikában Ferenc pápa Tomko bíboros gyászszertartásán a vatikáni bazilikában 

Re bíboros Tomko bíboros gyászszertartásán: Szilárd hit és misszionáriusi lelkesedés jellemezte

Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mutatta be Jozef Tomko bíboros gyászmiséjét csütörtökön délelőtt 11 órakor a Szent Péter bazilika Katedra-oltáránál. A Népek Evangelizálása Kongregáció nyugalmazott prefektusa augusztus 8-án halt meg 98 éves korában. A szertartás végén a pápa végezte el a végső ajánlás és a búcsúvétel rítusát.

Amedeo Lomonaco / Somogyi Viktória – Vatikán

„Vele egy olyan személy távozik közülünk, aki a Római Kúria megbecsült tagja volt a hite szilárdságáért, a hiteles lelkiségéért, az egyház iránti erős elkötelezettségéért, a kiegyensúlyozott ítélőérzéke, a higgadtsága, a józansága, a kedvessége és a vonásainak finomsága miatt.” Ezekkel a szavakkal emlékeztetett Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja Jozef Tomko bíborosra a vatikáni-bazilikában megtartott gyászszertartáson augusztus 11-én, csütörtökön délelőtt. Ferenc pápa is részt vett a szertartáson, amelynek végén elvégezte a Végső ajánlás és a Búcsúvétel rítusát.

Hosszú és intenzív élet

Re bíboros homíliájában bemutatta „Tomko bíboros hosszú és intenzív életét”, aki hétfőn halt meg Rómában. A püspöki szinódus volt főtitkára, a Népek Evangelizálása Kongregáció emeritus prefektusa és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának nyugalmazott elnöke, a Bíborosi Kollégium legidősebb tagja volt. Ferenc pápa szlovákiai apostoli útja alkalmával 2021. szeptember 12–15. között Tomko bíboros részt vett a fiatalokkal való találkozón Kassán, a Lokomotiva stadionban. 2022. április 30-án a vatikáni VI. Pál teremben jelen volt a szlovákiai zarándokokkal együtt. Ferenc pápa akkor úgy fogalmazott, hogy: „Jelenlétében azt érezzük, az egyház egy olyan család, amely ajándékként tudja tisztelni az időskort”.

A misszionáriusi lendület jellemezte életét

Re bíboros emlékeztetett, hogy Jozef Tomko bíboros életét Isten és az embertársak szolgálata jellemezte. Nagyon fiatalon lépett be a kassai érsekség szemináriumába. Amint a II. világháború 1945-ben véget ért, Rómába küldték, hogy ott fejezze be tanulmányait. „A tanulmányai után nemzetének történelmi eseményei, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság létrehozása és a kommunista kormány egyházellenessége”, megakadályozták, hogy visszatérjen a hazájába. Egy másik jelentős dátum az 1949. március 12., az a nap, amikor Jozef Tomkót pappá szentelték Rómában. 1979. július 12-én Szent II. János Pál a püspöki szinódus főtitkárának nevezte ki, és személyesen szentelte püspökké. Mivel csak nagyon kevés ember kapott engedélyt a csehszlovák kormánytól, hogy Rómába jöjjön a püspökké szentelésére nem a vatikáni-bazilikában, hanem a Sixtus-kápolnában, kisebb körben tartották meg a szertartást. A pápa akaratából a szertartást „különleges ünnepélyesség jellemezte, mert II. János Pál hangsúlyozni akarta lelki közelségét Szlovákiához és a csend egyházához abban a katolikusok számára nagyon kemény és nehéz pillanatban, amit Churcill vasfüggönynek nevezett” – hangsúlyozta Re bíboros homíliájában.

Nagy lelki nyitottság a népek felé

1985-ben Jozef Tomkót a pápa kinevezte a Népek Evangelizálása Kongregáció prefektusává, és közvetlenül ezután bíborossá kreálta. Tomko bíboros „nagy missziós és apostoli lendülettel közvetlen kapcsolatot ápolt azokkal, akik missziós területeken működtek” – emelte ki homíliájában Re bíboros. „A népek iránti lelki nyitottság és az egyetemesség érzésével minden energiájával feladatának szentelte magát és száz utazást tett a dikasztériumra bízott területekre. Mindig Krisztust helyezte a központba megnyilatkozásaiban, és nagy nyitottsággal fordult a népek, kultúrájuk és hagyományaik felé.”  Homíliája végén Re bíboros így fogalmazott: „Kérjük Istent, adja meg nekünk is, hogy fenntartások nélküli hűséggel tudjuk befejezni földi életünket és adjon olyan lendületet, amely soha nem tagadja meg az egyház és az embertársaink szolgálatát, amelyekből Tomko bíboros építő tanúságtételt hagyott ránk”.

Temetése Szlovákiában

A Szent Péter bazilikában bemutatott gyászszertartást követően a szlovák kormány külön gépe szállítja Tomko bíboros földi maradványait Pozsonyba, ahol két napig a főváros székesegyházában a hívek leróhatják kegyeletüket a bíboros előtt. Ezt követően földi maradványait átszállítják Kassára, ahol a hívek végső búcsút vehetnek tőle és ahol temetési szertartását tartják augusztus 16-án a Szent Erzsébet székesegyházban, ahol örök nyugalomra helyezik.

Itt emlékeztetünk rá, hogy több mint 70 évig, a hónap utolsó vasárnapján, Tomko bíboros szerkesztett egy tíz perces programot a Vatikán Rádió számára, amelyben a szlovákiai egyházi életről beszélt. A hitről szóló műsort nagyon sokan hallgatták és értékelték, különösen a kommunista uralom idején a „Csend egyháza” éveiben.

11 augusztus 2022, 19:03