Keresés

Ferenc pápa üdvözli a híveket Ferenc pápa üdvözli a híveket 

A Péter-fillérekből tavaly tíz millió eurónyi projektet finanszíroztak világszerte

Közzétették a pápa szolgálatára és karitatív tevékenységére adományozott felajánlások 2021-es mérlegét. 47 millió euró folyt be erre a célra, amelyből 67 országnak juttattak szükség szerint. A legnagyobb adományozók az USA, Olaszország és Németország voltak.

Gedő Ágnes / Alessandro De Carolis – Vatikán

„Az egyház mi vagyunk, mindannyian! Mindazok, akik követik az Úr Jézust és a nevében odalépnek a legutolsókhoz és a szenvedőkhöz, hogy egy kis enyhet, vigaszt és békét adjanak nekik”. Ferenc pápának ez a 2014-ben, az október 29-i általános audiencián elhangzott mondata pecsételi meg az ötoldalas mérleget, mely feketén-fehéren számot ad a 2021-es évben beadott, úgynevezett Péter-fillérekről. Minden év június végén küldik el a részegyházak a Vatikánba az egyes hívek, egyházmegyék, jótékonysági szervezetek adományait, melyekből a pápa karitatív tevékenységét és az apostoli küldetéshez kapcsolódó intézményeket finanszírozzák szerte a világon.

A 2021-es év mérlege nagyvonalakban

A tavalyi év támogatásainak mértéke összességében megközelítette a 47 millió eurót (pontosan 46,9), míg a kiadások 65,3 millió eurót tettek ki. Összehasonlításként 2020-ban a gyűjtés kicsit több, mint 44 millió eurót eredményezett (44,1). 2015 és 2020 között a Péter-fillérek mintegy 23%-os csökkenést mutattak, amit a 2020-as év pandémiája tovább csökkentett 18%-kal – magyarázta Juan Antonio Guerrero Alves jezsuita atya, a Gazdasági Titkárság prefektusa. A Péter-filléreket Szent Péter és Pál ünnepén gyűjtik össze hagyományosan a világ egyházmegyéiben. A 2021-es összeg banki átutalások, adományok, hagyatékok, örökségek formájában gyűlt össze az erre a célra működtetett honlapon keresztül.

Az adományok zöme (65%) az egyházmegyékből érkezett, 10% alapítványoktól, kisebb összegek pedig magán adományozóktól és szerzetesi intézményektől. Földrajzi eloszlásban a 2021-es Péter-fillérek nagy részét (29,3%) az Amerikai Egyesült Államokból, 11,3%-át Olaszországból, 5,2 %-át Németországból, 3,2%-át Dél-Koreából, illetve 2,7%-át Franciaországból küldték. Az egyes országokból érkező adományok teszik ki a teljes összeg 75%-át, míg a fennmaradó összeget alapítványok és szerzetesi intézmények biztosították a Szentszéknek.

A mérleg részletes adatai

A Péter-fillérekből egyrészt a Római Kúria szolgálatát finanszírozzák, másrészt azt a számos karitatív projektet, amellyel közvetlenül támogatják a rászorulókat. A 2021-ben elköltött 65,3 millió euróból 46,9 millió eurót a tavalyi felajánlásokból biztosítottak, míg a fennmaradó 18,4 millió eurót a Péter-fillérek alapjából. 55,5 millió euróval támogatták a Szentszék tevékenységét a pápa apostoli küldetésében, míg 10 millió eurót (pontosan 9,8 milliót) fordítottak segélyprojektekre.

Támogatni a rászorulókat

A szegényebb egyházmegyék, szerzetesi intézmények és bajban lévő hívők - szegények, gyermekek, idősek, kirekesztettek, természeti katasztrófák, háború áldozatai, menekültek, migránsok stb. részére – a Szentszék 2021-ben több, mint 35 millió eurónyi segélyt biztosított. Ennek az összegnek egy része, az említett 9,8 millió euró a Péter-fillérekből származik, melynek révén 67 országban 157 projektet finanszíroztak. Legnagyobb mértékben Afrika részesült, az adományok 41,8%-val, majd Amerika 23,5 %-kal, Ázsia 8,2%-kal, végül pedig Európa 1%-kal. A szociális projektekkel iskolákat építettek, az emberi méltóság védelmét igyekeztek elősegíteni. Az egyház evangelizáló tevékenységét támogatták azokon a helyeken, ahol a katolikusok nehézségben élnek, mint például Dél-Szudán és Indonézia. Emellett pedig segítették az egyház jelenlétét, fennmaradását és terjedését új templomok építésével.

A pápa küldetésének támogatása

2021-ben az 55,5 millió euróból, melyet a pápa szolgálatának támogatására szántak finanszírozták az apostoli küldetésben részt vevő vatikáni dikasztériumok tavalyi teljes kiadását, amibe nem tartoznak bele az adminisztációt ellátó dikasztériumok. Olyan intézményekről van szó, melyeket a nemrég kiadott Praedicate Evangelium – kezdetű apostoli konstitúció újított meg, és együttműködnek a pápával, az egyetemes egyház vezetői küldetésében. Többféle formát foglalnak magukba az evangelizálás terén: spiritualitás, nevelés, igazságszolgálatás, kommunikáció, karitatív tevékenység, diplomácia.

Mindenki részt vesz az egyház küldetésében

Tavaly a gyűjtés előtt Juan Antonio Guerrero Alves jezsuita, a Gazdasági Titkárság prefektusa a Vatikáni Rádiónak adott interjújában kiemelte a Péter-fillérek jelentőségét: „Fontos együttműködni, mert nem gondolhatjuk, hogy az egyház küldetését a hívek hozzájárulása nélkül fenn lehet tartani. Az evangélium hirdetése az egész világon, annak minden velejárójával együtt egy támogatói rendszert igényel”.

17 június 2022, 13:32