Keresés

A vatikáni Szent Péter bazilika A vatikáni Szent Péter bazilika 

A Szent Péter bazilika a szentév felé: külön útvonalak a zarándokok és turisták számára

Mauro Gambetti bíboros, a vatikáni bazilika főpapja ismertette a Szent Péter Műveknél és a bazilikában folyamatban lévő átszervezést: megkönnyítik a belépést azok számára, akik imádkozni jönnek és a szentségekhez kívánnak járulni, a turistáknak pedig idegenvezetést biztosítanak.

Somogyi Viktória – Vatikán

Közeledik a 2025-ös szentév és a Szent Péter-bazilikában átszervezés folyik a hit e nagy eseményére. Mauro Gambetti bíboros, a vatikáni bazilika főpapja erről nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.  Február 11-én Ferenc pápa a szentévet „kegyelmi ajándéknak” nevezte, amelyet „zarándoklatokon, búcsúkon, a hit élő tanúságtételén” keresztül kell megélni. Fisichella érseknek írt levelében a pápa arra kéri a keresztény közösséget, hogy élje meg a szentévet „teljes lelkipásztori jelentőségében”. Mennyire érintett ebben a vatikáni bazilika? – hangzott az első kérdés.

A „remény zarándokai” lelki feltöltődésének helye

Gambetti bíboros válaszában kiemelte: „A pápa felkérésére a Szent Péter-bazilika is a küldetése folytonosságával és megújításával készíti elő azt a hároméves időszakot, amely elválaszt bennünket a szentévtől. A bazilika a 2025-ös nagy jubileumra Péter apostol jegyében készül, aki a neki tulajdonított két levél közül az elsőben a kisázsiai hívőkhöz fordul, és mindenekelőtt arra hívja őket, hogy fedezzék fel újra a remény lelki okait: „Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre” (1Pt 1,3). A Szent Péter-bazilika mint kegyhely, továbbra is a „remény zarándokai” lelki feltöltődésének helye kíván maradni. Egy olyan hely, ahol megtapasztalhatják a Jézussal való találkozásból fakadó kiengesztelődést és ahol közösen imádkozhatnak, hogy az Úr igazságosságának és békéjének országa elterjedjen az egész földön. A bazilika továbbá a találkozás és elmélkedés helyszíne is kíván lenni, ahol a pápa által választott témákról, mint a testvériség és a klíma gondolkodnak. Ezzel is elő akarják segíteni a világjárvány és a folyamatban lévő háborúk miatt megsebesült világ újjászületését, amelyet mindannyian sürgősnek érzünk.”

Megújulás a szentévre

A szentévre való felkészülést illetően Gambetti bíboros elmondta: „Megújul a Szent Péter bazilikában a rendes és rendkívüli lelkipásztori ellátás, hogy „a remény fáklyáját égve tartsa”. Mindenekelőtt spirituális szempontból fontos, hogy lehetőséget kínáljunk az imában és a szentségimádásban való elmélyülésre. Egyházi szempontból is megújul, hogy elősegítse a péteri lelkiséggel való találkozást sírja helyén. Végül pedig kulturális szempontból is megújul, hogy lehetővé tegye a bazilika szakrális műalkotásainak szemlélését.”

Hároméves előkészület

„A szentévre való tekintettel a bazilika arra készül, hogy több millió zarándokot fogadjon a világ minden tájáról” – mutatott rá Gambetti bíboros, a Szent Péter bazilika főpapja. „Idéntől kezdve az előttünk álló három évben tematikus programokat tervezünk 2022-ben a közelség és gondoskodás témájáról, 2023-ban a megbékélés és az emlékezet megtisztítása, 2024-ben a politikai szeretet témakörében. Ez az út elvezet 2025-ben a „remény zarándokai” egyetemes testvériségének szentévi élményéhez. A hároméves előkészítési időszakra kiválasztott témák a szentévi bizottság javaslataihoz kapcsolódnak” – összegezte Gambetti bíboros a terveket.

Új lendület

„Ugyanakkor a bazilika, a Vatikáni Káptalan és a Szent Péter-plébánia liturgikus és lelkipásztori tevékenységét érintő új lendületnek köszönhetően a liturgikus szertartások és a szentségek kiszolgáltatásának rendje is átrendeződik” – tájékoztatott az újdonságokról. Elindítanak néhány új kezdeményezést, hogy bátorítsák a népi ájtatosságot és az ima szemlélődő jellegét. Gambetti bíboros példaként említette a Szent Péternek és Szűz Máriának szentelt, körmeneti formában megélt elmélkedés és imádság pillanatok tervét és megvalósítását, valamint a keresztúti ájtatosság és a szentségimádás felélénkítését, továbbá Jézus élete és az Egyház születése, benne Péter apostol tanúságtétele felidézését.   

A látogatók fogadása

A Szent Péter bazilikába látogatók fogadásával kapcsolatban Gambetti bíboros rámutatott: „Intenzív munka folyik annak érdekében, hogy még világosabban körvonalazzuk a Szent Péter-bazilika szentély szerepét a látogatók szolgálatában. A cél az, hogy mindenki számára lehetővé tegye a zarándoklat megélését, ami az élet képe és metaforája, valamint egy olyan élmény, amely egyesíti a hívőket és a nem hívőket.” Ennek érdekében miközben átszervezik a látogatók fogadását, tanulmányoznak egy új módszert, amellyel a turistákat elkísérhetik a bazilikában őrzött kincsek és jelentéstartalmak felfedezésére. Az első lépés az, hogy szétválasztják és egy gyorsabb bejutást biztosító útvonalon keresztül engedjék be a szentségek miatt, vagy a hit és az áhítat megélésére vágyó híveket a turistáktól, akiknek ismertetést és idegenvezetést kínálnak a bazilikában. Ennek célja, hogy elősegítsék látogatásuk során a szépség és a személyes ihlet megtapasztalását, amely a műalkotásokból származik. A Szent Péter Művek ugyanakkor küldetésének szellemében támogatja ezt a folyamatot, hogy a híveknek és a látogatóknak még barátságosabb, biztonságosabb, használhatóbb és környezetbarátabb helyet kínáljon.

Az új technológiák alkalmazása a zarándokok irányításában

A célok eléréséhez, valamint az innováció és a kor által megkövetelt változásokhoz való alkalmazkodás jegyében kiaknázzák a technológia kínálta lehetőségeket, és a zarándokok irányításának és fogadásának szolgálatába állítják azokat. Emiatt külön informatikai irodát hoztak létre.

09 március 2022, 16:56