Keresés

 "Biblia, élő párbeszéd" tv műsorban (2001 - Argentina), Marcelo Figueroa, Bergoglio bíboros és Abraham Skorka rabbi "Biblia, élő párbeszéd" tv műsorban (2001 - Argentina), Marcelo Figueroa, Bergoglio bíboros és Abraham Skorka rabbi  

Ferenc pápa előszava Marcelo Figueroa presbiteriánus tiszteletes könyvéhez

„Zsigeri ökumenizmusként” határozza meg a pápa az emberi testvériség megértésének módját a szerző munkájában. Az argentin Marcelo Figueroa, a pápa barátja hat év óta ír cikkeket az Osservatore Romano vatikáni napilapban. Az első protestáns, akinek erre lehetősége nyílt.

Somogyi Viktória - Vatikán

Március 10-én jelent meg a Vatikáni Kiadónál (LEV) „Az összebékített sokféleség. Egy protestáns a pápa újságjában” című kötet, amelynek szerzője Marcelo Figueroa (368 oldal, 17 euró). A Ferenc pápa előszavával ékesített könyv időrendben gyűjti össze az első protestáns szerzőként az Osservatore Romano vatikáni napilapban 2016 óta írt cikkeket és interjúkat. A pápának több mint húsz éve személyes barátja Marcelo Figueroa, az argentin presbiteriánus egyház presbitere, aki számos olyan kérdéssel foglalkozik, amelyek közös szála az egyházak közötti ökumenikus út. A kötetet március 14-én, hétfőn mutatja be Rómában a Vatikáni Rádió Marconi-termében Marco Impagliazzo, a Sant’Egidio közösség elnöke és Lorenzo Fazzini, a Vatikáni Könyvkiadó vezetője. Andrea Monda, az Osservatore Romano igazgatója nyitja meg a találkozót, amelynek moderátora Silvina Pérez, a vatikáni lap heti spanyol kiadásának felelőse. A rendezvényt élőben is közvetíti a Vatikáni Rádió a weboldalán.

„Zsigerből írtam!”

„Nagy örömmel fogadom ezt az irodalmi alkotást, amely eleinte inkább a vallások közötti párbeszédről szóló könyvnek tűnik, de végig olvasva szinte egy ökumenikus zarándoklat tárul elénk: eredeti, személyes és mindenekelőtt lelkiséggel teli” – kezdi előszavát Ferenc pápa, amelyet a könyvhöz írt. „Tetszett az a kifejezés, amit Marcelo Figueroa tiszteletes használt, amikor bemutatta nekem munkája tervezetét: „Zsigerből írtam!”. Évek óta, és ebben a könyvben is látható, az ökumenizmus jelzője a szeretet, a remény, az irgalom, a szolidaritás, a béke” – hangsúlyozta a pápa előszavában. „Jómagam is erős kifejezést használtam, „a vér ökumenizmusa”, megpróbálva felébreszteni azt, ami összeköt bennünket, kezdve oly sok szenvedő és az egységért imádkozó testvérünk és a testté lett Ige felvágott ereitől” (vö. Jn 17:1).

Zsigeri ökumenizmus

„Szerintem a „zsigeri ökumenizmus” az a meghatározás, amely megjelölheti az emberi testvériség megértésének módját, amely egyesül egy olyan Isten képével és hasonlatosságával, aki szívből szeretett mindnyájunkat, Lelke vezetésével, saját Fia testével és ahogy egy apa szereti a gyermekeit, „zsigerből”. A könyv elmeséli az egész emberiség nyílt tengerén eligazodni kívánó ökumenizmus irányába tett utazásom különböző állomásait, annak valós problémáit, nehézségeit és legtranszcendensebb jellegű útkeresését. Ez egy olyan ökumenizmus, amelyet Figueroa igyekszik a teremtett világhoz és a kozmoszhoz kapcsolni egy harmonikus, összekapcsolt és kölcsönösen egymástól függő ökoszisztéma részeként. Ez nagyon is jelen van a Laudato si’ és a Fratelli tutti enciklikáimban, mindkettő ökumenikus jellegű!” – mutatott rá Ferenc pápa előszavában.

Valódi párbeszéd és az ökumenikus találkozás

„Ez a munka egy olyan ember jó ízlését is elénk tárja, aki kincsekre lel az új és a régi dolgokban egyaránt (vö. Mt 13,52). Marcelo Figueroa evangélikus lelkészt több mint húsz éve ismerem. Tanúja vagyok a valódi párbeszéd és az ökumenikus találkozás iránti őszinte elkötelezettségének. Ennek köszönhetően nagyon gazdagító testvéri barátságot kötöttünk, sőt Buenos Airesben az általa vezetett „A Biblia, élő párbeszéd” témáról szóló tévéműsorba is meghívott Abraham Skorka rabbival.

Protestáns bibliakutató

„Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez a protestáns bibliakutató ebben a kötetben az Osservatore Romanoban az elmúlt hat évben megjelent száz cikkből álló válogatást tesz közzé. Örömmel tölt el, hogy ez a történelmi tény és a vatikáni újság igazi ökumenikus nyitottsága megvalósult a pápaságom idején!” – jegyezte meg Ferenc pápa előszavában. „Mindig figyelmesen olvasom Marcelo cikkeit, és ezután is ezt teszem majd, mert segítenek abban, hogy az eddig megtett ökumenikus útra és a még előttünk álló útra egy testvér szemével tekintsek, aki megpróbálja újraolvasni és értelmezni a pápaságomat ökumenikus szempontból.”

Új látásmód az ökumenizmusról

„Örülök annak a szemléletnek, amelyet testvérem kínál az ökumenizmusról, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez egy olyan elképzelés, amely pápaságom alapjaiban gyökerezik. Ez ugyanis egy módja annak, hogy megpróbáljunk egyetlen Egyház lenni, amelyet Krisztus Urunkban alapítottak. Ebből kiindulva a hit minden kifejezési módjával tegyük meg ezt az utat az imádságban, a szeretetben és a tanúságtételben, Isten tekintetétől övezve” – kérte a pápa előszavában.

A pápai tanítás alapvető része

„Az ökumenizmusnak ezt a napi dimenzióját a pápai tanítás alapvető részének tekintem, amely a II. Vatikáni Zsinat által a bibliai apostoli tanúságtételből kiinduló nyílt utat követi, és amelyet elődeim gazdagítottak a párbeszédnek és az ökumenikus elkötelezettségnek adott impulzusukkal” – emelte ki a pápa.

„Lelkesen ajánlom és áldásommal kísérem „Az összebékített sokféleség. Egy protestáns a pápa újságjában” című könyvet. Az összebékített sokféleség Ura használja fel arra, hogy megvilágítsa az erre vágyakozó tekinteteket, ölelje át a nyugtalan szíveket és tágítsa ki a lelki távlatokat egy olyan Isten felé, aki mindenkivel és azon túl is ugyanabban a közös otthonban él!” – zárta előszavát Ferenc pápa.

 

11 március 2022, 15:07