Keresés

A nyugalmazott XVI. Benedek pápa A nyugalmazott XVI. Benedek pápa  (Vatican Media)

XVI. Benedek válasza a müncheni egyházmegye visszaélési ügyeire: fájdalom, bocsánatkérés

A müncheni főegyházmegye híveihez intézett levelében az emeritus pápa fájdalommal szól a papi pedofília ügyeiről, a szentmisében használt: „én igen nagy vétkem” – kifejezést használva. „Mi magunk is belesodródunk ebbe a nagy vétekbe, amikor nem megfelelő határozottsággal és felelősséggel nézünk szembe az üggyel”.

Gedő Ágnes – Vatikán

XVI. Benedek személyesen és közvetlenül szólalt meg a München-freisingi érsekség visszaélési ügyeivel foglalkozó jelentésről, tekintettel arra, hogy majdnem öt éven keresztül az egyházmegye főpásztora volt. Bűnbánó hangú, mély keresztény hitről tanúskodó soraiból ismét megerősítést nyer, hogy nem volt tudomása a papi pedofília-esetekről, amelyek akkor történtek. Fájdalommal töltik el az abúzusok és a tévedések, melyek érseki megbízatása idején bekövetkeztek a különböző helyeken.


Lelkiismeretvizsgálat, támogatás

A jelentés közzététele után az emeritus pápa a lelkiismeretvizsgálatnak és az elmélkedésnek szentelte napjait. Köszönetet mond annak a sok embernek, akik támogatásukról biztosították, illetve munkatársainak, akik segítettek feldolgozni a több ezer oldalas anyagot. Hálás Ferenc pápa bizalmáért, imáiért, melyről személyesen biztosította őt. Ismételten elnézést kér munkatársai nem szándékos elírásáért, amire már korábban is utaltunk: vagyis, hogy nem lett volna jelen 1980. január 15-én azon az értekezleten, amelyen eldöntötték, hogy átveszik azt a papot, aki kezelésre szorult. Őszintén megdöbbentette a nyugalmazott pápát az, hogy miután többször helyesbítették a véletlen elírást, voltak, akik megkérdőjelezték igazságát, egyenesen hazugnak állítva be őt. Az emeritus pápa levele mellett a Vatikán közzétette a jogi szakértők nyilatkozatát is, amely szintén elismeri a gépelési hibát. Az elmúlt években többször is megerősítette Joseph Ratzinger, hogy jelen volt azon az egyházmegyei megbeszélésen, ugyanakkor az áthelyezés indokairól nem tájékoztatták, az abúzusokról nem volt tudomása.


Alázatos bocsánatkérés az áldozatoktól

Levele második részében Benedek pápa a szentmise bűnbánati részéről ír, amelyet nap mint nap elmondunk. Megvalljuk bűneinket és bocsánatot kérünk. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem – mondjuk és nyilvánosan imádkozunk Istenhez bocsánatért. Ha pedig őszintén megbánjuk bűneinket, az Úr megbocsát nekünk. Joseph Ratzinger visszagondol azokra a beszélgetésekre, amiket a papi visszaélések áldozataival folytatott. „A tekintetükből kiolvashattam a nagy vétek következményeit, és megtanultam, hogy mi is belevonódunk ebbe a nagy vétekbe, ha elhanyagoljuk vagy nem kellő határozottsággal és felelősséggel kezeljük az ügyet, mint ahogy a múltban és most is gyakran előfordul.” A nyugalmazott pápa ismét leszögezi: mélyen szégyelli magát, fájdalmat érez és őszintén bocsánatot kér az áldozatoktól. „Nagy felelősséget hordoztam a katolikus egyházban. Annál nagyobb fájdalmat érzek a vissszaélések és tévedések miatt, melyek küldetésem idején a különböző helyszíneken bekövetkeztek. Minden szexuális abúzus szörnyű és helyrehozhatatlan.” A szexuális visszaélések áldozatait XVI. Benedek őszinte együttérzéséről biztosítja, minden egyes esetet mélységesen sajnál.

Nyugodt lélekkel Isten ítélőszéke előtt

A 94 éves emeritus pápa levele végén arról ír, hogy hamarosan Isten ítélőszéke elé kerül. Hosszú életére visszatekintve sok minden ijedelemre és félelemre adhat okot, de lelke mégis nyugodt, mert szilárdan bízik az Úrban, aki nemcsak igazságos bíró, hanem barátja és testvére is, mivel vele együtt megszenvedte hiányosságait, továbbá ügyvédje, vagyis (Paraklétosz) segítője is. „Az ítélet órája közeledtével világosan látom keresztényi mivoltom kegyelmét. Ezáltal még jobban tudatosodik bennem életem bírájával való barátságom, ami által bizalommal léphetem át a halál sötét kapuját. Folyton János evangélista szavai járnak a fejemben, melyeket a Jelenések könyve elején ír, amikor meglátja az Emberfiát teljes nagyságában, és holtan esik a lába elé. De Ő ráteszi jobbját és így szól: „Ne félj, én vagyok...” (vö. Jel 1,12-17).

08 február 2022, 13:44