Keresés

Tito Brandsma holland vértanú pap, a nácizmus áldozata   Tito Brandsma holland vértanú pap, a nácizmus áldozata  

A Szenttéavatási Kongregáció újabb dekrétumai: a Párizsi Kommün öt vértanú papja

Ferenc pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusát, majd a megbeszélés végén jóváhagyta a beterjesztett kilenc dekrétum közzétételét, köztük két csoda, öt francia pap vértanúsága és hat Isten szolgái hősies erényeinek elismerését.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán       

A Tito Brandsma holland kármelita szerzetes pap közbenjárásának tulajdonított csoda elismerése, akit hit elleni gyűlöletből öltek meg Dachauban 1942. július 26-án.

A palermói születésű, a Boldogságos Mária nevét viselő szerzetesnővér, a Lourdes-i Szeplőtelen Szűz Kapucinus Nővérek kongregáció alapítója közbenjárásának tulajdonított csoda elismerése, aki 1853 és 1923-ban közt élt.

Isten Szolgái, Henri Planchat lazarista szerzetespap, valamint Ladislas Radigue és három társa, a Jézus és Mária Szent Szívei kongregáció szerzetespapjai vértanúságainak elismerése, akiket hit elleni gyűlöletből öltek meg a Párizsi Kommün alatt 1871. május 26-án.  

Hat dekrétum pedig három Isten Szolgája és három Isten Szolgálója hősies erényeit ismeri el, akik:

Antonio Bello püspök, a pugliai Molfetta főpásztora, aki 1935 és 1993 közt élt.

A Jézus-Máriáról nevezett Juan spanyol sarutlan karmelita szerzetespap (Juan de San Pedro y Ustarroz), aki 1564 és 1615-ben közt élt.

Giorgio Guzzetta olasz oratoriánus szerzetespap, aki 1682 és 1756 közt élt.

Natalina Bonardi olasz szerzetesnővér, a Lorétói Szűz Mária Nővérei kongregáció alapítója, aki 1864 és 1945 között élt.       

Maria Dositea Bottani olasz szerzetesnővér, az orsolyiták rendjének legfőbb elöljárója, aki 1896 és 1970 közt élt.      

És végül Odette Vidal Cardoso brazil világi leány, aki 1931-ben született és mindössze 8 éves korában, 1939-ben hunyt el.

Titus Brandsma holland karmelita pap mindig a hűségre tanított

Titus Brandsma holland karmelita pap, a filozófia, a matematika és a misztika tudós tanára, 1935-től a holland katolikus újságírók egyesületének egyházi asszisztenseként a nácizmus drámai éveiben a hollandiai katolikus sajtó szerkesztőségeit járva bátorította őket, hogy mindig maradjanak hűségesek Krisztushoz. 1942. január 19-én letartóztatták és július 26-án hit elleni gyűlöletből a németországi dachaui koncentrációs táborban megölték. A közbenjárásnak tulajdonított csoda egy rákos betegségben szenvedő amerikai karmelita pap gyógyulására vonatkozik 2004-ben.

Mindvégig a híveik szolgálatában a Párizsi Kommün vérzivataros időszakában

A „Párizsi Kommün” 1871-es vérzivataros időszakában a szabadelvű szocialista eszméktől vezérelt kommünárok halálos veszélyt jelentettek az egyház számára is. Öt pap egymástól függetlenül és más-más helyen maradt szolgálati helyén és a közeli Húsvét jegyében gyóntatták a híveket. Hit elleni gyűlöletből tartóztatták le őket, majd május 26-án agyonlőtték és halálra szurkálták őket, holttestüket pedig a tömeg gyalázta meg. A hűség és rendíthetetlen hit példaképei.

Az Eucharisztiából élt az elsőáldozós brazil Odette

A brazil kis Odette leány a családjában kapta a mély hitet. Hatalmas szeretettől lángolt az elsőáldozásra készület során, majd a szentáldozások után együtt maradt a lelkében az Úr Jézussal és az ő végtelenül jóságos Atyjával. Szeretett csendben imádkozni a feszület előtt és különös áhítattal tisztelte Szűz Máriát, Szent Józsefet, Kis Szent Terézt, Szent Bernátot és Szent Tarzíciuszt, az Oltáriszentség vértanúját. Amíg tehette, édesanyjával buzgón látogatta az idősek otthonait és a betegek elfekvő részlegeit. Mély hite adott erőt neki, hogy súlyos betegségét mindig bizalommal, Isten kezéből fogadja. Nyolc éves korában lobbant el élete lángja.

26 november 2021, 15:32