Keresés

Vatican News
A Teuton temető a Vatikán falai között A Teuton temető a Vatikán falai között 

Szentmisével zárult az Iter Europaeum templomséta a Vatikánban

Paul R. Gallagher érsek, a Szentszék államközi kapcsolatainak titkára mutatott be szentmisét a Vatikánban annak alkalmából, hogy a májusban elindított Iter Europaeum elnevezésű eseménysorozat utolsó állomásához ért. A kezdeményezéssel a Szentszék és az Európai Unió diplomáciai kapcsolatainak 50 éves évfordulójára emlékeztek.

Benedetta Capelli / Horváth Hajnalka – Vatikán

Május 9-án indult az Európai Unió 27 tagállama szentszéki nagyköveteinek részvételével az Iter Europaeum elnevezésű eseménysorozat, amelynek során a diplomaták 8 vasárnap alatt séta közben végiglátogatták a tagállamok római nemzeti templomait. A templomlátogatás kezdeményezője az Európai Unió szentszéki delegációja volt azzal a céllal, hogy bemutassa és megerősítse az EU és a tagállamok, valamint a Szentszék közötti élő kapcsolatokat. Magyarország az első napon mutathatta be a Santo Stefano Rotondo-t, amelyhez történelmi szálak kapcsolnak minket és ahol ma is összegyűlik szentmisére a római magyar közösség.

A magyarok temploma a Santo Stefano Rotondo

A templombemutató alkalmával Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet jelenlétében a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékei énekeltek a jelenlévő diplomatáknak, a bazilikáról pedig elmondták, hogy a Szent István első vértanú tiszteletét hirdető, 5. századi kerek templom Róma legmagasabb dombján, a Coeliuson áll. Az ókeresztény bazilika a magyarok számára római jelenlétük egyik legfontosabb helyszíne a 15. század óta a Szent István király által alapított zarándokház mellett, amely a Szent Péter Bazilika közelében állt a 18. századig. A Rotondót 1454-ben V. Miklós pápa Remete Szent Pál remetéire, a magyar pálosokra bízta, akik a templom főoltárát Szűz Mária és többek között Szent István, Szent László királyok és Szent Imre herceg tiszteletére szentelték. Erről az időszakról Lászai János magyar gyóntató és a remeték síremlékei, kápolnái tanúskodnak. 1580-ban XIII. Gergely pápa az egyesített jezsuita Collegium Germanicum et Hungaricumnak adományozta, amely azóta is az intézményhez tartozik. A templom Tiszteletre méltó Mindszenty József (†1975) bíboros prímás, esztergomi érsek címtemploma is volt. Halálának évfordulóján a római magyar közösség itt emlékezik meg róla, kérve boldoggá avatását.

A Szentszék és Magyarország diplomáciai kapcsolatai

Papp László, a szentszéki magyar nagykövetség tanácsadója a szentszéki-magyar kapcsolatokról a kezdeményezés alkalmából elmondta, hogy „Magyarország az államalapítás óta kapcsolatban áll az Apostoli Szentszékkel. Az első magyar küldöttséget a Szentszékhez Asztrik apát vezette, aki Szent István király számára koronát kért és kapott a pápától, ami a Magyar Királyság korabeli nemzetközi elismerését is jelentette. A függetlenné vált Magyarország 1920-ban vette fel a közvetlen diplomáciai kapcsolatokat a Szentszékkel, amikoris Rómában megalakult a Vatikáni Nagykövetség, Budapesten pedig az Apostoli Nunciatúra. A diplomáciai kapcsolatok 1945-ben megszakadtak. 1963-tól rendszeres hivatalos kapcsolat létezett Magyarország és a Szentszék között. A teljes érvényű diplomáciai kapcsolatok  1990. február 9-e óta élnek”.

A Szentszék és az Európai Unió diplomáciai kapcsolatai 1970. november 10-ig nyúlnak vissza, amikor Igino Eugenio Cardinale c. érsek, a Szentszék brüsszeli képviseletének vezetője és apsotoli nuncius bemutatta megbízó levelét az európai közösség akkori elnökének, Franco Maria Malfattinak. Ezt követően a Szentszék és az EU között az együttműködés felgyorsult és megerősödött. Mindkét fél számos területen hasonló értékeket vall és osztozik mind érdekeiket, mind aggodalmaikat illetően. Így a béke és a biztonság, a multilateralizmus, az emberi jogok, a migráció, a fejlődés, a szegénység kiküszöbölése, a klímaváltozás. Ezen kívül Európa védőszentjei is említést érdemelnek, három női és három férfi szent: Nursiai Szent Benedek, a Magyarországon is több mint ezer éves múlttal rendelkező bencés rend alapítója, Szent Cirill és Metód hittérítők, Svéd Szent Brigitta, misztikus és a Brigitta-rend megalapítója, Sziénai Szent Katalin olasz misztikus, a domonkos harmadrend tagja és egyháztanító, valamint Keresztes Szent Terézia Benedikta, eredeti nevén Edith Stein, zsidó származású karmelita apáca.

Az EU országainak 25 római templomát mutatták be

Alexandra Valkenburg, az EU szentszéki nagykövete, a kezdeményezés egyik főszereplője kifejtette, hogy a programsorozaton 25 római templomot látogattak meg, amelyek mindegyike valamelyik EU-s tagállam történelméhez kapcsolódik. Ciprus és Görögország közös templomot választottak, míg Dánia és Észtország vendégként voltak jelen az Európai Unió templomában, a vatikáni Teuton Temetőben, ugyanis a két ország bár történelmi és diplomáciai kapcsolatok ápol a Szentszékkel, Rómában nincs nemzeti templomuk. Valkenburg nagykövetasszony azt is elmondta, hogy Rómában a katolikus templomokon kívül evangélikus és ortodox templomok is tanúskodnak az EU tagállamok gazdag kulturális és vallásos örökségéről.  

Az Iter Europaeum templomséta-sorozat a Teuton-temetőnél zárult a Vatikánban, ahol Paul Gallagher érsek, a Szentszék államközi kapcsolatainak titkára mutatott be ünnepi szentmisét. Az eseményen Magyarországot Papp László tanácsos, a magyar szentszéki nagykövetség első beosztottja képviselte.

Európa legyen a művészet, az emberi értékek, a hit megtestesítője

Gallagher érsek szentbeszédében Ferenc pápa szavaira utalt egy olyan főszerepben lévő Európát idézve, ahol az ember védelmet kap és kiindulópontként, példaként szolgál az egész emberiségnek. A Szentszék és az Európai Unió diplomáciai kapcsolatait egy zarándoklathoz hasonlította az angol főpásztor, amely létezésünk allegóriája, ugyanakkor az egymásra szentelt időnek is kifejezője. Fontos, hogy a zarándokok ismerjék kondíciójukat, a kiindulópontot és a fejlődésben megtett utat. A félelmek ellenére is spirituális erőforrásokhoz kell nyúlni félelem nélkül és hittel teli. „Talpra állni és haladni az úton” – hangsúlyozta Gallagher érsek Ferenc pápa szavait idézve. Fontos, hogy elfeledjük azt az Európát, amelyet félelem tölt el, hogy egy főszereplőként jelenlévő Európát tudjunk építeni, amely a tudomány, a művészet, az emberi értékek és a hit megtestesítője a világban – zárta szentbeszédét Paul Gallagher érsek a Szentszék és az Európai Unió diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulója alkalmából rendezett templomséták lezárásakor.

Megjegyezzük, hogy az évforduló alkalmat adott koncertek, kiállítások, konferenciák és egyéb találkozási pontok megvalósítására. Az Iter Europaeum római templomsétáknak az Európai Unió szentszéki nagykövetsége internetes honlapot is szentelt. Az oldalon az érdeklődök több nyelven, így angolul, olaszul és franciául, valamint az adott ország nyelvén ismertetőt olvashatnak a nemzeti templomokról, az adott ország Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatairól, főbb történelmi eseményekről.  

03 július 2021, 18:28