Keresés

A 2019-es szinódus egyik ülése A 2019-es szinódus egyik ülése 

A szinóduson Isten egész népének hangja szólal meg

A rigai metropolita érsek, Zbigņevs Stankevičs nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a Szinódus Főtitkárságán zajló tanácskozásról. A világ püspöki kari megbízottjai cserélnek eszmét a vatikáni szervezetnél a napokban az őszi új folyamat elindításáról, melynek nyelvezete praktikus és érthető lesz.

Gedő Ágnes / Giancarlo La Vella – Vatikán

Mindenkit meghallgatunk, azokat is, akik nem járnak templomba – mondta el a l főpásztor, aki konkrét, és nem filozófiai vagy teológiai nyelvezetet ígér az ősszel kiküldendő kérdéssorba. A zarándokló egyháznak Isten egész népét be kell vonnia, valamennyi társadalmi valóságot, még a legtávolabbiakat is, hogy építő párbeszédet folytasson a szinodális folyamaton belül, összegyűjtve mindenki hozzászólását.

Október 17-én megnyílik az egyházmegyei szinodális folyamat

Zbigņevs Stankevičs, rigai metropolita érsek ennek a véleményének adott hangot, a Szinódus Főtitkársága és a földrészek püspökei között zajló találkozó kapcsán. Az első konkrétum, hogy október 17-én megnyílik hivatalosan az egyházmegyékben a szinodális folyamat. Szeptemberig megérkezik a Szinódus Főtitkárságáról a kérdéssor, amely Mario Grech bíboros főtitkár szerint precíz, közérthető és nem túl sok kérdést tartalmaz majd. Gyakorlati, nem pedig filozófiai vagy teológiai megközelítésű kérdésekről van szó, amelyeket a világ egyházmegyéiben elemeznek. Ezután egy csapatot hoznak létre, amelyben legalább egy püspök, egy pap, egy megszentelt életet élő személy, egy család, egy világi hívő, egy fiatal kell, hogy szerepeljen, mert ez a szinódus az egész egyházat meg akarja hallgatni. Szent Benedek azt írja a regulájában, hogy Isten gyakran megszólalhat akár a legkisebb testvéren keresztül is.

A II. vatikáni zsinatból indul ki a szinodális út

Grech bíboros kedden tartott beszédében rámutatott, hogy fontos meghallgatni azokat is, akik nem mennek templomba, vagy nem járnak gyakran. Ehhez kapcsolódva a rigai érsek azt javasolta, hogy egy teljes mértékben világi személyt is meg kellene hallgatni, aki nem jár templomba, akár ateista is lehet, hogy megtudjuk, ő hogyan érzékeli az egyházat, milyen okok miatt nem figyel oda az üzenetünkre. „Azt gondolom, hogy ez a szinodális út fontos kérdéseket vet majd föl, és valóban válaszol a II. vatikáni zsinat felhívására, vagyis hogy az egyház feladata, a keresztények feladata elsősorban az idők jeleinek olvasása és az, hogy az evangéliumból kiindulva keressük a válaszokat” – fejtette ki a lett főpásztor.

Három szakaszból áll a szinodális folyamat

Ez a folyamat három részből áll majd. Korábban úgy működött, hogy kiküldték az alapdokumentumot, amire a helyi egyházak javaslatokat és válaszokat dolgoztak ki, és azt visszaküldték a Szinódus Főtitkárságának. Most a következőképpen alakul: egyházmegyei szinten nemcsak a püspököt és tanácsosait vonják be, hanem a kérdéssornak át kell futnia Isten népén. Ez a folyamat egyházmegyei szinten zajlik majd, aztán jön a püspöki konferenciák szintje, ahol összeállítják és rendszerezik, újrafogalmazzák az anyagot. Ezt követi a kontinentális szakasz, majd legvégül az egyetemes egyház szintje, amikor a püspökök a Vatikánban tanácskoznak.

Ezzel a differenciált folyamattal azt üzenjük, hogy az egyház valóban Isten népe. A püspökök és a papok is beletartoznak, sajátos feladatukkal és hivatásukkal, de ők is Isten népe. Nekünk pedig Isten egész népét meg kell hallgatnunk – mondta végül a Vatikáni Rádiónak a rigai metropolita érsek.

17 június 2021, 17:58