Keresés

 Habsburg-Lotaringiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet köszönti az Iter résztvevőit   Habsburg-Lotaringiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet köszönti az Iter résztvevőit  

„Iter Europaeum” – Szentszéki nagykövetségek „állomása” a Santo Stefano Rotondo bazilikában

A Szentszék és az Európai Unió 50 éves diplomáciai kapcsolataira emlékezik Papp László, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottja: Az „Iter Europaeum” elnevezésű eseménysorozat az Európai Unió szentszéki delegációjának kezdeményezése, amelyet az Európai Unió delegációja a tagállamok Szentszékhez akkreditált nagykövetségeivel együttműködve valósít meg. Célja az Európai Unió és 27 tagállama, valamint a Szentszék közötti élő kapcsolatok bemutatása és megerősítése.

P. Vértesaljai László / Horváth Hajnalka – Vatikán   

A program keretében a következő hetekben minden tagállam lehetőséget kap arra, hogy bemutassa azt a római templomot, amelyhez annak nemzeti kötődése, vagy az adott ország a Szentszékkel való kapcsolatainak története miatt különleges jelentősége van. A program során így megismerhető lesz, hogy az Európai Unió tagállamai mely templomokhoz kötődnek történelmi, vagy a római közösséggel fennálló kapcsolataik miatt.

A program 2021. május 9-én, az Európa-napon indult a lateráni Szent János bazilikában, ahol szentmisét celebrált Angelo De Donatis bíboros, a lateráni bazilika főpapja, a pápa római helynöke. Ezen az eseményen jelen volt Lettország elnöke is, aki szombaton hivatalos látogatást tett Ferenc pápánál.  

A minden évben megrendezett Európa-nap (május 9.) az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon a történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük.

A programban résztvevő tagállamok közül az első napon a római Santo Stefano Rotondo templomban Magyarország is bemutatta nemzeti templomát és kapcsolatait a Szentszékkel. A nagyszámban megjelent diplomaták részére a római Német-Magyar Kollégium papnövendékei tartottak bemutatót, amelynek során hangsúlyoztuk, hogy Magyarország az államalapítás óta kapcsolatban áll az Apostoli Szentszékkel. Az első magyar küldöttséget a Szentszékhez Asztrik apát vezette, aki Szent István király számára koronát kért és kapott a pápától, ami a Magyar Királyság korabeli nemzetközi elismerését is jelentette. A függetlenné vált Magyarország 1920-ban vette fel a közvetlen diplomáciai kapcsolatokat a Szentszékkel, amikoris Rómában megalakult a Vatikáni Nagykövetség, Budapesten pedig az Apostoli Nunciatúra. A diplomáciai kapcsolatok 1945-ben megszakadtak. 1963-tól rendszeres hivatalos kapcsolat létezett Magyarország és a Szentszék között. A teljes érvényű diplomáciai kapcsolatok helyreállítására 1990. február 9-én került sor.

A magyarok számára itt Rómában különös jelentőséggel bíró Santo Stefano Rotondo bazilikáról elmondtuk a diplomatáknak, hogy a Szent István első vértanú tiszteletét hirdető, V. századi kerek templom Róma legmagasabb dombján áll. Az ókeresztény bazilika a magyarok számára római jelenlétük egyik legfontosabb helyszíne a XV. század óta a Szent István király által alapított zarándokház mellett, amely a Szent Péter bazilika közelében állt egészen a XVIII. századig.

A Rotondót 1454-ben V. Miklós pápa Remete Szent Pál remetéire, a magyar pálosokra bízta, akik a templom főoltárát Szűz Mária és többek között Szent István, Szent László királyok és Szent Imre herceg tiszteletére szentelték. Erről az időszakról Lászai János magyar gyóntató és a remeték síremlékei, kápolnái tanúskodnak. 1580-ban XIII. Gergely pápa az egyesített jezsuita Collegium Germanicum et Hungaricumnak adományozta, amely azóta is az intézményhez tartozik. A templom Tiszteletreméltó Mindszenty József (†1975) bíboros prímás, esztergomi érsek címtemploma is volt. Halálának évfordulóján a római magyar közösség itt emlékezik meg róla, kérve boldoggá avatását. Erre legutóbb május 6-án került sor.

11 május 2021, 09:52