Keresés

Vatican News
Luis Ladaria bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa írta alá a dokumentumot Luis Ladaria bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa írta alá a dokumentumot  

A Szentszék szerint az azonos neműek közötti párkapcsolatokat nem lehet megáldani

A Hittani Kongregáció hétfőn közzétett nyilatkozata negatívan reagál arra a lehetőségre, hogy áldást adjanak az azonos neműek közötti párkapcsolatokra: „Ez nem igazságtalan megkülönböztetés, mert nem ítélkezik az emberek felett”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az egyháznak nincs hatalma áldást adni az azonos nemű személyek párkapcsolataira

Az egyháznak nincs hatalma áldást adni az azonos nemű személyek párkapcsolataira, mert azokat nem tekintheti „megengedettnek”. Ezt a Hittani Kongregáció jelentette be hétfőn, válaszul egy bemutatott „dubiumra”, mely a kérdés kapcsán a „kételyét” fogalmazta meg. Tehát nem megengedhető, hogy a papok megáldják azokat a homoszexuális párokat, akik egyféle „egyházi elismerést” kérnek a kapcsolatukra. A Hittani Kongregáció bemutatta Ferenc pápának a dokumentumot, aki „beleegyezését” adta a kételyre adott válasz és a kísérő magyarázat közzétételéhez, amelyet Luis Ladaria bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa és Giacomo Morandi érsek-titkár írt alá ez év február 22-én, Szent Péter apostol székfoglalása ünnepén.  

A nyilatkozat bizonytalanságot keltő véleményekre és gyakorlatra reagál 

A nyilatkozat hátterében olyan vélemények állnak, némely gyakorlattal együtt, melyek az egyházban bizonytalanságot keltettek. A dokumentum része annak az „őszinte akaratnak, hogy befogadják és elkísérjék a homoszexuális embereket, akiknek a hitben való növekedés útját javasolják”, annak megfelelően, amit Ferenc pápa Amoris laetitia apostoli buzdítása is megállapított (AL ap. buzd. 250), amely a homoszexuális személyeknek felkínált „szükséges segítségről” beszél, „hogy teljes mértékben megértsék és beteljesítsék Isten akaratát az életükben”.

Alapvető a személyek és a párkapcsolat közötti különbségtétel

A kongregáció szövegében alapvető a személyek és a párkapcsolat közötti különbségtétel. Az együttélés megáldására adott negatív válasz valójában nem jelenti az érintett személyek megítélését, akiket „tisztelettel, együttérzéssel és tapintattal” kell fogadni, elkerülve az „igazságtalan hátrányos megkülönböztetés minden formáját” (KEK 2365), amint azt a Tanítóhivatal a dokumentumaiban már megállapította.

Az áldás, mint az egyház szentelménye, nem adható semmiféle rendezetlen kapcsolatra     

A Hittani Kongregáció nyilatkozata bemutatja az együttélésre adott nemleges válaszának érveit. Ezek között az első az „áldásokra” vonatkozik. Az áldás, latinul benedictio, az egyház liturgikus tevékenységének a „szentelményei” – latinul sacramentalia – közé tartozik, mely megköveteli, hogy mindaz, ami áldást nyer, objektíven rendezett legyen a kegyelem befogadására és kifejezésére, Istennek a teremtésbe beírt tervei szerint. Az azonos neműek között még a stabil kapcsolatok is „magukban foglalják a házasságon kívüli szexuális gyakorlatot”, vagyis kívül állnak az egy férfi és egy nő felbonthatatlan egységén alapuló, az élet továbbadására nyitott kapcsolaton, ennek következtében nem felelnek meg Isten tervének, még akkor sem, ha az ilyen kapcsolatokban „pozitív elemek” is vannak. Az áldás meg nem engedése azonban olyan megfontolás, mely nemcsak a homoszexuális párokat érinti, hanem minden olyan együttélést, amely a házasságon kívüli szexuális élet gyakorlásával jár. A nemleges válasz másik szempontja, hogy az azonos neműek közötti együttélés megáldása azzal a kockázattal jár, hogy azt tévesen hasonlítják a szentségi házassághoz.

Áldás az Isten szándéka szerinti életre  

Végül a Hittani Kongregáció harmadik szempontja pontosítja: a „kételyre” adott válasz nem zárja ki, hogy „áldást kapjanak” a homoszexuális hajlamú egyének, akik kinyilvánítják szándékukat, hogy az Isten kinyilatkozatott tervei szerint hűségesen akarnak élni, ugyanakkor meg nem engedettnek tekinti az „áldás bármilyen formáját, amely kapcsolatuk elismerésére hajlik”.

A szentelményről röviden

A szentelmény olyan szent jel, mely az Egyház könyörgése által kegyelmet közvetít. Ismertebb szentelmények: szenteltvíz, szentelt gyertya, házszentelés, balázsáldás, hamvazkodás, temetés.

16 március 2021, 11:50