Keresés

 Call for an AI ethics: a 2020-as vatikáni találkozó plakátja Call for an AI ethics: a 2020-as vatikáni találkozó plakátja 

Algor-etikus szövetség a mesterséges intelligenciáért Ferenc pápa jóváhagyásával

Egy évvel ezelőtt, 2020. február 28-án írták alá a Vatikánban a FAO, az IBM és a Microsoft képviselői, valamint az olasz Innovációs és Technológiai Minisztérium a dokumentumot (Rome Call for AI Ethics). Ferenc pápa támogatja a Pápai Életvédő Akadémia kezdeményezését az átlátható, inkluzív, szociálisan igazságos és felelős mesterséges intelligencia technológiák fejlesztésével kapcsolatban.

Gedő Ágnes – Vatikán

A haladás akkor teheti jobbá a világot, ha a közjóra irányul – állapította meg Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke. Az elmúlt 12 hónapban többen csatlakoztak a kezdeményezéshez, és igyekeznek egyre jobban megismertetni a dokumentumot. Reményeik szerint további stratégiai fontosságú csatlakozásra lehet számítani a mesterséges intelligencia (MI) etikai megközelítése érdekében. Megkezdődött a párbeszéd az egyistenhívő vallásokkal, hogy kiderüljön: sikerül-e közös nevezőre jutni és az emberiség szolgálatába állítani a technológiát? A digitális korszak átalakulásainak mélysége és felgyorsulása folyamatosan globális problémákat vet föl.

Új szövetségre van szükség a kutatás, a tudomány és az etika között

A Pápai Életvédő Akadémia egy évvel a római dokumentum aláírása óta egyre inkább meg van győződve arról, milyen fontos az emberi személyt szolgálni a maga teljességében, kivétel nélkül mindenkit. A technológiai világ összetettsége azonban kidolgozottabb etikát sürget ahhoz, hogy ez az elkötelezettségünk valóban hatásos legyen. Új szövetségre van szükség a kutatás, a tudomány és az etika között, mert döntő elágazás előtt állunk egy olyan világ építése céljából, amelyben a technológiát valóban a népek fejlődésére használják. Ezt kívánja tőlünk a hit és az értelem. Egyenlő és arányosan elosztott fejlődés nélkül nem valósul meg az igazságosság, a béke és nem lesz egyetemes testvériség sem. A tavalyi algor-etikai dokumentum azért született, hogy etikai megközelítéssel támogassa a mesterséges intelligenciát, és előmozdítsa a szervezetek, kormányok és intézmények között a felelős magatartást. A cél egy olyan jövő biztosítása, amelyben a digitális újítás és a technológiai fejlődés az emberi géniuszt és kreativitást szolgálja.

A Covid-járvány után még fontosabb kérdés lesz a MI-etika

A Microsoft elnöke, Brad Smith ezzel kapcsolatban elmondta: Egy éve csatlakoztak a Pápai Életvédő Akadémia kezdeményezéséhez és aláírták a hat alapelvet azért, hogy a technológia továbbra is az emberiség szolgálatában álljon. Miközben próbálunk talpra állni a Covid-19 járványból, a római algor-etikai dokumentum egyre fontosabbá válik ahhoz, hogy tágabb és etikusabb módon közelítsük meg a technológia jövőjét. Segít kialakítani a megfontolt, tiszteletteljes és inkluzív párbeszédet a mesterséges intelligenciával foglalkozó technológia és a társadalom kölcsönös egymásra hatásában.

Az IBM korábbi elnökhelyettese és kutatási igazgatója, Dario Gil hisz abban, hogy a mesterséges intelligencia sokféleképpen át tudja alakítani és jobbá tudja tenni életünket és társadalmunkat. Azért, hogy valamennyien hasznot húzhassunk a mesterséges intelligenciából, felelősen kell fejlesztenünk, megvalósítanunk és használnunk azt, hogy megelőzzük a negatív eredményeket. Az IBM ezért vállalta büszkén, hogy az elsők között írja alá a Pápai Életvédő Akadémia kezdeményezését (Call for AI Ethics), a MI etikai megközelítését támogatva. Elmondása szerint az IBM egész vállalata elkötelezetten dolgozik az algor-etika érdekében.

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) vezérigazgatója, QU Dongyu szerinte 2050-ig a világnak közel 10 milliárd embert kell jóllakatnia. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha az élelmezésügyi és mezőgazdasági rendszerek inkluzívvá, ellenállóvá és fenntarthatóvá válnak. A mesterséges intelligencia kulcsszerepet játszik az élelmezésben és a mezőgazdaságban ahhoz, hogy megvalósuljon ez az átalakulás és elérjük az élelmiszert mindenkinek – célkitűzést. A FAO-nál etikusan használják a mesterséges intelligenciát, hogy javítsák a termelést, a táplálkozást, jobb környezetet és életet valósítsanak meg. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy részesüljön az etikus MI-ban és kivegye a részét a digitális osztalékból. A FAO ezért teljeskörűen csatlakozott a vatikáni algor-etika dokumentumhoz.

Paglia érsek végül azt hangsúlyozta, hogy életbevágó megértenünk: nem elszigetelt személyek vagyunk, különálló porszemek a világon. Ugyanannak a testnek a részei vagyunk, egy családhoz tartozunk, jóban-rosszban. Tartsunk hát össze!

Az említett dokumentum aláhúzza, hogy minden mesterséges intelligenciára épülő rendszert úgy kell felfogni, megtervezni és kivitelezni, hogy az embert és az őt körülvevő környezetet szolgálja és védje.

A Szentszék évek óta kiemelt figyelmet fordít a digitális világ, és azon belül is a mesterséges intelligencia fejlődésére. Ferenc pápa tavaly novemberi imaszándékában arra szólított, hogy állítsuk az ember szolgálatába ezt a tudást. Fratelli tutti – kezdetű enciklikájában pedig figyelmeztet: fennáll a veszélye annak, hogy a MI birtoklása és nem megfelelő használata tovább növeli a szakadékot a gazdagok és a szegények között, valamint akadálya lehet a demokratikus társadalmi berendezkedésnek. Nagy technológiai vállalatokkal vette fel a kapcsolatot a Vatikán (IBM, Microsoft), etikai kódexet sürgetve a MI-t alkalmazó új eljárásokban.

A témakörben megkérdeztük Tilesch György MI-szakértőt, akinek könyve magyar nyelven márciusban jelenik meg: Mesterség és intelligencia: Vegyük kezünkbe sorsunkat a MI világában – címmel. 

 

 

04 március 2021, 14:42