Keresés

XVI. Benedek pápa és Oscar Rizzato érsek az általános kihallgatáson 2012-ben XVI. Benedek pápa és Oscar Rizzato érsek az általános kihallgatáson 2012-ben 

Meghalt Oscar Rizzato érsek, két pápa alamizsnása

A venetói eredetű főpásztor Padovában halt meg 91 éves korában. Szent II. János Pál 1989-ben nevezte ki főalamizsnásává. XVI. Benedek pápaságának első két évében is betöltötte ezt a funkciót. Szombaton Arsegóban tartják temetési szertartását, amelyet Claudio Cipolla, padovai püspök vezet.

Somogyi Viktória – Vatikán

Addig folytatta szolgálatát Vatikánváros Helynökségének lelkigondozói között, amíg fizikai állapota megengedte. Oscar Rizzato érsek, a pápa egykori alamizsnása január 11-én, hétfőn hunyt el a padovai kórházban, néhány héttel 92. születésnapja előtt. A venetói egyházmegyében és a Szentszéknél, kiváltképpen az Államtitkárság és az Apostoli Alamizsnahivatal szolgálatában bontakozott ki papi és püspöki tevékenysége.

Tanulmányai

Oscar Rizzato Padova egyházmegye területén, San Giorgio delle Pertiche településen született 1929. február 8-án. Miután a helyi szemináriumban befejezte a papságra felkészítő tanulmányait, 1954. július 4-én pappá szentelte Girolamo Bartolomeo Bortignon püspök. Ezt követően Oscar atya a kisszeminárium rektorhelyettese és tanára lett. 1957 és 1961 között a Padovai Egyetem Bölcsészettudományi és Filozófiai karára járt, ahol keresztény régészetből szerzett diplomát. Ezzel párhuzamosan egyházi szolgálatot vállalt és hittant tanított a Configliachi Intézetben Szent Antal városában.

Szentszéki szolgálata

1961. december 1-jén, XXIII. János pápasága idején Rómába hívták, és az Államtitkárságon kezdte meg szolgálatát a levéltár munkatársaként és a Latin Levelek Titkárságának alkalmazottjaként. 1973-ban VI. Pál alatt előléptették, és 1976-ban Vatikán Városállam autóparkja személyzetének lelkigondozójává nevezték ki. 1983-ban II. János Pál idején az Államtitkárság irodavezetője lett, majd 1987. október 9-én Crescenzio Sepe püspökkel együtt az Általános Ügyek tanácsosának magas beosztásába került.

Főalamizsnás

Két évvel később, 1989. december 23-án, II. János Pál pápa Rizzato prelátust választotta főalamizsnásának - Antonio Maria Travia utódjának -, és érseki rangra emelte. A lengyel pápa 1990. január 6-án szentelte püspökké a vatikáni bazilikában, Giovanni Battista Re és Miroslav Marusyn érsekekkel együtt. Tizenhét éven át vezette a szentszéki hivatalt, amelynek feladata a pápák nevében a szegények iránti jótékonysági tevékenység. Az Alamizsnahivatal célja az adománygyűjtés ösztönzése a rászorulóknak, akik szükségükben minden nap kinyújtják kezüket Péter utóda felé. XIII. Leó pápa bízta az alamizsnásra a pergamenpapíron készült apostoli áldások kiadásának feladatát. Mivel a pápa alamizsnása a Pápai Családhoz tartozik, és ennek következtében részt vesz a Szentatya liturgikus szertartásain és hivatalos fogadásain, Rizzato érsek arca II. János Pál pápa mellett vált különösen ismertté, amikor kiszolgáltatta a keresztséget az újszülötteknek a Sixtus-kápolna szuggesztív környezetében.

Visszavonulása

2007. július 28-án XVI. Benedek elfogadta korára való tekintettel benyújtott lemondását az alamizsnás posztjáról, és Félix del Blanco Prieto spanyol apostoli nunciust nevezte ki utódjának. Rizzato érsek azonban továbbra is a Vatikánban maradt, és a Vikariátus lelkigondozójaként, valamint a Szent Anna ágostonrendi plébánián folytatta szolgálatát, ahol liturgikus szertartásokat vezetett és kiszolgáltatta a szentségeket, elsősorban a bérmálás szentségét. 2015-ben felvételét kérte Szent Ágoston rendjébe.  

Január 16-án, szombaton délelőtt 10 órakor a Padova közelében található Arsegóban tartják temetési szertartását, amelyet Claudio Cipolla püspök vezet.

 

14 január 2021, 14:25