Keresés

Az Apostoli Szék Vagyonkezelősége Az Apostoli Szék Vagyonkezelősége 

Az Államtitkárság pénzalapjainak kezelése az Apostoli Szék Vagyonkezelőségéhez kerül

Ferenc pápa bizottságot állított fel, amelynek három hónapon belül meg kell valósítania azt a feladatot, amit ő maga kért az államtitkártól tavaly augusztusi levelében. A Vatikáni Államtitkárság pénzügyi alapjait a Gazdasági Titkárság ellenőrzi majd.

Somogyi Viktória – Vatikán

Az Államtitkárság által kezelt alapokat hamarosan az Apostoli Szék Vagyonkezelősége (APSA) kezeli és a Gazdasági Titkárság ellenőrzi. A hírt a Vatikáni Sajtóterem igazgatója, Matteo Bruni jelentette be. Arról tájékoztatta az újságírókat, hogy november 4-én, szerdán a pápa összehívott egy megbeszélést, amelyen jelen volt Pietro Parolin bíboros államtitkár, Edgar Peña Parra érsek, az Államtitkárság helyettese, Fernando Vergez püspök, Vatikán Városállam kormányzóságának főtitkára, továbbá Nunzio Galantino püspök, az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének elnöke (APSA) és Juan Antonio Guerrero jezsuita atya, a Gazdasági Titkárság (SPE) prefektusa. A találkozó célja az volt, hogy elősegítse annak a folyamatnak a megvalósítását, amelyet Ferenc pápa augusztus 25-én az államtitkárhoz intézett levelében kért. Ez pedig nem más, minthogy az Államtitkárság pénzalapjai írányítása és kezelése átkerüljön az APSA felügyelete alá, míg e pénzek ellenőrzése pedig a Gazdasági Titkárság kezelésébe kerüljön.

Átmenet és ellenőrzés bizottsága

„Ugyanezen az ülésen a pápa felállította az ’Átmenet és ellenőrzés bizottságát’, amely azonnali hatállyal megkezdte működését, hogy az elkövetkező három hónapban megvalósítsa az államtitkárhoz intézett levél rendelkezéseit” – hangsúlyozta a szentszéki szóvivő. A Bizottság az Államtitkárság helyetteséből, az APSA elnökéből és a Gazdasági Titkárság prefektusából áll.

Ferenc pápa levele Parolin bíboroshoz

Közzétették a Parolin bíborosnak címzett levelet is, amellyel Ferenc pápa tavaly augusztusban kérte ezt az átalakulást. „A Kúria reformja kapcsán átgondoltam és imádkoztam a lehetőségért, hogy olyan impulzust adjak, amely lehetővé teszi a gazdasági és pénzügyi tevékenységek egyre jobb megszervezését, folytatva egy olyan evangéliumi vezetési irányvonalat, amely mindenki vágya” – írta a pápa augusztusi levelében a vatikáni államtitkárnak. Ferenc pápa „kiemelt fontosságúnak” nyilvánította, hogy az egyes gazdasági és pénzügyi szervezetek küldetését világosan meghatározzák „annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a szükségtelen és káros átfedések, valamint a részekre bomlás vagy a dupla munka”.

A szubszidiaritás elvét kell alkalmazni a gazdasági és pénzügyi kérdésekben

A levél kiemeli, hogy „az Államtitkárság minden kétséget kizáróan az a dikasztérium, amely a legszorosabban és közvetlenül támogatja a pápa tevékenységét missziójában, és amely alapvető viszonyítási pontot jelent a Kúria és az ehhez tartozó dikasztériumok életében. Úgy tűnik azonban, hogy nem szükséges vagy helyénvaló, hogy az Államtitkárság ellássa mindazokat a feladatokat, amelyeket már más dikasztériumra bíztak. Ezért előnyösebb, ha a szubszidiaritás elvét gazdasági és pénzügyi kérdésekben is alkalmazzák anélkül, hogy sérülne az Államtitkárság sajátos szerepe és az általa végzett nélkülözhetetlen feladat.”

Londoni befektetések

Ennek fényében Ferenc pápa elrendelte, hogy az Államtitkárság „minden pénzügyi alap és ingatlanvagyon kezelését ruházza át az APSA-ra. Eközben ezek az alapok és ingatlanok mindenképpen megőrzik jelenlegi céljukat. Különös figyelmet érdemelnek a Londonban és a Centurion alapban végrehajtott befektetések, amelyekből a lehető leghamarabb ki kell lépni, vagy legalábbis el kell érni, hogy megszűnjenek a jó hírnévvel kapcsolatos kockázatok” – írta a pápa augusztusi levelében.

Az Államtitkárság költségvetése

Ferenc pápa továbbá megállapította, hogy „az Államtitkárság által eddig kezelt összes alapot be kell építeni a Szentszék összevont költségvetésébe”, és hogy gazdasági és pénzügyi kérdésekben az Államtitkárság egy olyan költségvetéssel működjön, amelyet jóváhagytak a szokásos mechanizmusok által és a megfelelő eljárásokkal, amelyeket bármely dikasztérium esetén is alkalmaznak. Ez alól kivételt képeznek a titkosnak tekintett ügyek, amelyeket az erre a célra létrehozott Bizottság hagy jóvá.”

Az Államtitkárság többé nem felelős a Szentszék egyetlen szervének felügyeletéért

A Gazdasági Titkárság feladata a Római Kúria valamennyi szervének az ellenőrzése és a felügyelete. A gazdasági és pénzügyi felügyelet terén az Államtitkárság „ezentúl nem lesz felelős a Szentszék egyetlen szervének, illetve a hozzájuk kapcsolódó szerveknek a felügyeletéért és ellenőrzéséért”. Figyelembe véve, hogy "az Államtitkárságnak nem kell többé a vagyonok igazgatásával és kezelésével foglalkoznia, érdemes lesz újra definiálnia saját közigazgatási hivatalát, vagy átértékelnie annak fennállásának szükségességét” – fogalmazott augusztusi levelében Ferenc pápa.

 

28 december 2020, 17:53