Keresés

A vallásszabadság egyetemes emberi jog A vallásszabadság egyetemes emberi jog 

Biztosítsák világszerte a vallásszabadságot és az istentiszteleti helyek védelmét

Paul Richard Gallagher érsek, szentszéki külügyminiszter csütörtökön felszólalt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet minisztertanácsának 27. ülésén, melyet a világjárvány miatt most először virtuálisan tartottak meg. A főpásztor fölemelte szavát az üldözött keresztényekért.

Gedő Ágnes / Isabella Piro – Vatikán

Súlyos aggodalmának adott hangot a Szentszék részéről Gallagher érsek, amiért egyre több a terrortámadás, a gyűlöletcselekmény és az intoleráns megnyilvánulás a személyek, istentiszteleti helyek, temetők és vallási színhelyek ellen az EBESZ országaiban és azon túl is. (Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet - EBESZ - a világ legnagyobb biztonsági szervezete, amely Európa, Észak-Amerika és Közép-Ázsia 57 részt vevő államát fogja össze.)

Mindenkinek küzdenie kell a vallási szélsőségesség ellen

Különösen szörnyűvé teszi ezeket az erőszak-cselekedeteket, hogy az imára összegyűlt hívők ellen követik el őket. Így az istentiszteleti helyek a béke és a nyugalom szigeteiből kivégző helyekké válnak. A védtelen gyermekek, nők és férfiak pedig csupán azért veszítik életüket, mert összegyűltek, hogy gyakorolják a vallásukat. Az pedig még sajnálatosabb, hogy időnként ezeket a visszataszító támadásokat a vallás nevében követik el. Gallagher érsek ezért erőteljesen felszólított: Az erőszak nem a vallásból ered, hanem annak téves értelmezéséből, vagy ideologizált formájából. Az Isten nevében elkövetett erőszak, üldözés és gyilkosság nem vallás, hanem szélsőségesség, ami ellen mindenkinek, miden törvényes eszközzel küzdenie kell.

Nem szabad engedni a diszkriminációnak és az erőszaknak

A vallás és a hit szabadsága egyetemes emberi jog, és alapvetően meghatározza egy ország belső biztonságát. Ezért óvni kell, mint ahogy ebből következően biztosítani kell az istentiszteleti helyek védelmét is. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek tehát hatékonyan kell szembenéznie a keresztényeket, zsidókat, muzulmánokat és más vallások tagjait sújtó intoleranciával és diszkriminációval, előítéletek és rangsor nélkül kezelve a gyűlöletből elkövetett bűncselekményeket, biztosítva valamennyi vallási közösség biztonságát. Őrködnünk kell, mert a keresztények továbbra is szenvednek az előítéletek, az intolerancia, a hátrányos megkülönböztetés és az erőszak miatt – figyelmeztetett a szentszéki külügyminiszter.

Párbeszéd és a nemzetközi jog tiszteletben tartása

Nem szabad elfeledkeznünk a közös biztonságunkat fenyegető kihívásokról sem, mint amilyenek az ún. „befagyott” konfliktusok, melyek évtizedek óta húzódnak és megoldásért kiáltanak. A Szentszék munkára szólít a béke és az igazságosság érdekében. Támogatja a párbeszédet és a nemzetközi jog tiszteletben tartását, mint a konfliktusok megoldásának eszközét. Gallagher érsek felhívta az EBESZ tagállamok figyelmét a vállalt kötelezettségeik jóhiszemű betartására, hiszen azzal elkerülhető, hogy módosítsák, töröljék, vagy helytelen értelmezéssel átalakítsák az eredeti vállalásokat, ami aláásná az egyetértést a biztonsági szervezeten belül.

A nőket még jobban sújtja a járvány

A szentszéki külügyminiszter kitért a Covid-19 járványra és a társadalmon belül okozott súlyos következményeire. Új szegénységi formák jelentek meg, a gazdasági válságnak elhúzódó hatásai mutatkoznak, sokan nem jutnak korrekt tájékoztatáshoz és oktatáshoz. Ezen túlmenően a szociális elkülönítés és az erőszak növekedése szenvedést okoz főként a kiszolgáltatottabb embereknek, köztük a nőknek. Őket ugyanis a pandémia aránytalanul erősebben sújtja, hiszen nincs megfelelő anyagi és személyes védelmük, főleg a nem hivatalos munka világában.

A vallási közösségek szolidaritást és reményt hordoznak

Az egyes országok járványügyi intézkedései sajnálatos módon a vallásszabadság gyakorlására is kihatással vannak, beleértve a nevelést és a karitatív tevékenységet a hívő közösségek részéről. A civil hatóságok legyenek tisztában azzal, hogy milyen súlyos következményekkel járnak ezek az intézkedések a vallási közösségekre nézve, akik fontos szerepet játszanak a válságkezelésben: mind az egészségügyben, a szociális szférában, mind lelki és erkölcsi téren azzal, hogy a szolidaritásról és a reményről tesznek tanúságot.

Óvni az élet sérthetetlenségét

A politikával és az intézkedésekkel segítsék a leginkább rászorulókat a járvány idején, szem előtt tartva a két fő alapelvet: mindenkire terjedjen ki, illetve óvják meg az emberi élet sérthetetlenségét. Mindazonáltal a jelenlegi drámai helyzet lehetőséget is rejt magában, mert elgondolkodtat egy új szolidaritás, az ész és a szív megtérésének szükségességéről – zárta az EBESZ ülésén mondott felszólalását Gallagher érsek.

04 december 2020, 11:00