Keresés

A római San Giovanni Addolorata kórház várójában oltás előtt december 29-én A római San Giovanni Addolorata kórház várójában oltás előtt december 29-én 

Szentszék: mindenki számára igazságosan és méltányosan biztosítsák az oltást

A Vatikáni Covid-19 Bizottság és a Pápai Életvédő Akadémia közös dokumentuma: a beoltás elfogadása erkölcsi felelősség nem pusztán az egyéni egészség, hanem a közegészség érdekében is.

Vertse Márta - Vatikán

A vakcinákat a közjót szolgálva fejlesztették ki és azokat mindenki számára igazságos és méltányos módon kell biztosítani, elsőbbséget adva azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk. Erre emlékeztet a Vatikáni Covid-19 Bizottság és a Pápai Életvédő Akadémia közös dokumentuma, amelyben hangsúlyozzák az oltások alapvető szerepét a világjárvány leküzdésében. Arra buzdítják a világ vezetőit, hogy álljanak ellen a kísértésnek és ne csatlakozzanak az „oltások nacionalizmusához” és működjenek együtt a nemzetállamokkal. Az oltások, ahhoz, hogy „reményt hozhassanak az egész világ számára, mindenki rendelkezésére kell állniuk” – mondta Ferenc pápa karácsonyi beszédében.

Alapelvek

Igazságosság, szolidaritás és mindenki befogadása – ezek azok a fő kritériumok, amelyeket követni kell, hogy szembenézzünk az egész bolygónkra kiterjedő vészhelyzet kihívásaival. „Azokat a vállalatokat lehet pozitívan értékelni” - mondta Ferenc pápa az augusztus 19-i általános kihallgatáson –, amelyek „hozzájárulnak a kirekesztettek befogadásához, a legutolsók, a közjó, a teremtett világ gondozása előmozdításához”.

Nélkülözhetetlen iránytű tehát az a széles látókör, amely kapcsolódik az egyház szociális tanításának alapelveihez, mint az emberi méltóság, a szegények iránti megkülönböztetett szeretet, a szolidaritás, a szubszidiaritás elve, a közjó, a közös otthon őrzése, az igazságosság és a javak egyetemes elrendeltetése.

Kutatás, gyártás és biológiai anyagok

Figyelembe kell venni nem csak az oltás beadásának utolsó pillanatát, hanem teljes „életciklusát” – figyelmeztet a dokumentum. Az első szakaszok a kutatást és a gyártást érintik. Gyakran felmerül a kérdés az oltások fejlesztéséhez felhasznált biológiai anyagokra vonatkozóan. „A rendelkezésre álló információk szerint a jóváhagyáshoz közel álló jelenlegi vakcinák közül csak néhány használja fel a több évtizeddel ezelőtti önkéntes terhességmegszakításból származó sejtvonalakat, mások a laboratóriumi tesztek pontos fázisaira korlátozódnak” – olvassuk a dokumentumban. A közelmúltban a Pápai Életvédő Akadémia két jegyzetben is foglalkozott a témával. A második kizárta, hogy „erkölcsi szemponból releváns együttműködés állna fenn azok között, akik ma használják ezt az oltást és az önkéntes abortusz gyakorlata között. Ezért minden klinikailag ajánlott oltást biztos lelkiismerettel lehet használni, és ez nem jelent együttműködést az önkéntes terhességmegszakítás gyakorlatával.

Szabadalmak

A gyártás témájához kapcsolódik az oltás szabadalmaztatásának a kérdése is. A vakcina ugyanis nem természeti erőforrás, hanem „az emberi találékonyság által létrehozott találmány”. Funkciójára való tekintettel az oltást olyan árucikként kell értelmezni, amelyhez mindenki hozzáférhet, hátrányos megkülönböztetés nélkül, a javak egyetemes elrendeltetésének elve szerint, amelyre Ferenc pápa is hivatkozott. A pápa karácsonyi üzenetében elmondta: nem hagyhatjuk, hogy a radikális individualizmus vírusa legyőzzön bennünket és közömbössé tegyen testvéreink szenvedését illetően, azáltal, hogy a piac és a találmányok szabadalmi törvényeinek elsőbbséget juttatunk a szeretet és az emberiség egészsége törvényeivel szemben. A vakcina ipari gyártása az államok közötti együttműködéssé válhatna a gyógyszeripari vállalatok és más szervezetek között. Az ellentétek és a versenyezés helyett az átláthatóságot és az együttműködést kell előnyben részesíteni – hangoztatja Ferenc pápa nyomán a vatikáni dokumentum.

Jóváhagyás és az oltás beadása

A kísérleti szakaszok után rendkívül fontos, hogy elsősorban az egészségügyi személyzet részesüljön az oltásban, de azok a kategóriák is, amelyek kapcsolatban állnak a nyilvánossággal az alapvető szolgáltatások révén, mint az iskolák, a közbiztonság, illetve a leginkább érintettek, mint a betegek és az idősek. Az egyetemes hozzáférhetőséghez tartoznak a nehezen megközelíthető földrajzi területek is, ahol le kell küzdeni a logisztikai és szervezési akadályokat (hideglánc, szállítás). Az Egészségügyi Világszervezet továbbra is fontos vonatkozási pont, amelynek növelni és javítani kell azokat a szempontjait, amelyek hiányosnak és elégtelennek bizonyulnak – hangsúlyozza a vatikáni dokumentum.

Az oltáshoz kapcsolódó etikai kérdések

A Vatikáni Covid-19 Bizottság és a Pápai Életvédő Akadémia közös dokumentuma foglalkozik az oltással kapcsolatos erkölcsi felelősség témájával is. Rámutatnak arra a szoros kölcsönös függésre, egymásrautaltságra, ami az egyéni egészség és a közegészség között áll fenn. Az oltás visszautasítása kockázatot jelenthet a többiek számára. Ez azokra az esetekre is vonatkozik, amikor alternatíva hiányában arra hivatkozva utasítanák vissza az oltást, hogy nem akarnak hasznot húzni egy önkéntes terhességmegszakítás eredményéből. A dokumentum emlékeztet rá, hogy a megbetegedések növelik a kórházi ápoltak számát és az egészségügyi rendszerek ebből következő túlterheltségét, egészen egy esetleges összeomlást váltva ki, mint ahogy ez történik több országban a jelenlegi világjárvány idején, akadályozva az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést a kevesebb erőforrással rendelkezők számára.

Akcióterv

Az oltóanyag legyen biztonságos, hatékony és elérhető mindenki számára, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbakra, olyan áron, amely lehetővé teszi a méltányos terjesztést. Ezeket a prioritásokat kell szem előtt tartani a globális ellátás biztosításában, amelynek figyelembe kell vennie a különböző helyzeteket, helyi igényeket. Az egyház a „világ meggyógyításának” szolgálatában áll, hallatja hangját a világ minden részén, buzdít és hozzájárul annak a biztosításához, hogy a minőségi vakcinák és ellátások elérhetők legyenek „globális családunk számára, különös tekintettel a kiszolgáltatottakra”. Az egyház olyan erőforrásokat kíván kifejleszteni, amelyek segítik a helyi egyházakat a kezelési protokollok elkészítésében a sajátos helyzetben lévő közösségek számára.

A Covid-utáni világ építése

Peter Turkson bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítását szolgáló vatikáni dikasztérium prefektusa hálás köszönetét fejezi ki a tudományos közösségnek, amiért rekordidő alatt kifejlesztette az oltóanyagot. „Most rajtunk áll annak biztosítása, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbak számára. Ez az igazságosság kérdése. Meg kell mutatnunk egyszer és mindenkorra, hogy egyetlen emberi család vagyunk”. Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza: a világjárvány rámutatott az egész emberiséget összekötő szoros kapcsolatokra és elmondta, hogy a Bizottsággal közösen sok partnerrel annak a feltárásán dolgoznak, hogy az emberi család milyen tanulságokat vonhat le ebből a világjárványból, valamint arra törekednek, hogy kifejlesszék a kockázat és a szolidaritás etikáját a társadalom legsebezhetőbb tagjainak védelmére.

29 december 2020, 18:56