Keresés

A „100 betlehem a Vatikánban” kiállítás megnyitása a Szent Péter téren A „100 betlehem a Vatikánban” kiállítás megnyitása a Szent Péter téren 

A „100 betlehem a Vatikánban” kiállítás a Szent Péter tér oszlopcsarnokában

December 13-án nyílt meg a Szent Péter teret körülölelő Bernini féle négyes oszlopcsarnok, a híres kolonnádok alatt a szabadban a „100 betlehem a Vatikánban” kiállítás, melynek főszervezője idén Ukrajna. Magyország négy betlehemi jelenettel mutatja be az ország gazdag népi kultúráját, mely a Krisztus-születéséről vallott hit lélekemelő kifejezése.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán 

December 13-tól egészen február 10-ig, tehát a karácsonyi liturgikus időszakban látogatható az immár hagyományos vatikáni betlehemi-jászol kiállítás. Ezúttal nem a térre vezető Conciliazione sugárúton a Népek Evangelizálása Pápai Tanács zárt aulájában állítják ki, hanem az érvényes hatósági előírásoknak megfelelően a szabadban, mert kiállítást csak ott lehet látogatni. Azonban Karácsony örömét és benne Isten Fiának eljövetelét nem korlátozhatja a világjárvány sem, sőt a mostani körülmények miatt a keresztény embernek még nagyobb szüksége van a remény jeleire – olvasható a kiállítást gondozó Népek Evangelizálása Pápai Tanács tájékoztató kiadványában. December 13-tól, Gaudete vasárnaptól egészen február 10-e vasárnapig, az évközi időszakot megnyitó, Urunk keresztsége ünnepéig fogadja a látogatókat a természetesen ingyenesen megtekinthető kiállítás.

A Karácsonyt nem tehetjük zárójelbe

„A mostani karácsonyi időszakban – szól a Népek Evangelizálása Pápai Tanács tájékoztató kiadványa – értelmetlen lenne hátat fordítani a világban zajló drámai eseményeknek, mintha nem is létezne az a sokféle probléma, ami az egész emberiségre ránehezedik. A hit ugyanis komolyan és kötelezően tekint a valóságra, megpróbálja értelmezni a világban zajló személyes és társadalmi eseményeket, így ennek jegyében nem élheti meg a Karácsonyt, mintegy zárójelbe téve azt.            

Az emberré lett Isten Fiának a titka     

Ferenc pápa a betlehemi jászolról írta, hogy az segít meglátni és megtapintani azt az egyedüli és rendkívüli eseményt, mely megváltoztatta a világ folyását. Ebben az értelemben a „betlehemi jászol történetében megírt egyszerűség segít nekünk abban, hogy megálljunk a sokféle jászol előtt és azok segítségével próbáljuk felfogni az emberré lett Isten Fia Titkát.     

A látogatás nyitvatartási ideje

A „100 betlehem a Vatikánban” kiállítást az ukrajnai szentszéki nagykövetség rendezésében nyitották meg december 13-án vasárnap és minden nap látogatható délelőtt tíz órától este nyolc óráig. Kivételt csak december 25-e, Karácsony napja és december 31-e, Szent Szilveszter napja jelent, amikor reggel tíztől délután csak öt óráig látogatható a száz betlehemes.

14 december 2020, 17:40