Keresés

Carmelo Barbagallo, a vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság elnöke Carmelo Barbagallo, a vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság elnöke 

Átalakult a Vatikán Pénzügyi Információs Hatósága: felügyelettel egészült ki

Ferenc pápa saját kezűleg aláírt rendelettel hagyta jóvá a Pénzügyi Információs Hatóság (AIF) új statútumát, melyet ezentúl Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóságnak (ASIF) hívnak. Átalakul a szervezet belső felépítése, és változik a vezetőség szerepe is.

Gedő Ágnes – Vatikán

Carmelo Barbagallo, a hatóság elnöke a vatikáni médiának beszámolt a pápa által megkezdett reform lépéseiről, melyek a nagyobb ellenőrzést és átláthatóságot szolgálják gazdasági és pénzügyi téren. A felügyelettel kiegészülő új elnevezést már júliusban bejelentette a szakember, most ennek jelentőségére világított rá.

A cél az átlátható pénzügyi működés

Az alapszabály módosítása beleilleszkedik a gazdasági-pénzügyi reform keretébe, melyet Ferenc pápa a Szentszék és Vatikánvárosi Állam területén indított el. A fő újdonság a hatóság irányítását és szervezeti felépítését érinti. Emellett nemcsak névleg újul meg a hatóság, ugyanis valóban felügyeletet is végez. Az eredetileg hírszerzéssel megbízott, valamint a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását megakadályozandó létrehozott szervezet 2013 óta „óvintézkedés” jelleggel szabályozza és felügyeli azokat az intézményeket, melyek a vatikáni pénzintézetnek (IOR) szakmai alapon pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Ezért vált szükségessé a felügyelet megjelenése a hatóság nevében, ami természetesen pénzügyi téren értendő – magyarázta Barbagallo.

A vezetőség felelősségének és felügyeleti kompetenciájának megerősítésén túl a hatóság belső felépítése is változott. Létrejött a Szabályozási és Jogi Ügyi Hivatal, mely a jogi természetű kérdésekkel foglalkozik, beleértve a szabályozást is. Ily módon szétválasztották a szabályalkotás feladatkörét az ellenőrzéstől. A hatóság tehát három egységre osztva fejti ki tevékenységét: Felügyelet, Szabályozási és Jogi Ügyi Hivatal, valamint Pénzügyi Információs Hivatal.

A vatikáni alkalmazottak felvételét független bizottság véleményezi

A másik újdonság a dolgozók felvételére vonatkozik. A Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóságnak ezentúl ugyanúgy kell eljárnia, mint a Római Kúria más szervezeteinek, vagyis egy független értékelő bizottságon (CIVA) keresztül, mely a Szentszéknél munkát vállaló, nem egyházi (laikus) személyek felvételét vizsgálja. Barbagallo szerint ez talán a leglényegesebb változás, mely a harmonizációt segíti a Kúrián belül működő dikasztériumok és hivatalok adminisztrációja között. Az említett független bizottság garantálja a jelöltek szélesebb körű kiválasztását, nagyobb ellenőrzést biztosít a munkavállalók felvételében, elkerülve az önkényesség veszélyét. Végső olvasatban tehát tovább erősíti a hatóság függetlenségét fontos feladatai végzésében – mondta még el a Vatikáni Rádiónak Carmelo Barbagallo, a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság elnöke.

07 december 2020, 12:52