Keresés

Az Apostoli Palota a Szent Péter-térről Az Apostoli Palota a Szent Péter-térről 

Az államtitkárság pénzalapját az Apostoli Szék Vagyonkezelőségére bízta a pápa

Ferenc pápa egy bizottságot állított föl, mely három hónap alatt véghezviszi az augusztusban elrendelt intézkedést. Az államtitkársági pénzalapot a Gazdasági Titkárság fogja ellenőrizni.

Gedő Ágnes – Vatikán

Matteo Bruni, a szentszéki sajtóterem igazgatójának tájékoztatása szerint november 4-én a pápa értekezletet tartott, amelyen részt vett Pietro Parolin bíboros államtitkár, Edgar Peña Parra érsek helyettes államtitkár, Fernando Vergez püspök, Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának főtitkára, Nunzio Galantino püspök, az Apostoli Szék Vagyonkezelősének elnöke, Juan Antonio Guerrero atya, a Gazdasági Titkárság (APSA) prefektusa. A megbeszélés tárgya a Ferenc pápa által augusztus 25-én, az államtitkárnak címzett levélben előírtak gyakorlati megvalósítása volt, vagyis az államtitkársági pénzalapok kezelésének átadása az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének, illetve azok ellenőrzése a Gazdasági Titkárság által.

Átláthatóbb és evangéliumi vagyonkezelés

Az értekezleten a pápa felállított egy átadási és ellenőrzési bizottságot, ami azonnali hatállyal működésbe lép. Feladata, hogy a következő három hónap alatt véghez vigye az államtitkárnak írt levél utasításait. A bizottság tagjai: a helyettes államtitkár, az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének elnöke és a Gazdasági Titkárság prefektusa. Közzétették a Parolin bíborosnak címzett levél tartalmát is, melyben a pápa így rendelkezik: “A Kúria reformja keretében gondolkodtam és imádkoztam arról, hogyan lehetne lökést adni a gazdasági és pénzügyi tevékenység jobb szerveződéséhez, az evangéliumibb kezelés irányvonalába illeszkedve, mindenki kívánságára”. Ferenc pápa óriási jelentőségűnek tartja, hogy világosan meghatározzák minden egyes gazdasági és pénzügyi szerv küldetését, hogy ezáltal “elkerüljék az átfedéseket, szétforgácsolódást, vagy fölösleges és káros dupla munkát.”

Szubszidiaritás a Kúrián belül

A levél elmagyarázza, hogy “az államtitkárság kétségtelenül az a dikasztérium, amelyik a legközelebbről és közvetlenül támogatja a pápa küldetését, mivel a Kúria és a dikasztériumok életében lényeges vonatkozási pont. Nem látszik azonban szükségesnek, sem megfelelőnek, hogy az államtitkárság minden olyan funkciót betöltsön, amit már más dikasztériumok végeznek el. Kívánatos tehát, hogy gazdasági és pénzügyi téren is alkalmazzuk a szubszidiaritás elvét, ami nem változtat az államtitkárság sajátos szerepén, sem nélkülözhetetlen feladatán, amit végez.”

Kiszállni a londoni befektetésből

Ennek fényében Ferenc pápa úgy határozott, hogy az államtitkárság adja át valamennyi pénzügyi alap és ingatlan kezelését és adminisztációját az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének, melyek rendeltetése változatlan marad. Külön figyelmet érdemelnek a londoni befektetések és a Centurion alap, melyekből a lehető leghamarabb ki kell szállni, vagy legalább úgy rendelkezni, hogy kiiktassák a hírnévvesztés kockázatát.

Az államtitkárság nem felügyeli más szentszéki szervek pénzügyeit

A pápa arról is döntött, hogy minden pénzalap, amit eddig az államtitkárság adminisztrált, kerüljön bele a Szentszék konszolidált mérlegébe. Gazdasági és pénzügyi kérdésekben az államtitkárság költségkeret alapján működjön, melyet a szokásos módon hagynak jóvá, hasonlóan bármely dikasztérium kérvényezési eljárásához. Kivételt képeznek ez alól a titkos anyagokra vonatkozó források, melyeket az erre a célra kijelölt bizottság hagy jóvá. A Római Kúria valamennyi szervét a Gazdasági Titkárság ellenőrzi és felügyeli. Az államtitkárságnak nem lesz hatásköre a gazdasági és pénzügyi felügyelet és ellenőrzés semmilyen szentszéki, vagy ahhoz kapcsolódó intézmény esetében. Tekintettel arra, hogy az államtitkárságnak nem kell ezentúl vagyonigazgatással és -kezeléssel foglalkoznia, célszerű újraszerveznie adminisztrációs hivatalát, vagy mérlegelnie a hivatal fennállásának szükségességét.

06 november 2020, 12:03