Keresés

ICOAST-RELIGION-CATHOLICS-POLITICS-ELECTIONS ICOAST-RELIGION-CATHOLICS-POLITICS-ELECTIONS 

Legfrissebb egyházi statisztikák: nőtt a katolikusok száma a világban

Az egyház központi statisztikai hivatala közzétette az Egyház Statisztikai Évkönyvét 2018-ra vonatkozó adatokkal, amely megvizsgálja a katolikusok jelenlétét a világban Ferenc pápa megválasztásától, 2013-tól a 2018-ig tartó időszakban. Az ötéves periódusban növekedett a katolikusok száma a világon.

Somogyi Viktória – Vatikán

Világszinten a megkeresztelt katolikusok száma 2013 és 2018 között egymilliárd 254 millióról egymilliárd 329 millióra, azaz 6%-kal növekedett. A világ lakosságának növekedésével, amely 7 milliárd 94 millióról 7 milliárd 496 millióra növekedett ugyanebben az ötéves időszakban, megállapítható, hogy a katolikusok jelenléte 17,68%-ról 17,79%-ra emelkedett.

Katolikusok a világban földrajzi megoszlásuk szerint

A földrajzi eloszlásukat tekintve örömteli növekedés tapasztalható Afrikában, ahol 18%-kal emelkedett a katolikusok aránya. A fekete kontinensen ugyanebben az öt évben a lakosság aránya 15%-kal nőtt. Ezek a számadatok azt mutatják, hogy az afrikai országokban eredményes a lelkipásztori tevékenység. Az amerikai kontinensen is emelkedett a katolikusok száma a lakosság növekedéséhez képest: 4,6% a 4,4%-os népességi növekedéssel szemben. Az ázsiai katolikusok száma jelentősen emelkedett a kontinens lakóinak növekedéséhez képest: 7,6%-kal nőtt számuk a népesség 4,4%-os emelkedéséhez. Európában viszont 0,4%-kal csökkent a katolikusok aránya, ahol a lakosság 0,2%-kal növekedett 2013-2018 között. Óceániában a katolikusok számának emelkedése meghaladta a lakosság növekedését: 9,6% az arányuk a 8,1%-kal szemben.

Katolikusok a demográfiai súlyuk szerint

A katolikusok megoszlása a különböző kontinenseken a demográfiai súlyukat tekintve nagyon eltérő a Föld földrajzi területein. Súlyuk nő Afrikában, ahol a világ katolikusainak aránya 16,4%-ról 18,6%-ra emelkedett. Folyamatosan csökken a számuk azonban Európában, ahol 2018-ra közel másfél százalékkal kevesebb az arányuk a 2013-as 22,9%-hoz képest. 2018-ban Amerika volt továbbra is az a kontinens, ahol a világ katolikusainak 48,3%-a él, akik 58%-a Dél-Amerikában lakik. Enyhe növekedés tapasztalható az ázsiai kontinensen, ahol a világ lakosságának 60%-a él. Az ázsiai katolikusok aránya tartotta a 11,1%-ot a mért ötéves időszakban. Stabil maradt a katolikusok aránya Óceániában, még ha nem is éri el a 0,8%-ot.

A katolikusok aránya a kontinensek lakosságában

Az egyes kontinensek lakosságához mérten a katolikusok arányát, a száz lakosra eső katolikusok számát szintén érdekes megvizsgálni. Ezek az adatok azt mutatják, hogy 2018 végén a katolikusok jelenléte radikálisan eltérő a különböző földrajzi területeken. Amerika lakosságának 63,7%-a katolikus, Európának 39,7%-a, Ázsiának 3,3%-a. Az amerikai kontinensen nagyon eltérő az északon és délen élő lakosság körében a katolikusok aránya: északon a népesség 24,8%-a katolikus, míg délen 86,5%-a, Közép-Amerikában pedig 88,5%-a.

Afrikában és Amerikában növekedett a katolikusok száma

A hányadosok diakronikus, történeti szempontú értelmezése lehetővé teszi, hogy kiemeljük azokat a különböző trendeket, amelyek 2013 óta uralkodnak a földrajzi területeken, amelyek azonban mindig meglehetősen kis eltéréseket mutatnak. Bár világ szinten a katolikusok aránya a 2013-2018 közötti időszakot tekintve lényegében stagnált, Afrikában és Amerikában azonban lassú emelkedést mutat. A látszólag ellentmondásos eredmény Ázsia demográfiai túlsúlyának tulajdonítható, ahol a katolikus jelenlét alacsony.

15 október 2020, 14:18