Keresés

2020.09.22 Statua Madonna Stella Maris 2020.09.22 Statua Madonna Stella Maris 

100 éve segíti a Stella Maris a tengeren dolgozók lelkipásztori ellátását

Levélben köszönti Peter Turkson bíboros a 100 éve született Stella Maris (Tengernek Csillaga) Tengeri Apostolkodás szervezetét. Az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának vezetője felhívást intéz a kormányokhoz, hogy biztosítsák a járvány miatt tengeren rekedt dolgozók hazatérését, akik hónapok óta nem láthatják családjukat.

Gedő Ágnes - Vatikán

A vatikáni bíboros köszönettel fordul a több száz lelkészhez és önkénteshez, akik szerte a világon mintegy 300 kikötőben látnak el évről évre több, mint egymillió tengerészt, és legalább 70 ezer hajót felkeresnek személyesen. A Tengeri Apostolkodás 1920. október 4-én jött létre Glasgow-ban. A skót városban tartották volna a centenáris ünnepségeket szeptember 29-e és október 4-e között. A járványhelyzet azonban közbeszólt, így egy évvel el kell halasztani a rendezvényt, 2021. október 3-8-a az új dátum. Vasárnap Philip Tartaglia glasgow-i érsek szentmisével emlékezik meg az évfordulóról, melyet a világhálón élőben közvetítenek.

A pandémia új lelkipásztori módozatokat követel

A Covid-19 járvány kezdete óta a Tengeri Apostolkodás kénytelen volt lecsökkenteni tevékenységét, jóllehet a Stella Maris központok új módokon igyekeztek ellátni a tengerészeket, az egyes országok egészségügyi korlátozó intézkedéseihez alkalmazkodva. A pandémia miatt hirtelen félbeszakadt számos program, amit az idei centenáriumi ünnepségre terveztek: szertartások, ökumenikus imatalálkozók, zarándoklatok, szemináriumok és szimpóziumok a tengerészek jólétéről, emberi és munkavállalói jogaik tiszteletben tartásáról. A Stella Maris – Tengeri Apostolkodás XXV. kongresszusára is egy évet kell még várni, hiszen 2021. októberére halasztották.

Stella Maris kegyszobor
Stella Maris kegyszobor

A koronavírus járvány miatt hónapokra a tengeren rekedtek

A világjárványra határok lezárásával és karantén elrendelésével válaszoltak a kormányok, ez pedig humanitárius vészhelyzetet idézett elő a tengeren – állapítja meg Turkson bíboros. Becslések szerint több, mint 300 ezer tengerész és hajózásban dolgozó rekedt a tengeren. Munkaszerződésüket már jóval a Tengeri Munkaügyi Konvencióban engedélyezett maximális 11 hónapon túl meghosszabbították, szeretteiktől elszakítva, mentális stressznek és fizikai fáradságnak kitéve őket. Imádkozzunk értük, akik a járványügyi helyzet ellenére munkájukkal továbbra is támogatják a világgazdaságot, hiszen a mindennapi életünkhöz szükséges alapvető cikkeket szállítanak tengeri úton. Ezért személyes áldozatukkal fizetnek, hiszen szerződéseiket határidőn túl is meghosszabbítják, és a partra szállások nagy részét törölték. Legyünk szolidárisak a tengerészekkel, és kérjük a kormányokat – az országos és nemzetközi szervezetekkel együtt -, hogy segítsenek megoldani ezt a drámai helyzetet. Alkalmazzák a Tengeri Munkaügyi Konvenció szabályait, hogy biztonságot és védelmet nyújtsanak a hajózásban dolgozóknak. A tengerészek térhessenek haza családjukhoz! – szólít fel Turkson bíboros.

Az egyház a tengerészek mellett áll

A vatikáni főpásztor levelében felidézi a Tengeri Apostolkodás kezdeteit, attól fogva, hogy XI Piusz pápa bátorítására és jóváhagyásával 1922 elindult a szervezet, majd a jelenlegi misszióról szól. Ma a tengerészeti ipar óriási átalakuláson ment át: a hajózást egyre inkább az informatika irányítja, míg a legénység összetétele multikulturális. Eddig a kalózkodás, a kriminalizálás, majd a Covid-járvány növelte tovább a stresszt és az elszigeteltséget a tengerészek körében. A lelkipásztorkodás is fejlődött a technikával, ugyanakkor fontos, hogy megnyíljunk a Szentlélek előtt és új utakat, eszközöket találjunk, hogy elvigyük az egyházat a hajózásban dolgozóknak.

Egy új Stella Maris központ megáldása
Egy új Stella Maris központ megáldása

A tengerészek lelkipásztori ellátása fontos

Turkson bíboros a centenárium kapcsán arra hívja a világ valamennyi püspöki konferenciáját, hogy nevezzenek ki egy püspököt, aki a tengeren dolgozók lelkipásztori ellátásáért, illetve annak előmozdításáért felel. A tengerpartokon fekvő egyházmegyék püspökei pedig káplánokat nevezzenek ki, a tengeri lelkipásztorkodást pedig az egyházmegye és a plébániai szolgálat felelős részének tekintsék. A Stella Maris apostolkodás egyik meghatározó jegye éppen az volt, hogy fölkeresték a hajókon a tengerészeket, halászokat, akik partraszálláskor alig várják, hogy fölvegyék a kapcsolatot hozzátartozóikkal. Tanácsokat kérnek, ha a szerződéssel probléma merül föl, vagy csak egyszerűen szükségük van valakire, akivel beszélhetnek. Bár a Covid lecsökkentette a lelkipásztorok mozgásterét, alapvető, hogy akár a technológia segítségével éreztessék jelenlétüket a tengeren dolgozókkal.

Az új logó
Az új logó

Szimbólumok a remény, a világosság, a szeretet és a hit kifejezésére

Megváltozott a Stella Maris logója is: a horgony a reményt fejezi ki, melyet elvisznek; a mentőöv a hitet, Jézus Szent Szíve a szeretetet, mely mindenkit befogad. A fénysugarak Krisztus világosságát jelképezik, amely egy visszaélésekkel és kizsákmányolással teli világot áraszt el fényével. A tenger hullámai pedig az ott dolgozók környezetét adják. Turkson bíboros a Szűzanya oltalmába ajánlja a centenáriumát ünneplő Tengeri Apostolkodást, hogy a Stella Maris mindig biztos kikötő legyen a tengerészek, a halászok és családjuk számára. Az ausztrál posta speciális bélyeget adott ki az évfordulóra 1,35 ausztrál dollár értékben. Egy régi ausztrál kikötőt ábrázol illetve a melbourne-i érseket, Peter A. Comensolit, aki 2018-ban látogatta meg az egyik Stella Maris központot. Ebből a városból indult el ugyanis 1889-ben a helyi egyház lelkipásztori tevékenysége a tengerészek gondozására, melyet Stella Marisnak ismerünk.

A Tengeri Apostolkodás története

A XIX. század végétől nagy kikötővárosok katolikus missziói foglalkozni kezdtek a tengerészek és a mélytengeri halászatot végzők lelkigondozásával. Így az ausztráliai Melbourne-ben a Páli Szent Vince Társaság támogatásával már 1895-ben létrejött egy tengerészeket segítő kikötői szervezet. Glasgowban (Skócia) 1899-ben jezsuiták vezetésével az Imaapostolkodás mozgalomhoz csatlakozva alakult egy helyi, melynek pár év alatt 200.000 tagja lett. Ezt az I. világháború miatti megtorpanás után, XI. Pius pápa jóváhagyásával, világiak egy csoportja 1922-ben nemzetközi szervezetté alakította Glasgow-ban, Apostolatus Maris Internationale Concilium (AMIC) néven. 1970-ben szekciójává vált az akkor alapított Migráció és Turizmus Pápai Tanácsának, majd az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsának. Egyik kezdeményezője volt több mozgalomnak, pl. a hajósokat és a kikötői személyzetet összekötő Stella Maris, ill. a tengerészek családjait összekötő Stella Duce szervezeteknek.

Idén Nagyboldogasszony ünnnepe Fiumicino kikötőjében
Idén Nagyboldogasszony ünnnepe Fiumicino kikötőjében

Stella Maris központok

Célja, hogy a tengerészek, akiknek sokszor hónapokig-évekig nincs módjuk eljutni templomba, és huzamosan nélkülözik családjuk közösségét is, lelkipásztori és jóléti támogatást kapjanak. Növeli az apostolkodás jelentőségét, hogy a világ tengerészeinek mintegy 60%-a katolikus. Működése kiterjed a kikötői alkalmazottakra, a sekélyvízi halászatban dolgozókra és mindezek családtagjaira, másrészt a hajók protestáns és nem keresztény tengerészeire is. Munkatársai a kikötőkben hajólátogatásokat végeznek, a hajókon hajókáplánok teljesítenek szolgálatot, a kikötőkben „Stella Maris Központok” állnak a hajók legénységének rendelkezésére, ahol különféle szolgáltatások segítik a tengerészeket: telefon és e-mail lehetőségek a családjukkal való kapcsolat felvételére, kápolnák, klubok, posták, boltok, szálláshelyek, szórakoztató és sportközpontok, egészségügyi ellátás, könyvtár, vallásos irodalom.

A Tengeri Apostolkodás jelentős szerepet vállalt a 2004 decemberében cunami sújtotta Délkelet-ázsiai halászközösségek helyreállításában. Székhelye 1957 óta Glasgow helyett Róma, Vatikán állam. (Forrás: Katolikus Lexikon)

29 szeptember 2020, 17:13