Keresés

Vatican News
VATICAN-BENEDICT/GERMANY BROTHER VATICAN-BENEDICT/GERMANY BROTHER 

XVI. Benedek búcsúlevele testvére temetésére: „Isten áldjon, kedves Georg!”

Az emeritus pápa a Vatikánból követte élő közvetítésen keresztül a július elsején elhunyt bátyja Georg Ratzinger temetési szertartását, amelyet július 8-án délelőtt 10 órakor tartottak. „Ezáltal csatlakozott a regensburgi dómban egybegyűlt gyászoló közösséghez” – hangsúlyozta a Reqiuem elején Rudolf Vodelholzer, Regensburg püspöke.

Mario Galgano / Somogyi Viktória – Vatikán

A szertartáson Georg Gänswein érsek, az emeritus pápa magántitkára felolvasta XVI. Benedek nekrológját, halotti beszédét testvére munkásságáról és érdemeiről. A július 7-i dátummal ellátott levelet a regensburgi püspöknek címezte Joseph Ratzinger.

Az utolsó találkozás Regensburgban

„Isten fizesse meg, kedves Georg mindazt, amit tettél, szenvedtél és amit nekem adtál” – írja az emeritus pápa levelében. Gänswein érsek meghatódottsága miatt többször megállt és könnyeivel küzködött a halotti beszéd felolvasása közben. XVI. Benedek magyarázatot ad Regensburgba tett június 18-i váratlan látogatására, hogy betegágyában még láthassa haldokló testvérét. „Nem ő kérte, hogy látogassam meg. Éreztem, hogy itt az idő, hogy újra elmenjek hozzá. Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért a belső jelért.” Amikor június 22-én reggel elbúcsúztak egymástól az emeritus pápa Rómába való visszautazása előtt, mindketten megértették, hogy ez volt utolsó találkozásuk ebben a világban. Azt is tudták azonban, hogy „Isten, aki megadta a lehetőséget erre a találkozásra, a másvilág ura is, ahol újra egyesít majd minket” – olvasható a levélben.

Sok öröm és fájdalom a regensburgi kórus vezetőjeként

„Testvérem búcsúztatásának órájában veletek vagyok” – ezek XVI. Benedek üzenetének első szavai. Köszönetet mond Rudolf Voderholzer regensburgi püspöknek elkötelezettségéért a búcsú utolsó heteiben. Felidézi azokat a nehéz körülményeket, amelyek között Georg Ratzinger a regensburgi dóm kórusának vezetője lett. Ha édesanyjuk nem halt volna meg olyan korán, testvére nem fogadta volna el ezt a hívást, amely nagy örömöt és fájdalmat is jelentett egyben. „Nem hiányzott az ellenségeskedés és az elutasítás az elején” – írja XVI. Benedek. „Ugyanakkor Georg a fiatalok atyjává is vált, akik hálásak volt neki a székesegyház kórusának diákjaiként.” Georg Ratzinger atya 1964 és 1994 között vezette a világhírű ifjúsági kórust (Domspatzen).

Papi és zenei hivatása életében összefonódott

Bátyjáról megemlékezve az emeritus pápa kiemeli, hogy papi hivatását mindig is elkísérte zenei hivatása. Közvetlen ember volt és jó humorú. A pap és zenész több mint 20 évig szinte teljesen vakon élt, ami miatt kirekesztődött az élet nagy részéből. Ez a hatalmas lemondás mindig nehéz volt számára, de elfogadta és lelkileg leküzdötte. Isten embere volt, aki életének középpontjában a józanság és a becsületesség állt – jellemzi bátyját XVI. Benedek.

Együttérző levelek a világ minden részéről

„Életének és munkásságának visszhangja sokkal nagyobb, mint amire gondoltam. Ez azokból az e-mailekből, táviratokból és levelekből is világossá vált, amelyeket ezekben a napokban kaptam. A világ számos országából minden társadalmi és szakmai réteghez tartozó személyektől érkeztek kedves sorok, amelyek mélyen megérintették a szívemet. Személyesen kellene válaszolnom mindenkinek, de erőm és időm sajnos ezt nem teszi lehetővé. Ezért megragadom ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki ezekben az órákban és napokban elkísért engem. Newman bíboros jelmondata válik valóra számomra ebben a pillanatban: cor ad cor loquitur (a szív a szívhez szól). Az írott szavakon túl a szívek szólnak egymáshoz.”

A gyászszertartás

A gyászszertartás elején Regensburg püspöke felidézte XVI. Benedek váratlan látogatását bátyja betegágyánál június 18-22. között. „Az emberség e jele sokakat elérzékenyített. Ez is egy újabb ok, hogy osztozzunk a gyászban az emeritus pápával” – fogalmazott a püspök. A temetési szertartást élőben közvetítették a regensburgi egyházmegye weboldalán. A szentmisén koncelebrált Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek magántitkára és Nikola Eterovic érsek, Németország apostoli nunciusa. Részt vett a szertartáson Gerhard Ludwig Müller bíboros, Regensburg korábbi püspöke, Reinhard Marx bíboros és Gregor Maria Hanke, Eichstätt püspöke. A temetésen a székesegyház kórusának 16 volt tanítványa által vezetett iskola énekesei működtek közre. Georg Ratzingert a dóm kórusának alapítványa sírjában helyezték örök nyugalomra Regensburg katolikus temetőjében.

Ferenc pápa együtt gyászol XVI. Benedekkel

Ferenc pápa július 2-án fejezte ki együttérzését XVI. Benedekkel a 96 éves korában elhunyt bátyja miatt. Imádkozik az elhunyt lelki üdvéért, hogy az élet Ura irgalmas jóságával fogadja be a mennyei hazába és adja meg neki az Evangéliumot hűen szolgálók jutalmát. Ferenc pápa imáiról biztosítja továbbá XVI. Benedeket is és kéri, hogy az Atyaisten Szűz Mária közbenjárásával ajándékozza meg a keresztény reménnyel és a gyengéd isteni vigasszal.

 

 

09 július 2020, 11:22