Keresés

2020.07.02 Cardinale LOUIS LADARIA FERRER 2020.07.02 Cardinale LOUIS LADARIA FERRER 

Megjelent a kiskorúak elleni visszaélések jogi eljárásaira vonatkozó kézikönyv

A július 16-án közzétett szentszéki dokumentum pontos címe: „A papok által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélési esetek kezelését érintő eljárások egyes pontjaira vonatkozó vademecum”. Az iránymutatásokat Luis F. Ladaria jezsuita bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa mutatta be.

Luis F. Ladaria bíboros / Somogyi Viktória – Vatikán

A Vademecum, vagyis kézikönyv azt követően született meg, hogy a Hittani Kongregációhoz számos kérés érkezett püspököktől, szerzetesi elöljáróktól, amely arra irányult, hogy bocsássanak rendelkezésükre egy segédeszközt, amely eligazítja őket a kiskorúrak elleni visszaélésekkel megvádolt diakónusokat, papokat és püspököket érintő ügyek helyes kezelésének kényes feladatában.

A kézikönyv egyetlen új törvényt sem hirdet ki, egyetlen új előírást sem bocsát ki

A közelmúlt története bizonyítja, hogy az egyház nagyobb figyelmet szentel ennek a súlyos problémának. Az igazságszolgáltatás önmagában nem meríti ki az egyház lépéseit, de szükséges ahhoz, hogy eljussunk a tények igazságához. Egy összetett útról van szó, amely a normák és gyakorlatok sűrű erdejébe vezet, és amelynek láttán a püspökök és az elöljárók időnként elbizonytalanodnak, hogy melyik irányba induljanak. Ez a Vademecum tehát számukra és azoknak a jogot művelőknek készült, akik segítik a püspököket és az elöljárókat ezeknek az eseteknek a kezelésében. Nem törvényszabó szövegről van szó: egyetlen új törvényt sem hirdet ki, egyetlen új előírást sem bocsát ki. Ehelyett egy „iránymutató kézikönyv”, amely kézenfogja és vezeti azt a személyt, akinek konkrétan kezelnie kell egy esetet az elejétől a végéig, vagyis a lehetséges bűncselekmény első hírétől (notitia de delicto) az ügy végleges lezárásáig (res iudicata). E két pont között vannak betartandó határidők, végrehajtandó lépések és bejelentések, valamint meghozásra váró döntések.

Gyakorlati kézikönyv

E segédeszközre vonatkozó kérést a kiskorúak védelme az egyházban témáról 2019. február 21-24. között a Vatikánban megrendezett püspökkari elnökök találkozóján formalizálták. Ferenc pápa a találkozó alkalmával egy 21 pontból álló megfontolást adott át a munka elindításához. Az első pont így szólt: „Ki kell dolgozni egy gyakorlati kézikönyvet, amelyben pontosan le kell írni azokat a lépéseket, amelyeket az egyházi hatóságoknak meg kell tenniük a legfontosabb pillanatokban egy konkrét eset vészhelyzetében”. A találkozó résztvevői elfogadták a javaslatot, így a záró sajtókonferencián a szöveg kidolgozása bekerült a megvalósítandó konkrét javaslatok közé.

A szöveg forrásai jogi és gyakorlati jellegűek

A szöveg forrásai jogi és gyakorlati jellegűek. Szabályozási szinten a fő vonatkozási pontok a hatályban lévő törvények, valamint a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozó bűncselekményekre vonatkozó alapvető és eljárási előírások, amelyeket II. János Pál tett közzé 2001-ben a „Sacramentorum Sanctitatis Tutela” kezdetű Motu propriójával és amelyet XVI. Benedek pápa korszerűsített 2010-ben, valamint amelyeket Ferenc pápa 2019-ben kiadott „Vos estis lux mundi” kezdetű Motu propriójában találunk. E szabályok mellett a Vademecum másik forrása a Kongregáció gyakorlata, amely az évek során érlelődött meg, kiváltképpen 2001 óta, amikor megjelent az első szabályozás kifejezetten a legsúlyosabb bűncselekményekre vonatkozóan. Felhasználták a Kongregáción belül és azon kívül dolgozó számos kánonjogász, valamint a helyi és egyházmegyei bíróságok hozzájárulását, amelyek az évek során nyomozást és eljárást folytattak a Kongregáció megbízásából. Ez a gyakorlat az idők során megszilárdult és mostanra megérlelődött.

Az új kihívásokra is választ kell adnia

A Vademecum első változata jelent most meg, amelyet a jövőben majd frissítenek. Mivel „kézikönyvről” van szó, követnie kell az egyházjogi előírások fejlődését és alkalmazkodnia kell azokhoz. Ezentúl az új kihívásokra is választ kell adnia, amelyet a tapasztalat kínál majd a kérdéses esetek jogi kezeléséhez. Végül pedig okulnia kell azokból a megfontolásokból, amelyek a különböző egyházi valóságokból érkeznek: az egyházmegyékből, az egyházi fakultásokról, az egyházmegyei és az egyházmegyék közötti szinten létrehozott meghallgató központokból. Értékes hozzájárulásuk elősegíti majd azoknak a pontoknak a helyesbítését, integrálását és tisztázását, amelyek természetes módon további és mélyebb átgondolást igényelnek.

 

17 július 2020, 17:11