Keresés

2020.07.18 CARDINALE GROCHOLEWSKI ZENON 2020.07.18 CARDINALE GROCHOLEWSKI ZENON 

Ferenc pápa gyászát fejezte ki Grocholewski bíboros halála miatt

Július 17-én 80 éves korában elhunyt Zenon Grocholewski bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció nyugalmazott prefektusa. II. János Pál és XVI. Benedek közeli munkatársa volt. Halálának hírét a lengyel püspöki konferencia jelentette be. Ferenc pápa részvéttáviratban fejezte ki gyászát: “Tanúságot tett a papi buzgóságról, az evangéliumi hűségről és az egyház építéséről.”

Gabriella Ceraso / Somogyi Viktória – Vatikán

Július 18-án délelőtt 11 óra tartották a lengyel főpásztor temetési szertartását a Szent Péter bazilikában, amelyet Leonardo Sandri bíboros, a Bíborosi Kollégium aldékánja vezetett, más bíborosok koncelebrálásával. A szertartás végén Ferenc pápa végezte el a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát.

Egyházjog és nevelés

Grocholweski bíboros a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa volt 1999-2015 között. A Római Kúriában különböző megbízatásokat töltött be, amelyek elsősorban az egyházjoghoz és a neveléshez kapcsolódtak. Ez a két terület jelentette a bíboros képzettségének és munkájának pilléreit.

Ferenc pápa gyászolja az elhunyt lengyel főpásztort

Ferenc pápa részvéttáviratában Wladislaw Grocholewskihez, a bíboros testvéréhez fordult és lelki közelségét fejezte ki neki. Hálával emlékezett meg az elhunyt kiváló munkájáról, amelyet a Pápai Gergely és a Lateráni Egyetemeken végzett az egyházjog docenseként, valamint számos tudományos publikáció szerzőjeként. A pápa kiemelte nagylelkű szolgálatát a Szentszék különböző posztjain. Tanúságot tett a papi buzgalomról, az Evangéliumhoz való hűségről és az egyház építéséről – méltatta. Végül gyásztáviratában a pápa imájáról biztosította a gyászolókat és apostoli áldását adta rájuk.

A lengyel püspökök részvéte

„Az Istennek, a lengyel népnek és a világnak szentelt odaadó szolgálat hosszú évei után Zenon Grocholewski bíboros visszatért az Atya házába” – a lengyel püspöki konferencia elnöke Stanisław Gądecki érsek ezzel a tweettel fejezte ki gyászát honfitársa halála miatt. Az érsek arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunyt bíborosért, hogy az Úr fogadja be és adjon neki békét.

Lengyelországból Rómába

Zenon Grocholewski 1939-ben született egy négygyermekes család harmadik fiaként Lengyelországban, a poznańi főegyházmegyében. Az érseki szemináriumban végezte filozófiai és teológiai tanulmányait. 1963-ban szentelték pappá. Három évvel később Rómában szerzett diplomát, majd doktorátust kánonjogból a Pápai Gergely Egyetemen. Szakdolgozatát latinul írta házasságjogból. Ezt követően a Rota Romana bíróság ügyvédjeként szerzett diplomát.  1972-1999 között az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságán dolgozott jegyzőként, majd kancellárként. 1982-ben II. János Pál titkárnak, majd prefektusnak nevezte ki és 1983-ban püspökké szentelte, 1991-től érseki rangra emelte. 1999-ben a lengyel pápa a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusává nevezte ki és a Pápai Gergely Egyetem, a Pápai Biblikus Intézet, a Pápai Egyházzenei Intézet, valamint az Arab és Iszlám tanulmányok Pápai Intézetének és a Keresztényrégészet Pápai Intézetének nagykancellárjává tette.

II. János Pál 2001-ben kreálta bíborossá. Grocholewski bíboros részt vett 2005-ben és 2013-ban a konklávén. Két évvel később, korára való tekintettel 75 évesen lemondott prefektusi pozíciójáról a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció élén.

„Mindszenty bíboros a hit rendíthetetlen embere volt” 

2013-ban interjút készítettük a lengyel főpásztorral, aki abban az évben Mindszenty József bíboros római emlékmiséjének főcelebránsa volt.

2013. május 4-én a római Celius-dombon lévő Santo Stefano Rotondo bazilikában Zenon Grocholewski lengyel bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa vezette az ünnepélyes koncelebrációt, amelyen a római magyar papok és világi hívek Mindszenty József bíborosra emlékeztek, halálának 38. évfordulóján. A hercegprímásra emlékező szentmisét megelőzően a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa interjút adott műsorunknak, amelyben a következőket mondta:

„Mindszenty bíboros alakja a mai világ számára a hit szilárdságát jelenti. A rendíthetetlen hit ember volt. Hite védelmére törekedett még a nagy szenvedés árán is. Amikor 1948-ban bebörtönözték, olyan üldöztetésben volt része, amelyet az első keresztény évszázadokéihoz hasonlíthatunk. Levetkőztették, kigúnyolták. Már bíboros volt, amikor 39 napon át kínozták, hogy kényszerítsék annak beismerésére, hogy „a nép ellensége”. Azzal is fenyegették, hogy ebben a megalázó helyzetben idős anyukája elé vezetik. Ezek a legkegyetlenebb, legbarbárabb üldöztetések. Hite azonban soha nem rendült meg. Azt hiszem, ez nagyon fontos.

Ugyancsak jelentős vértanúsága, amelyet fehér vértanúságnak nevezünk. Készen állt arra, hogy eltűrjön minden áldozatot hite védelmében, mivel tudta, hogy a hit győzni fog – mondta Grocholewski bíboros, majd hozzátette: „Voltam e nagy hitvalló és vértanú sírjánál Máriazellben, majd Esztergomban és imádkoztam a sírjánál”.

Az interjúban emlékeztettünk rá, hogy Lengyelország és Magyarország gyakran küzdött együtt a szabadságért. Kár, hogy a mai fiatalok csak kevéssé ismerik Wyszynski vagy Mindszenty bíborosok alakját. Mit tehetünk ma a keresztény Európa megújításáért?

Grocholewski bíboros akkor a következőket mondta:

„Azt hiszem, hogy a társadalmainkban jelen lévő egyik negatívum pontosan az, hogy figyelmen kívül hagyjuk a történelem tanítását. A kommunista történelem jelentőséget hordoz napjaink számára is. Gyakorlatilag haladó elméletnek, a jövő tudományos társadalmának hirdette magát, a paradicsomot akarta megvalósítani a földön. Ehelyett a lehető legkegyetlenebb volt, minden értéket elpusztított.

Azt hiszem, hogy ma tanulnunk kell ezekből az évekből. Nem minden haladás, tudomány az, ami magát annak nevezi. Kritikusnak kell lennünk. Ha visszaemlékezünk a kommunizmusnak erre a tragikus időszakára, akkor jobban élhetünk ma, vagyis kritikusak lehetünk egyes ma jelentkező irányzatokkal szemben. Sajnálatos, hogy hazáinkban kevéssé emlékeznek ezekre a nagy hősökre”.

Homíliájából a következő gondolatokat emelte ki: „Mindszenty bíboros alakjára emlékezve a vasárnapi olvasmányokra utalok, amelyek két helyen említik a Szentlélek működését. Hangsúlyozni kívánom, hogy Mindszenty bíborost a Szentlélek vezette, egyrészt a Szentlélek világossága, másrészt a Szentlélek ereje. Ráhagyatkozott a Szentlélekre. Arra buzdítok mindenkit, hogy nyissa meg szívét és értelmét ennek a fénynek, ennek az erőnek, Magyarország, Európa és az egész világ javára" – mondta még 7 évvel ezelőtt műsorunknak adott interjújában a most elhunyt Zenon Grocholewski bíboros.

18 július 2020, 11:18