Keresés

A Pápai Lateráni Egyetem A Pápai Lateráni Egyetem 

A Pápai Lateráni Egyetem készül a következő tanévre a Covid-időszak után

Valamennyi egyházi fakultás a megszokott rendben és formában kezdi újra működését ősszel, a koronavírus-ellenes normák betartásával. A diákok részt vehetnek a tanórákon, és már kiosztották az ösztöndíjakat a rászoruló fiataloknak.

Gedő Ágnes / Adriana Masotti – Vatikán

A március elején időlegesen bezárt, majd fokozatosan a digitális oktatásra és vizsgázásra átállt szentszéki egyetemek most mindent megtesznek azért, hogy újrakezdjék a hagyományos tantermi tanórákat a 2020-2021-es tanévben. A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció már júniusban elrendelte, hogy a pápai egyetemek biztosítsák a rendes oktatást a lehetőségekhez képest, vagyis az előadásokat, gyakorlatokat és szemináriumokat a diákok és a tanárok jelenlétével tartsák meg. Azok a pápai fakultások, melyeken teológiából, filozófiából, jogból és hasonló tárgyakból szerezhetnek diplomát, kövessék a helyi hatóságok által előírt valamennyi egészségügyi és biztonsági intézkedést.

A Lateráni Egyetem szembenéz a járvánnyal

Ami a Pápai Lateráni Egyetemet illeti, az új nehézségekre igyekeznek megfelelő válaszokat adni: felszerelték a tantermeket olyan készülékekkel, melyek alkalmasak mind a valóságos, mind a virtuális, vagyis interneten keresztüli oktatásra. Emellett felállítottak egy válságstábot is, hogy a folyamatosan változó vírushelyzetet monitorozzák. Nem volt könnyű megszervezni az oktatók és a hallgatók munkáját az elmúlt hónapokban, ugyanakkor sikerült elérni a kitűzött célokat. Mindazonáltal a tanévkezdés nem mindennapi kihívást jelent majd.

Együttműködés és kölcsönös segítség

A Lateráni Egyetem filozófiai karának dékánja, Philip Larrey ezzel kapcsolatban megállapította: „Ahhoz, hogy szembenézzünk az őszi kihívásokkal, számítunk a Cisco Italia (amerikai multinacionális vállalat, amely fogyasztói elektronikai berendezéseket, hálózati eszközöket, hang-, illetve kommunikációs technológiát és szolgáltatásokat tervez és értékesít) nagylelkűségére. Ők ugyanis felajánlották Webex videókonferenciák tartására kifejlesztett programjukat és megfelelő számítástechnikai eszközöket bocsátanak a rendelkezésünkre, hogy a tantermeket felkészítsük a vegyes oktatásra. Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy közvetlenül együttműködhetünk velük, és így a hallgatóinknak megadhatjuk a megfelelő feltételeket az első szemeszterre, hogy folytassák filozófiai, teológiai, kánonjogi és polgárjogi tanulmányaikat.”

Az egyetem működése nem állt le

Folyamatosan együtt dolgozik a válságstábbal Vincenzo Buonomo professzor, a Lateráni Egyetem rektora, hogy betartsák a vatikáni higiénés és egészségügyi előírásokat és megfelelően biztonságos, egészséges és hatékony környezetet biztosítanak a fakultáson. Külön bejáratot és kijáratot jelöltek ki a diákok számára, fertőtlenítik a közös helyiségeket, ellenőrzik a testhőmérsékletet, kézfertőtlenítőket helyeztek el. Emellett a veszélyhelyzet idején a válságstáb új oktatási témákat dolgozott ki Ferenc pápa szándékának megfelelően: felekezetközi teológia specializáció, béketudományok és nemzetközi együttműködés, egészségpasztorációs teológia. Voltak olyan on line tanórák, mint például a Nobel-díjas közgazdász, Muhámmád Junusz bangladesi közgazdász által tartott óra, vagy a kereszténység jövőjéről szóló szeminárium a különböző keresztény egyházak részvételével, melyre nagyon sok érdeklődő kíváncsi volt a diákokon és az oktatókon kívül is.

Ösztöndíj a külföldi hallgatóknak

A Lateráni Egyetemre több, mint hatvan országból érkeznek hallgatók. A nehézségek dacára sok diáknak – főként külföldieknek – biztosítanak idén is ösztöndíjat és kollégiumi ellátást. Ezáltal szeretné a pápai fakultás bátorítani a fiatalokat, hogy térjenek vissza az egyetemre ősszel, remélve, hogy addigra a járvány ezt lehetővé teszi. Elsősorban az újonnan beiratkozó hallgatók, az elsőévesek fordulhatnak ösztöndíjkérelmükkel az egyetemhez.

24 július 2020, 12:58