Keresés

Az Angelicum fakultás Szent II. János Pálról nevezett intézetet nyitott Az Angelicum fakultás Szent II. János Pálról nevezett intézetet nyitott 

Szent II. János Pál Kulturális Intézet nyílt az Angelicum Pápai Egyetemen

A kortárs kultúra kiváló művelője, Szent II. János Pál a névadója a Pápai Aquinói Szent Tamás Egyetem újonnan létrehozott kulturális intézetének. A május 18-i megnyitóra Ferenc pápa elküldte üzenetét, melyben a nagy előd bátor igazságkeresését, szellemi szabadságát és intellektuális őszinteségét állította az intézmény elé példaként.

Gedő Ágnes – Vatikán

A szent lengyel pápa születésének centenáriumán, május 18-án a Rómában működő 7 pápai egyetem egyike, az Angelicum Kortárs Kulturális Intézetet hozott létre, melyet II. János Pálról nevezett el. Kiváló filozófusok, teológusok és a kultúra széleskörű képviselői járulnak hozzá az intézmény működtetéséhez.

Karol Wojtyła 1946-48 között volt az egyetem hallgatója

A domonkos rend által alapított fakultás 1963-ban Szent XXIII. János pápa rendelkezése nyomán vált pápai egyetemmé. Az Aquinói Szent Tamásról nevezett Pápai Egyetem célja, hogy a domonkos karizmának megfelelően tanulja, tanítsa és hirdesse az igazságot. Az Angelicum rektora, Michał Peluch atya emlékeztetett: Karol Wojtyła 1946-48 között volt az egyetem hallgatója. II. János Pál szellemi örökségéről szólva a kultúra témája – jóllehet kevéssé domborítják ki – kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük spirituális és intellektuális elképzelését.

Szenvedélyes szeretetet Isten és az ember iránt

Ferenc pápa az egyetem rektorához és tanári karához intézett levelében kifejti, hogy Karol Wojtyła nem csupán a legnevesebb hallgatója volt az intézménynek, de a kortárs kultúra ösztönzője és aktív művelője. Gazdag és sokrétű örökséget hagyott ránk. Nyílt és szemlélődő szellemisége, szenvedélyes szeretete Isten és az ember iránt, a teremtett világ, a történelem és a művészetek iránt ma is követendő példaként áll előttünk.

A misszionárius tiszteli a kultúrákat

Az evangélium hirdetésének elengedhetetlen sarokköve az ember a maga kulturális gyökereivel. II. János Pál ezt a hozzáállást a Szentlélek fényében értelmezett tapasztalatok alapján érlelte meg, és írta le első, Redemptor hominis – kezdetű enciklikájában. Minden esetben, és ez különösen igaz a missziókban teljesített szolgálatra, tisztelettel és elismeréssel kell a különféle kultúrákhoz viszonyulni. A misszionáriusi hozzáállás kell, hogy jellemezze a kilépő egyházat is – írja levelében Ferenc pápa. Nagy öröm számomra – folytatja a pápa -, hogy megvalósul ez a kezdeményezés az Aquinói Szent Tamás egyetemen. Az Angelicum ugyanis az egész világból érkező oktatókkal és diákokkal működik, tehát kedvező színteret biztosít korunk főbb kulturális kihívásainak értelmezésére.

Keressük bátran az igazságot

A domonkos rend hagyománya a hit racionális megközelítésére vonatkozóan jól tükröződik a fakultás működésében is. A most megnyíló, kortárs kultúra intézete pedig a névadó, Szent II. János Pál nyomán keresse bátran az igazságot, a szabad szellem és az intellektuális őszinteség jellemezze – zárja az egyetem rektorához intézett levelét Ferenc pápa.

Krisztus nélkül nem érthetjük meg az embert

Michał Peluch atya a Vatikáni Rádiónak elmondta: nagyon örülnek Ferenc pápa levelének. Közös vonás a két pápában a kultúra azonos megközelítése, mint a hit átadásának helye. Hozzátette: a kultúra kell, hogy képezze küldetésünk és az új evangelizálásért végzett erőfeszítéseink középpontját. Peluch atya az egyetem előtt álló kihívások közül az ember értelmezésének szempontját emelte ki. II. János Pál pápa 1979-ben, Varsóban azt mondta, hogy az embert nem érthetjük meg Krisztus nélkül. Ez pápasága egyik alappillére, mely felhívás a párbeszédre, mások tapasztalatának, hagyományainak meghallgatására. Erős identitás, ami azonban nyitott a különbözőségre – mondta még a domonkos rektor.

 

19 május 2020, 12:20