Keresés

Vatican News
2020.03.04 Papa Francesco e le donne 2020.03.04 Papa Francesco e le donne 

A pápa újabb bizottságot állított fel a női diakonátus tanulmányozására

Amint azt az Amazóniáról szóló szinódus lezárásakor bejelentette, Ferenc pápa létrehozott egy új bizottságot a női diakonátus tanulmányozására. A testületnek öt női tagja van, elnöke a L’Aquilai bíboros érsek, Giuseppe Petrocchi.

Gedő Ágnes - Vatikán

A pápa audiencián fogadta Luis Francisco Ladaria bíborost, a Hittani Kongregáció prefektusát, s a találkozó során úgy döntött, hogy új bizottságot állít fel a női diakonátus tanulmányozására. A testület elnökének kinevezte Giuseppe Petrocchi bíborost, L’Aquila érsekét, titkárának Denis Dupont-Fauville atyát, a Hittani Kongregáció hivatalnokát.

A bizottság összetétele

A bizottság tagjai (valamennyien tanárok): Catherine Brown Tkacz Ukrajnából, Dominic Cerrato az Amerikai Egyesült Államokból, Santiago del Cura Elena atya Spanyolországból, Caroline Frey Nagy-Britanniából, Barbara Hallensleben és Manfred Hauke atya Svájcból, James Keating az USA-ból, Angelo Lameri prelátus és Rosalba Manes Olaszországból, végül pedig Anne-Marie Pelletier Franciaországból.

A döntés előzményei

Mint ismeretes, a pápa a tavaly ősszel megtartott amazóniai püspöki szinódus lezárásakor bejelentette, hogy szeretne újra összehívni egy bizottságot a női diakonátus tanulmányozására, azért, hogy lássuk, miként létezett az ősegyházban az állandó diakonátus. 2016-ban, miután találkozott a Legfőbb Szerzetesi Elöljárók Uniójának női tagjaival, létrehozott egy bizottságot a kérdés tanulmányozására, amely azonban csak részleges eredményt ért el. Ferenc pápa három évvel később, tovább mélyítette a kérdést, amikor 2019. május 10-én újra találkozott a Legfőbb Szerzetesi Elöljárók Uniójával, átadva a szerzetesnőknek a bizottság munkájának eredményét, amelyet előrelépésnek nevezett, még ha az apró csupán.

Az egyház női arca

Tovább kell mélyíteni a kérdést, hogy megértsük, milyen szerepet töltenek be a nők az egyházban, s tévedünk, ha azt hisszük, hogy csupán funkcionális feladatuk lehet –mondta el a pápa a szerzetesnőknek. Még nem érett meg a dolog, még nem tudjuk pontosan, de a lényeg, hogy túlmutasson a funkciókon. Az egyház nőnemű, az egyház nő – folytatta a pápa, leszögezve, hogy ez nem puszta kép, hanem a valóság. A Biblia a Jelenések Könyvében Jézus jegyesének nevezi az egyházat, aki pedig nő. A nő teológiáját tovább kell dolgoznunk.

Mi volt a kinyilatkoztatás kezdetén?

Az egyház a kinyilatkoztatáshoz hűen fejlődik fokozatosan. Nem változtathatjuk meg a kinyilatkoztatást – magyarázta a pápa, hozzátéve: Igaz, hogy a kinyilatkoztatás idővel fejlődik. Mi pedig idővel egyre jobban megértjük a hitet. Ma másképpen értjük a hitet, mint a II. vatikáni zsinat előtt. Hogy miért? Azért, mert fejlődött a kérdés tudatossága. A diakonátus esetére vonatkoztatva tehát meg kell keresnünk, hogy mi volt a kinyilatkoztatás kezdetén, s ha volt valami, akkor azt kell növelnünk és elérnünk. Ha pedig nem volt semmi, ha az Úr nem akarta, hogy a nők papi szolgálatot végezzenek, akkor nem megy. Megkülönböztetésre van szükségünk. Semmi nem pusztán fekete-fehér, és nem is szürke. Minden alakulóban van, minden fejlődik, de a helyes úton járunk, a kinyilatkoztatás útján. Nem járhatunk más úton – mondta még a szerzetesnőknek a pápa.

Az egyház nem pusztán funkcionális szervezet

Querida Amazonia – kezdetű apostoli buzdításában Ferenc pápa a nők fontos vallási szerepéről szólt. Ismét arra buzdított, hogy szélesebb látókörrel szemléljük a kérdést, mert így elkerüljük, hogy az egyházat pusztán funkcionális szervezetre szűkítsük. Ez a fajta leegyszerűsítés azt sugallhatná, hogy a nőknek csak akkor adunk státuszt és nagyobb részvételt az egyházban, ha megnyitjuk előttük a papi rendbe való belépés lehetőségét. A pápa figyelmeztet: valójában ez a felfogás korlátozná a távlatokat, és a nők klerikalizásához vezetne minket. Csökkentené azt a nagy értéket, amit már eddig adtak, és 1alig észrevehető módon elszegényítené felbecsülhetetlen hozzájárulásukat.

Férfi és női arc egysége

Jézus úgy mutatkozik meg, mint az eucharisztiát ünneplő közösség Jegyese, egy olyan férfi alakján keresztül, aki az eucharisztiát vezeti az egyetlen Pap jeleként. Ez a párbeszéd a férfi és a női jegyes között, mely az adorációban jelenik meg és megszenteli a közösséget, nem szabad, hogy bezárjon minket az egyházban való hatalom részleges felfogásaiba. Az Úr ugyanis hatalmát és szeretetét két emberi arcon keresztül akarta megmutatni nekünk: emberré lett isteni Fia arcában és a női teremtmény, Mária arcában. A nők a maguk módján járultak hozzá az egyházhoz, meghosszabbítva Mária, az Anya erejét és gyöngédségét. Ezáltal nem korlátozódunk egy pusztán funkcionális megközelítésre, hanem belépünk az egyház belső szerkezetébe. Így gyökereiben megértjük, hogy miért omlana össze az egyház a nők nélkül – írja még Querida Amazonia – kezdetű apostoli buzdításában Ferenc pápa.

09 április 2020, 13:23