Keresés

2020.03.15 Santa Messa S.E. Card Comastri 2020.03.15 Santa Messa S.E. Card Comastri  

II. János Pál szeretetté alakította át keresztjét – interjú Comastri bíborossal

II. János Pál szeretetté alakította át keresztjét – interjú Comastri bíborossal 2005. április másodikán, tizenöt évvel ezelőtt halt meg Szent II. János Pál pápa, rendkívüli keresztény tanúsággal megélt, hosszú betegség után. Nem csak a hívők, hanem az egyháztól távol állók számára is felejthetetlenek voltak azok a napok, amelyek megelőzték visszatérését az Atyai Házba. Ebben a mai drámai időszakban, amely a koronavírus járvány miatt az egész bolygónkra kiterjed, milyen példát jelent a lengyel pápa, Karol Wojtyła élete? – erre a kérdésre adott választ Angelo Comastri bíboros, a pápa vatikánvárosi helynöke a Vatican News számára.

Vertse Márta - Vatikán

A járvány megrémiszt, mert nagyon sok emberben kihalt a hit – mondta  Comastri bíboros. II. János Pál meggyőződéses, következetes hívő volt, a hit megvilágította egész életútját. Napjainkban a járvány terjedése, a megfertőzöttek számának növekedése, az elhunytak számáról kiadott napi tájékoztató adatai felkészületlenül érték a társadalmat, felszínre hozta a sokakban jelenlévő spirituális űrt. II. János Pál tudta, hogy az élet gyors futás a Nagy Ünnep, az Istennel való találkozás végtelen boldogsága felé – mutatott rá az interjúban a pápa vatikánvárosi helynöke. Ehhez azonban arra van szükség, hogy felkészüljünk a találkozásra, levessük büszkeségünket és önzésünket, hogy át tudjuk ölelni Őt, aki maga a Szeretet. II. János Pál ezzel a lelkülettel élte meg a szenvedést és a legnehezebb pillanatokban, mint amit például az ellene elkövetett merénylet jelentett, sem veszítette el lelki egyensúlyát, mert mindig szeme előtt tartotta az élet végső célját. Ebben ma sokan nem hisznek, ezért élik meg a fájdalmat kétségbe esetten.

A következő kérdés arra utalt, hogy II. János Pál a szenvedés, a fájdalom tapasztalatában mindig megtalálta a remény dimenzióját, a különleges alkalmat arra, hogy találkozzunk az Úrral, ezt bizonyítja az emberi szenvedés keresztény értelméről szóló, „Salvifici Doloris” k. Apostoli Levele is. Mi ennek napjainkra vonatkozó tanulsága?

A fájdalom kétségtelenül, mindenkiben félelmet kelt, de mi, keresztények a fájdalmat a Keresztre feszített Jézussal szeretetközösségben éljük meg – válaszolta Comastri bíboros. Belé kapaszkodva a fájdalmat megtöltjük Szeretettel és átalakítjuk azt az önzés ellenszerévé.

Idén, a jelenlegi vészhelyzetben egy idáig még soha nem látott Húsvétot élünk majd meg – utalt rá a Vatican News munkatársa. II. János Pál utolsó Húsvétját is a betegség, az elszigeteltség jellemezte, mégis, tovább él emlékezetünkben.

Mit tanít számunkra Wojtyła pápa utolsó Húsvétja a mai helyzet fényében?

Comastri bíboros válaszában felidézte azt a felejthetetlen jelenetet, amelyet a televízión keresztül láttunk: a pápa, már végelgyengülésében is magához szorította a feszületet, mintha ezt mondta volna: „Jézusom, én is keresztre vagyok feszítve, mint te és veled együtt várom a Feltámadást”. A szentek mind így éltek.

Mint ismeretes, Angelo Comastri bíboros a jelenlegi pandémia idején minden nap délben, a Vatican News élő, internetes adásában elimádkozza az Úrangyalát és a rózsafüzért, amelyet világszerte mindenütt követnek, újra közvetítenek, interneten bármikor letölthető. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik II. János Pál Máriához fűződő kapcsolata.

Comastri bíboros utalt rá, hogy II. János Pál címerének mottója, Totus Tuus Maria, is jól kifejezte ezt a szoros kapcsolatot. A Szűzanya Jézus mellett állt a keresztre feszítéskor és hitte, hogy az volt az a pillanat, amikor Isten legyőzte az emberi gonoszságot a Szeretet révén, amely Isten Mindenható Ereje. És Mária, nem sokkal azelőtt, hogy Jézus beteljesítette a kereszten a szeretet áldozatát, hallotta Fia szavait: „Asszony, íme a te fiad!”, vagyis ne gondolj rám, hanem gondolj másokra, segítsd őket, hogy a fájdalmat szeretetté alakítsák át, hogy higgyék: a jóság az az erő, ami legyőzi a gonoszságot”. Mária attól a perctől kezdve aggódik értünk és amikor hagyjuk, hogy ő vezessen bennünket, akkor biztos kezekben vagyunk. II. János Pál hitt ebben, Máriára bízta magát és Máriával átalakította a fájdalmat a szeretet alkalmává.

Végül Comastri bíboros egy személyes történettel zárta a Vatican News-nak adott interjúját: „2003 márciusában II. János Pál megkért, hogy én tartsam a Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlatának elmélkedéseit. Ő is példaadó összeszedettséggel vett részt a lelkigyakorlaton, amelynek végén nagy jósággal fogadott és a következőket mondta: „Arra gondoltam, hogy ajándékozok Önnek egy, az enyémhez hasonló keresztet”. Én a szó kettős jelentésére utalva ezt válaszoltam: „Szentatya, nem hiszem, hogy az Önéhez hasonló keresztet adhatna nekem”. A pápa elmosolyodott és rámutatott egy mellkeresztjére, amit nekem akart ajándékozni „Erről a keresztről van szó”. Majd hozzátette: „Önnek is meg lesz a saját keresztje: alakítsa át szeretetté. Ez az a bölcsesség, ami megvilágítja az életet”. Soha többé nem felejtettem el ezt a csodálatos tanácsot, amit egy Szent adott nekem – fejezte be interjúját Angelo Comastri bíboros, a pápa vatikánvárosi helynöke.

02 április 2020, 13:42