Keresés

Vatican News
2020.01.04 Pellegrinaggio in Terra Santa, Terrasanta 2020.01.04 Pellegrinaggio in Terra Santa, Terrasanta 

Sandri bíboros: támogassuk a Szentföldet a kihívások közepette

A hagyományoknak megfelelően Nagypénteken tartja az egyház az adománygyűjtést a Szentföld javára. Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak kongregációjának prefektusa levélben fordult felhívással az egyház tagjaihoz, hogy adakozzanak a Szentföld támogatására.

Somogyi Viktória – Vatikán

Krisztus azonosul azoknak az agóniájával és szenvedésével, akik a történelemben nem ismernek mást, mint a véget nem érő Nagypénteket: a magány, a háború, az éhezés, az elutasítás és az elhagyatottság kínjától megpróbált emberekkel – kezdi levelét Sandri bíboros. A Szentföld az a hely, ahol Jézus megélte a gyötrelmet és a szenvedést, amelyet átalakított a megváltás művévé végtelen szeretetének köszönhetően.

Jeruzsálemtől kapta az egész egyház az Evangélium és az üdvösség ajándékát és örömét

A Szentföld és az ott élő keresztény közösség mindig is fontos és különleges helyet foglalt el az egyetemes egyház szívében. Szent Pál emlékeztet arra, hogy amikor az egyház kifejezi szolidaritását gazdasági értelemben is Jeruzsálemmel, visszaad e helynek valamit: Jeruzsálemtől kapta ugyanis az egész egyház az Evangélium és az üdvösség ajándékát és örömét. A kapott ajándék tudatosítása ösztönzi ma is az örömteli és nagylelkű adományozást.

Fennáll a veszély, hogy eltűnnek a különböző keresztény hagyományok

A szentföldi és közel-keleti egyházat az évszázadok során kemény próbáknak vetették alá. Ezek a próbatételek még nem értek véget: folytatódik a tragédia, a helyi keresztények számának rohamos csökkenése, amelynek következtében fennáll a veszély, hogy eltűnnek a különböző keresztény hagyományok, amelyek az első századok óta jelen vannak e területen. A hosszú háborúk menekültek millióit eredményezik, ami erősen befolyásolja egész nemzedékek jövőjét. Megfosztják őket a legalapvetőbb javaktól, mint a nyugodt gyermekkorhoz való jog, az iskolai oktatás, a munkakeresés és a családalapítás, a hivatásuk felfedezésének lehetősége, a szorgalmas és méltóságteljes felnőttkor, valamint a békés időskor.

Az egyház továbbra is a keresztény jelenlét megóvásán dolgozik

Az egyház továbbra is a keresztény jelenlét megóvásán dolgozik és azon, hogy hangot adjon azoknak, akiknek nem hallható a hangja. Ezt lelkipásztori és liturgikus téren teszi, amely alapvetően fontos a kis helyi közösségek életében. Ugyanakkor az egyház komolyan elkötelezi magát, hogy minőségi oktatást biztosítson iskoláiban, amelyek meghatározóak a keresztény identitás megőrzésében. Továbbá azon is munkálkodik, hogy testvéri együttélést építsen ki a muzulmánokkal az Abu Dhabi Nyilatkozatban foglaltak iránymutatása alapján. Az egyház a hívek nagylelkű adományainak köszönhetően házakat biztosít a fiataloknak, akik családot szeretnének alapítani és munkalehetőséget teremt számukra. Konkrét anyagi segítséget is nyújt azokban az esetekben, ahol súlyos szegénység alakul ki, valamint egészségügyi ellátást és humanitárius segélyt is biztosít a rászorulóknak.

A szent helyek gondozása lehetetlenné válna a Szentföldért szervezett nagyböjti adománygyűjtés nélkül

A szent helyek gondozása lehetetlenné válna a Szentföldért szervezett nagyböjti adománygyűjtés nélkül. Ez alapvető jelentőségű, mert ezek a kegyhelyek őrzik az isteni Kinyilatkoztatás emlékét, a megtestesülés és megváltásunk misztériumát. Továbbá a helyi keresztény közösségek itt találják meg identitásuk alapjait és az emberhez méltó munkát is a zarándokok millióinak fogadásában. Az utóbbi években szerencsére egyre többen keresik fel a szentföldi keresztény kegyhelyeket – zárja Sandri bíboros levelét, amellyel arra buzdítja az egyház tagjait, hogy adományozzanak a Szentföld javára a nagypénteki gyűjtéskor.

04 március 2020, 14:21