Keresés

2020.03.19 Trapani - Don Antonio Peraino cappellano 2020.03.19 Trapani - Don Antonio Peraino cappellano 

A koronavírus-fertőzöttek teljes búcsút nyerhetnek és lehetőség van az általános feloldozásra

Az Apostoli Penitenciária március 20-án dekrétumot adott ki, amelyben teljes búcsút engedélyez a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A dokumentum emlékeztet a közösségi feloldozás lehetőségére is ebben a súlyos szükséghelyzetben.

Somogyi Viktória – Vatikán

A jelenleg kialakult vészhelyzetben az egyház felkínálja a lehetőséget a teljes búcsú elnyerésére a koronavírusban szenvedő beteg híveknek, az egészségügyi dolgozóknak, a családtagoknak és mindenkinek, aki akár imával is, gondjukat viseli. Az Apostoli Penitenciária dekrétumát Mauro Piacenza bíboros, főpenitenciárius és régense Krzysztof Nykiel prelátus írta alá.

Jegyzék az általános feláldozás lehetőségéről

A dekrétumhoz kapcsolódik egy Jegyzék is, amelyben a főpenitenciárius emlékeztet az általános feloldozás lehetőségére több hívőnek egyszerre, előzetes egyéni gyónás nélkül a jelenlegi súlyos körülmények között, elsősorban a járványban erősebben érintett helyeken és mindaddig, amíg a jelenség meg nem szűnik.

Teljes búcsú a koronavírusban szenvedőknek, az egészségügyi dolgozóknak és a családtagoknak

A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul vagy szentségimádást végez, vagy legalább félóráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzért azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket az Úr magához hívott.

Haldoklók is elnyerhetik a teljes búcsút

A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek kenetét és a szent útravalót. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

Az általános feloldozás

Az általános feloldozást illetően a Penitenciária hangsúlyozza, hogy a pap lehetőség szerint előre értesítse a megyéspüspököt, vagy ha ez nem lehetséges, akkor mielőbb. A Jegyzék kiemeli: mindig az egyházmegyés püspök feladata, hogy meghatározza saját egyházkörzetének a területén és a fertőzés szintjétől függően, hogy melyek a súlyos szükséghelyzet esetei, amelyekben megengedett az általános feloldozásban részesítés: pl. a kórházi osztályok bejáratánál, ahol a halál veszélyének kitett, fertőzött hívek fekszenek, felhasználva az adott lehetőségek szerint és megfelelő elővigyázatossággal a kihangosítást, hogy hallják a betegek a feloldozást.

Mérlegeljék rendkívüli kórházlelkész-csoportok létrehozásának a lehetőségét

A Penitenciária továbbá kéri, hogy mérlegeljék rendkívüli kórházlelkész-csoportok létrehozásának szükségességét és lehetőségét ott, ahol szükséges, az egészségügyi hatóságokkal egyetértésben. Ez történhet önkéntes alapon is és a fertőzéstől való védekezés normáinak a tiszteletben tartásával, hogy biztosítani tudják a szükséges lelkiellátást a betegeknek és a haldoklóknak.

Van mód a tökéletes szeretet-bűnbánatra

Ezentúl ott, ahol az egyes hívők abban a fájdalmas helyzetben találják magukat, hogy nincs lehetőségük szentségi feloldozást kapni, akkor van mód a tökéletes szeretet-bűnbánatra a Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján: „Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, "tökéletes bánatnak" (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.”

Az egyház Jézus, Szűz Mária és Szent József segítségéért könyörög

Az egész emberiséget egy láthatatlan és alattomos betegség veszélyeztetni, amely már egy ideje mindenki életének jelentős részévé vált. A jelenlegi pillanatot az aggasztó félelem, újabb bizonytalanságok és mindenekelőtt a széleskörben elterjedt fizikai és erkölcsi szenvedés jellemzi. Ebben a helyzetben az egyház még inkább megtapasztalja a szentek szeretetközösségének erejét, felemeli a keresztre feszített és feltámadt Urához fogadalmait és imáit, továbbá kiváltképpen a szentmise áldozatát, amelyet a papok mindennap bemutatnak a hívő nép jelenléte nélkül is. Jó anyaként az egyház azért könyörög az Úrhoz, hogy szabadítsa meg az emberiséget ettől a csapástól és kéri a Boldogságos Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja és a Betegek gyógyítója, valamint jegyese, Szent József közbenjárását, akinek védelme alatt járja mindig is útját az egyház a világban.

20 március 2020, 15:26