Keresés

A keresztek dombja Litvániában A keresztek dombja Litvániában 

Szentszéki dekrétumok csoda, vértanúság és hősies erénygyakorlás

Ferenc pápa december 11-én szerdán magánkihallgatáson fogadta Angelo Becciu bíborost, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusát. Az audiencián a Szentatya jóváhagyta új dekrétumok közzétételét, melyek egy csodát, 26 személy vértanúságát és hat Isten Szolgája hősies erénygyakorlását ismerik el.

P. Vértesaljai László – Vatikán

Az első dekrétum Isten Tiszteletre méltó Szolgája, Maria Luigia szerzetes nővér, a Szent Kereszt imádói ferences nővérek közössége alapítójának tulajdonított csodát ismeri el, aki 1826-ban született és 1886-ban halt meg Olaszországban.

Három dekrétum 26 spanyol hívő vértanúságát ismeri el, akik az 1936-37-ben a spanyol polgárháború  idején, a katolikus egyházat kegyetlenül támadó spanyol kommunista terror áldozatául estek és akiket a hit elleni gyűlöletből öltek meg. Közülük huszonöten domonkosrendi férfi szerzetesek és egy ugyancsak domonkosrendi szerzetesnővér.

Hat további dekrétum pedig a következő Isten Szolgáinak a hősies erényeit ismeri el:

Vincenzo Maria Morelli olasz teatinus szerzetes, Otranto érseke, aki 1741 és 1812 közt élet; a Szent József szolgálóleányai Kongregációt alapító Carlo Angelo Sonzini olasz egyházmegyés pap, aki 1878 és 1957 közt élt; a portugál Amerigo Monteiro de Aguiar egyházmegyés pap, aki 1887 és 1956 közt élt;  az olasz Giulio Facibeni egyházmegyés pap, aki 1884 és 1958 között élt; Tomás Suárez Fernández spanyol ágoston-rendi szerzetes pap aki 1915 és 1949 között élt és végül a Szent Terézről nevezett Dináh Amorim brazíliai szerzetesnővér, aki 1917 és 1988 között élt.     

12 december 2019, 15:27