Keresés

A lorétói Szűzanya kegyszobra A lorétói Szűzanya kegyszobra 

Az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció dekrétuma a lorétói Szűzanya ünnepéről

Október 31-én csütörtökön tették közzé a Vatikánban az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció dekrétumát a lorétói Szűz Mária fakultatív jellegű emléknapjának a megalapításáról, melynek december 10-i dátumát be kell vezetni a Római Általános Kalendáriumba. A dokumentum egyúttal mellékletben közli az emléknap (memoria) liturgiájának latin nyelvű hivatalos szövegét

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán      

A lorétói Szent Ház tisztelete a középkortól fogva a kegyhely különlegesen látogatottságának eredete, melyet ma is számos zarándok hívő keres fel, hogy táplálja a hitét Istennek értünk emberré lett Igéjében. A kegyhely a Megtestesülés titkára emlékeztet, mely minden oda zarándokló hívet arra indít, hogy vegye fontolóra az idők teljességét, amikor az Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, és hogy elmélkedje át mind az evangéliumot hirdető Angyal szavait, mind pedig a Szűz szavait, aki válaszol az isteni meghívásra. A Szentlélektől beárnyékolva, az Úr alázatos szolgáló leánya az istenség háza lett, a szent Egyház legtisztább képe.

Az említett kegyhely, szorosan kapcsolódva az Apostoli Székhez, melyet a pápák dicsértek és egyetemlegesen ismertek, az idők folyamán kiváltságos módon tudta bemutatni, nem kevésbé mint a Szentföldön Názáret, a Szent Család evangéliumi erényeit.    

A Szent Házban a Megváltó és az Egyház képe előtt Szentek és Boldogok válaszoltak saját hivatásukra, a betegek megvigasztalódásért esedeztek a szenvedésükben, Isten dicsérni és fohászkodni kezdtek Szűz Máriához a lorétói litániákkal, melyek az egész világon ismertek. Különleges módon, akik repülőn utaznak, mennyei patrónát találtak benne.

Mindennek a fényénél, Ferenc pápa elrendelte a saját tekintélyével, hogy a lorétói Boldogságos Szűz Mária fakultatív jellegű emléknapjaként írják be a Római Kalendáriumba december 10-ét, azt a napot, mely az ünnep Lorétóban és amit minden évben megtartanak. Ez a megünneplés segíteni fog mindenkit, főként a családokat, a fiatalokat, a szerzeteseket, hogy kövessék az Evangélium tökétes tanítványának, a Szűzanyának az erényeit, aki az Egyház Főjét foganván, bennünket is magába fogad.

Az új emléknapot fel kell tüntetni minden kalendáriumban és a szentmisék és az imaórák liturgiája minden könyvében; a vonatkozó liturgikus szövegeket és fordításaikat mellékelték e dekrétumhoz, míg a püspöki konferenciák által jóváhagyott hivatalos fordításaikat majd közzéteszik, a dikasztérium jóváhagyása után.

Bármiféle ellenkező dolog ellenére.

Kelt az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció székhelyén, 2019. október 7-én, Rózsafüzér Királynéja emléknapján.

Robert Sarah bíboros prefektus és Arthur Roche érsek titkár                                   

31 október 2019, 13:16