Keresés

Ferenc pápa hallgatja Claudio Hummes bíboros felszólalását Ferenc pápa hallgatja Claudio Hummes bíboros felszólalását 

Amazóniai szinódus: Hummes bíboros főrelátor nyitóbeszéde: szolgáljunk a szegények asztalánál

Kilépő egyház, új utak keresése, inkulturáció és kultúraköziség, papok és szentségek hiánya, átfogó ökológia, ivóvíz – Claudio Hummes bíboros ezeket a témákat érintette hétfőn, az Amazonas-medencében élő emberekkel foglalkozó, rendkívüli püspöki szinódus nyitónapján.

Gedő Ágnes / Alessandro Di Bussolo – Vatikán

„Ez a szinódus olyan, mint egy asztal, amelyre Isten megterített szegényeinek, és azt kéri tőlünk, hogy felszolgáljunk ennél az asztalnál” – fogalmazott a brazil főpásztor a szinódusi atyákhoz intézett beszédében. Azt kérte tőlük, hogy ne hagyják felülkerekedni az önreferencialitást, hanem adjanak teret az irgalmasságnak, meghallva az Amazóniából érkező segélykiáltást. A három hétig tartó megbeszélésekre a szinódusi főrelátor hat fő témakört javasol.

Kilépő egyház, élő történelem

Az első a kilépő egyház fogalma, amelyet Ferenc pápa már megválasztásától kezdve hangoztatott: az egyház zarándokoljon a történelemben, álljon az emberek mellé, főleg, ha a perifériára szorultak – ide tartoznak az őslakosok is. Az egyház akkor lesz hű a hagyományhoz, ha nem a múlthoz ragaszkodik, hanem az élő történelemhez. Ha az előző nemzedékektől örökölt hagyományokhoz hozzáteszi a maga tapasztalatát és hitét az adott korban. Nem szabad félni az újtól, mert Krisztus az új „tegnap, ma és mindörökké”.

Helyi papság, hős misszionáriusok

A 85 esztendős Hummes bíboros, aki korábban a Papi Kongregáció prefektusa volt, ezért arra biztatta a szinódus atyákat, hogy merjenek új utakat keresni. Felszólalásában idézte Ferenc pápa beszédeit, amelyekben Amazóniáról szólt. 2013-ban a Rio de Janeirói ifjúsági világtalálkozón a brazil püspököktől azt kérte, hogy erősítsék meg az egyház amazóniai arcát és képezzenek helyi papságot. Ebben pedig legyenek bátrak és állhatatosak, mint azok a katolikus misszionáriusok, akik fények és árnyak váltakozásával ugyan – de inkább fények, mint árnyak közepette – elvitték Jézus Krisztust a helyi lakosoknak és építették a katolikus közösségeket. Illő megemlékezni e szinóduson hősies tanúságtételükről, melyet olykor életük árán tettek és tesznek ma is Pán-Amazóniában. A misszionáriusok mellett pedig számos világi vezetőt és őslakost is megöltek.

Missziós egyház a lakosság szolgálatában

A szinódusi főrelátor kiemelte, hogy a térségben a missziós egyház mindig is segítette a helyi lakosságot az oktatás, az egészségügy, a szegénység elleni küzdelem, az emberi jogok terén. Erősíteni kell kommunikációs erejét a rádión és a televízión keresztül, mint ahogy a közösség fejlődéséhez elengedhetetlen vasárnapi szentmise és a szentségek kiszolgáltatása által is. Az őslakos népeknek sokkal tartozik az emberiség, engedni kell, hogy saját sorsuk főszereplői legyenek, nem pedig kiszolgáltatva mindenféle gyarmatosítóknak. Meg kell őrizni kultúrájukat, nyelvüket, történelmüket, identitásukat, lelkiségüket, melyek a világ kulturális örökségének részét képezik. Az inkulturáción túl – amelyet Szent II. János Pál is sürgetett, kultúraköziségre is szükség van. E kettő szerepe főként a liturgiában, a vallásközi és ökumenikus párbeszédben, a népi ájtatosságban, a katekézisben, a megszentelt életben és a városi lelkipásztori munkában jelenik meg.

Környezetvédelem és klímaválság

Hummes bíboros ezután az amazóniai térség természeti fenyegetettségéről szólt, amely mögött politikai, gazdasági érdekek húzódnak. A kizsákmányoló és pusztító vállalatok a sokszor illegális kitermelések következtében tönkreteszik a talajt, rombolják a biodiverzitást, s ehhez a helyi vezetők sokszor segédkezet nyújtanak. Aki pedig védeni igyekszik a területet, azt gyakran megölik. Ezzel szemben az átfogó ökológia lényege, hogy az ember és a természet élete kölcsönösen összefügg egymással – amint arra a Laudato si’ – kezdetű enciklika is rámutatott. A felmelegedés megállítására irányuló erőfeszítések a párizsi klímaegyezményben öltöttek testet, noha az abban vállaltakat még mindig nem tartották be. A brazil bíboros szólt a városokba költözött amazóniai őslakosok korántsem könnyű helyzetéről is.

Házas férfiak pappá szentelése

Az őslakosok azt kérték, hogy – bár tiszteletben tartják a katolikus papság cölibátusának értékét – közösségeikben engedélyezzék a nős férfiak pappá szentelését, mivel az óriási távolságok és a papok alacsony száma miatt csak szórványosan juthatnak hozzá a szentségekhez. Kérték ugyanakkor a női vezetők szerepének elismerését is.

Végül a szinódusi főrelátor az ivóvíz biztosításának fontosságáról beszélt, ami világméretű probléma.

Photogallery

A szinódus képei
08 október 2019, 15:07