Keresés

2019.09.25 Katalin Novák sottosegretario di stato ungherese per le politiche familiari con Mons. Paglia e Card. Farrell, in Vaticano e alla RV 2019.09.25 Katalin Novák sottosegretario di stato ungherese per le politiche familiari con Mons. Paglia e Card. Farrell, in Vaticano e alla RV 

Vatikáni elismerés a magyar családpolitika iránt – interjú Novák Katalin államtitkárral

Szeptember 25-én délelőtt a Vatikánban fogadta Kevin Farrell bíboros és Vincenzo Paglia érsek a magyar család- és ifjúságügyi államtitkárt, aki ismertette a magyar családtámogatási programot. A Világiak, Család és Élet dikasztériumának prefektusa, valamint a Pápai Életvédő Akadémia elnöke egyaránt nagy érdeklődéssel és elismeréssel fogadták a magyar modellt.

Gedő Ágnes – Vatikán

Családvédelem és migrációs politika

Novák Katalin a vatikáni találkozók után fölkereste stúdiónkat és beszámolt a jó hangulatú, építő tárgyalásokról, amelyeken a családvédelmi és migrációs álláspontokat egyeztették. Ami a családpolitikát, az élet kultúrájának terjesztését, a gyermekvállalás segítését és a fiatalok ilyen irányú nevelését illeti, a vatikáni főpásztorok örömmel és elismeréssel értesültek a magyar sikerekről. A migráció kezelésében alapvetően eltérő a vatikáni és a magyar álláspont: a nyitott, befogadó politika szemben a szenvedő lakosságot helyben megsegítő, a kivándorlást nem támogató állásponttal.

Az államtitkár pozitívnak nevezte, hogy sikerült bemutatni a magyar álláspontot, megértetni annak motivációját, hiszen még ha nem is értenek egyet, fontos egymás véleményét megismerni és tiszteletben tartani. Hiszen amíg a keresztény embernek tőle telhetően mindent meg kell tennie a bajba került embertársáért, a kormánynak felelőssége olyan döntéseket hoznia, amelyek hosszú távon garantálják az állampolgárok jólétét és biztonságát. Ezért nem támogatja a migráció tömeges jelenségét, hanem sokkal inkább a helyben maradást kívánja segíteni. Az államtitkár példaként említette a Hungary Helps programot, illetve a Stipendium – ösztöndíj lehetőséget, amellyel külföldi diákok magyar állami támogatással tanulhatnak Magyarországon, hogy az ott megszerzett tudást, diplomát hazatérve, saját szülőföldjükön kamatoztathassák, ott erősíthessék saját közösségeiket.

A családok támogatásában szövetséges a Vatikán

A családi értékek megerősítésénél természetes szövetségese lehet Magyarországnak a Vatikán. A világon igen kevés kormány vállalja nyíltan kiemelt célkitűzésként a családok megsegítését. Az anyagiak mellett fontos a családközpontú gondolkodás meggyökerezése, ami hosszú távon a demográfiai növekedést segíti elő. Az amerikai származású Farrell bíboros nagy elismeréssel adózott ennek a politikának. Az államtitkár azt is aláhúzta, hogy Magyarországon az egyházak tevőlegesen kiveszik részüket a családok támogatásából, nemcsak az igehirdetés szintjén, hanem például a krízisekben a házaspárok, gyermekek mellé állnak, akár családszervezetekbe tömörülve nyújtanak segédkezet.

A család a társadalom alapsejtje

A magyar és az olasz családpolitika összevetésénél kiderül, hogy Olaszországban individuálisabb a társadalom, ezért állami szinten kevésbé támogatják a családokat, a gyermekvállalási kedv többek között ezért is alacsony – szemben a bevándorlókéval. Erre reflektálva Novák Katalin elmondta, hogy a magyar családpolitika a nemzetközi érdeklődés középpontjába került. Nemcsak politikusok, hanem hétköznapi emberektől is ilyen irányú visszajelzés érkezik, akik nem kapnak elég segítséget a családok mindennapjaiban  a gyermekek felneveléséhez szükséges kiadások fedezéséhez. A családalapítás, a gyermekvállalás tele van lemondással, áldozatokkal – erről is érdemes beszélni. Mint ahogy arról is, hogy cserébe mit kapunk azzal, hogy gyermekeink születnek, és ilyen módon is kiteljesedhet a családunk. A magyar politikus rámutatott, hogy erről a jelenségről sem beszélnek külföldön, Olaszországban, ahol a jelenlegi kormány homlokterében nem szerepel a családtámogatás.

Az élet kultúrájának terjesztése

Nem szabad azt erősíteni a fiatalokban, hogy ne vállaljanak felelősséget, ne merjenek dönteni, hogy csak a saját, egyéni érdekeiket követve tudnak kiteljesedni. Káros hatásoknak vannak kitéve a mai gyerekek, fiatalok, amikor olyan üzenetek érkeznek hozzájuk, amelyek csak az önmegvalósítás útját kínálják egyedüli boldogulási lehetőségként, mondván: nem érdemes vállalni a gyermekneveléssel járó áldozatokat. Ennek látjuk a következményét világszinten. Az Amerikai Egyesült Államokban és másutt is olyan liberális szellemű az oktatás és a nevelés, hogy eljutunk addig: inkább kisállatot tartsanak gyerek helyett, mert az ökológiai lábnyomunk így lesz a legkisebb. Az igazi felelősség Novák Katalin szerint azonban sokkal inkább az, ha felelősen gondolkodva vállalunk gyereket, az ő jövőjükről gondoskodva, hiszen természetes vágyunk, hogy gyermekeinknek egyre jobb jövőt szeretnénk biztosítani.

A háromgyermekes családanya

A beszélgetés személyes hangú részében megszólaltattuk a politikus mellett a családanyát is. Novák Katalin számos fontos politikai, közéleti megbízatása mellett elsősorban édesanya, három gyermeket nevel férjével. Ezért is a családban találja meg alapvető identitását: úgy tekint önmagára, mint szülei gyermekére, a bátyja húgára, gyermekei édesanyjára, férje feleségére. Ezt követi az, hogy szegedi, magyar, európai – és első helyen az, hogy Isten teremtménye. Emellett nagy ajándéknak tekinti megbízatását, hogy a magyar családok érdekében tevékenykedhet. Lelkesedéssel és felelősséggel próbálja ellátni feladatát. Identitásának alapvető, meghatározó pontja azonban a család marad.

Halálos ágyunkon a szeretteinkkel töltött idő felértékelődik

Ezért olyan fontos, hogy a fiataloktól se vegyük el ezt a világképet: hogy tudják, ha lemondanak a családról, talán soha életükben nem tér vissza a lehetőség. Nagyon ritka az, ha valaki a halálos ágyán úgy érzi: bár még egy aktát aláírtam volna, bár még egy szerződést megkötöttem volna, bár még egy ingatlant megvásárolhattam volna… Azt viszont sokszor gondolják az emberek, hogy: bárcsak több időt töltöttem volna a szeretteimmel, bár jobban odafigyeltem volna rájuk, bár ott lettem volna a gyerekeim mellett, vagy bár mertem volna vállalni gyereket és most nem lennék egyedül. Az élettel való számvetéskor ezek a dolgok fognak felértékelődni, ezért fontos a fiatalokban ezt az értékrendet tudatosítani. Azoknak pedig, akik már fiatalon átérzik ennek jelentőségét, minden támogatást meg kell adni ahhoz, hogy gyermeket vállalhassanak, családot alapíthassanak.

Aki szeretne gyermeket, tudjon vállalni is

Amikor a férfi és a nő, akik összekötötték életüket leülnek, hogy megbeszéljék: vállaljanak-e gyermeket, mérleget készítenek, hogy felelősen tudnak-e igent mondani az első, vagy a többedik gyermekre. A pozitív serpenyőjébe kíván a családtámogatási program súlyokat tenni, még ha a döntés a szülőké marad is. Ugyanakkor az a cél, hogy ne kelljen lemondaniuk a gyermekvállalási vágyukról azért, mert nem adottak a feltételek hozzá.

A munka és a család összeegyeztetése mindenkinek kihívás

Novák Katalin megvallotta: számára ugyanúgy kihívás a munka és a család összeegyeztetése, mint bárki másnak, nem ismer rá mindentudó receptet.  Reméli azonban, hogy „elég jó” a családjának. Egy nő, amikor anyává válik, a gyermekkel együtt egy adag lelkiismeret furdalást is „szül”, soha nem érezheti azt, hogy ne lehetne jobban csinálni. Három gyermekével összesen hat évet tölthetett otthon, amikor kicsik voltak, ezt óriási ajándéknak tekinti. Abban az időben teljes volt a szimbiózis anya és gyermekei között, megszűnt a külvilág – ebből az alapból a mai napig táplálkoznak. A politikus asszony megérti, ha valaki mégsem az otthonmaradás mellett dönt, de számára óriási kincs volt ez a hat év.

A család adja meg az igazi feltöltődést

Ennyi elfoglaltság mellett marad-e ideje feltöltődni? Az igazi feltöltődés nem más, mint maga a család. Annak lehet nehéz, akinek nincs hova hazamennie, meg ez a háttere, ahonnan erőt meríthet. A gyerekek kíméletlenül kikövetelik a maguk idejét, főleg ha kiskoruktól hozzászoktak. Akkor van baj, ha lemondanak erről, de a Novák-családban nem ez a helyzet. Amint átlépi az otthon küszöbét, megszűnik államtitkár lenni, országgyűlési képviselőnek lenni, minden cím, rang, feladat lehullik róla. Ugyanolyan anyuka lesz, mint bárki más, aki ugyanúgy mosogat, takarít, bevásárol, ugyanúgy gyereket nevel, vitatkozik, veszekszik néha, kudarcokat él meg, és persze sokszor büszkeséget és sikereket. Egyszóval igyekszik megfelelni annak a nem egyszerű feladatnak, amivel az anyaság jár. Próbál minden nap minőségi időt tölteni gyermekeivel, akik a hazaérkezése pillanatától lefekvésig mesélik egyfolytában mi történt velük. Novák Katalin megvallotta: kissé tart attól a pillanattól, amikor hazaérve zárt ajtók fogadják őket – legnagyobb gyermeke már 16 éves -, de reméli, hogy ez nem következik be. Igyekszik megérteni őket, amiben támogató férje pótolhatatlan segítség.

Ennek kapcsán hozzátette: nagy tisztelettel tekint azokra a szülőkre, akik egyedül nevelik gyermekeiket, hiszen nagyon nagy kihívás a mindennapokban megfelelni minden feladatnak házastárs nélkül. Ezért is hálás szép családjáért Novák Katalin.

Interjú Novák Katalin családügyi államtitkárral
Vincenzo Paglia érsekkel a Vatikánban
Vincenzo Paglia érsekkel a Vatikánban
Vincenzo Paglia érsekkel a Vatikánban
Vincenzo Paglia érsekkel a Vatikánban
Kevin Farrel bíborossal a Vatikánban
Kevin Farrel bíborossal a Vatikánban
Novák Katalinnal Gedő Ágnes riportot készít
Novák Katalinnal Gedő Ágnes riportot készít
Novák Katalin a Vatikáni Rádió teraszán az Angyalvár előtt
Novák Katalin a Vatikáni Rádió teraszán az Angyalvár előtt
27 szeptember 2019, 19:01