Keresés

2019.08.29 2013.07.06 Papa Francesco incontra il cardinale Achille Silvestrini 2019.08.29 2013.07.06 Papa Francesco incontra il cardinale Achille Silvestrini  

Elhunyt Silvestrini bíboros, a szentszéki diplomácia nagy alakja

95 éves korában római otthonában elhunyt Achille Silvestrini bíboros, aki a zsinat utáni időszakban a vatikáni diplomácia szolgálatában jelentős szerepet töltött be, majd a múlt század utolsó évtizedében a Keleti Egyházak kongregációját vezette. Halálával a bíborosok száma jelenleg 215, ebből 118 a választó.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

Silvestrini bíboros1923. október 25-én született a Bologna környéki Brisighellában. 18 évesen szemináriumba lépett, majd a háború után 1946-ban szentelték pappá. A bolognai egyetemen filozófiát és irodalomtudományt tanult és doktorált, majd 1948-ban a lateráni egyetemen folytatott jogi tanulmányokat, melynek végén a polgári és az egyházjogból is diplomát szerzett. Ez az alapvető műveltsége és képzettsége tette őt alkalmassá arra a sokoldalú szolgálatra, melyet a Szentszék szolgálatában később betöltött.

Alapos műveltség, tudományos felkészültség  

Jogi tanulmányai végeztével 1952-ben a Pápai Egyházi Akadémiára iratkozott be, melynek végeztével azonnal elkezdődött hosszú diplomáciai szolgálata. Először az Államtitkárság rendkívüli ügyekkel foglalkozó részlegén dolgozott, többek között az indokínai válság során, így Korea, Vietnám, Indonézia ügyeivel és általában a dél-kelet ázsiai régió problémáival foglalkozott. 1958 és 1969 között Domenico Tardini és Giovanni Cicognani bíboros-államtitkárok munkatársaként szolgált. Ezt követően került az általános ügyek részlegére és a hidegháború idején a béke, a leszerelés és az emberi jogok kérdéseivel foglalkozott. 1971-ben elkísérte Moszkvába Agostino Casaroli érseket, ahol Vatikánállam csatlakozását jelentették be az atomsorompó egyezményhez. 1972-ben Helsinkiben tárgyalt a biztonsági konferencia ülésszakain, melynek későbbi tanácskozásain is részt vett, egészen a szerződés 1975-ös ratifikálásig. 1977-ben Belgrádban, a volt Jugoszlávia fővárosában a vatikáni delegációt vezette a Helsinki-egyezmény utólagos pontosítása érdekében.

Érseki kinevezés, a Lateráni-egyezmény újratárgyalása  

Achille Silvestrini prelátust VI. Pál pápa az Államtitkárság általános ügyeinek titkárhelyettesévé nevezte ki, majd 1979-ben immáron az új pápa, II. János Pál a titkári megbízatást rótta rá, egyúttal érsekké nevezte ki és fel is szentelte püspökké. Ebben a minőségében fontos megbízatást kapott. Ötven évvel az 1929-es Lateráni-egyezmény után az olasz állammal újra kellett tárgyalni a két fél kapcsolatrendszerét, amely munka öt éven át tartott és az új egyezmény aláírásával végződött 1984. február 18-án.

Sokfelé a világban a Szentszék küldetésében

Ezt követően is egymást érték a fontos megbízatások: 1980-83 között a madridi biztonsági konferencián vett részt, 1981-ben Máltán tárgyalt, majd 1982-ben az Argentína és Nagy Britannia között a Malvinas-Falklands szigetek miatt kitört háborús válságban képviselte a Szentszék álláspontját. Jelen volt a Nicaragua és El Salvador belháborús konfliktusainak a rendezésében, 1983-ban Lengyelországban tárgyalt és próbált közvetíteni a varsói kommunista vezetés és a Szolidaritás szakszervezet között. A következő években Stockholm, Málta, Libanon, Szíria, majd ismét Lengyelország jelentett számára különleges küldetést.

Bíborosi kinevezés, prefektusi szolgálat

1988. június 28-án, az akkor 65 éves érseket II. János Pál pápa bíborossá nevezte ki, majd az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bírósága prefektusává tette. Három évvel később a pápa a Keleti Egyházak kongregációjának a vezetését bízta rá, mely szolgálatát 2000-ben, a nagy jubileum esztendejében fejezte be, amikor 77 évesen visszavonult az aktív szolgálatból. Ám a Gondviselés még tartogatott számára egy sajátos megbízatást, mégpedig a Villa Nazareth, a názáreti ház lelki vezetését. Ezt a közösséget 1945-ben a háború után Tardini bíboros álmodta meg azon fiatalok számára, akik friss diplomások és egyházi vagy világi minőségben egyaránt  elkötelezettek az egyház szolgálatában. Ebből a kezdeményezésből született meg 1986-ban a Domenico Tardini Közösség és a Názáreti Szent Család Alapítvány, melyek elnöki tisztét Silvestrini bíboros látta el, egészen haláláig. A Tardini Közösség egykori diákjainak egyike Pietro Parolin, a jelenlegi bíboros államtitkár.    

Magyarországon is járt           

2001. október 30-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia épületében ünnepi megemlékezést tartottak abból az alaklomból, hogy tíz esztendeje hozták Magyarországra Mariazellből Mindszenty József bíboros, hercegprímás földi maradványait. Az ünnepi eseményen részt vett Mádl Ferenc köztársasági elnök, beszédet mondott Áder János, az Országgyűlés elnöke és a Vatikánból Achille Silvestrini bíboros, a Keleti Egyházak kongregációjának prefektusa.

29 augusztus 2019, 17:33